Benschop/Linschoten

Nieuw winveld en renovatie

Over het project

Om voldoende drinkwater te kunnen blijven maken moet Vitens meer water uit de grond halen. Drinkwaterbedrijven en overheden zijn samen verantwoordelijk voor het veiligstellen van de drinkwatervoorziening. In Benschop heeft Vitens uitgebreid onderzoek laten doen naar de mogelijke invloed van een grondwaterwinning op de woningen, landbouw en natuur. Uit de onderzoeken blijkt dat een grondwaterwinning bijna geen effect heeft op de omgeving. Dit komt omdat wij water oppompen op ongeveer 120 meter diepte. Daarboven zitten dikke kleilagen. Deze kleilagen zorgen ervoor dat het grondwater daarboven bijna gelijk blijft. Op basis hiervan heeft de provincie Utrecht een vergunning gegeven om 3 miljoen kuub water per jaar uit de grond te halen in Benschop. Nu zijn we aan de slag om dit te kunnen doen.

Wat gaat Vitens doen?

Vitens gaat water uit de grond halen in Benschop. Dit grondwater zuiveren we tot drinkwater op ons productiebedrijf in Linschoten. Vanuit Linschoten gaat het water via leidingen naar de mensen thuis. Als alles volgens planning verloopt stroomt eind 2026 water uit Benschop uit de kraan. Om dit te kunnen doen gaat Vitens:

1. Winputten aanleggen in Benschop, hier haalt Vitens water uit de grond op 120 meter diepte
2. Het productiebedrijf in Linschoten uitbreiden en klaar maken voor meer capaciteit
3. Een transportleiding leggen tussen Benschop en Linschoten
4. Een opjager maken in Harmelen, hiermee zetten we meer druk op de waterleiding
5. Extra aansluiting maken op bestaande waterleidingen Utrecht

In balans met de omgeving

Vitens maakt een waterwinning met zo min mogelijk impact op de omgeving. Dit blijkt ook uit de onderzoeken die we hebben gedaan. We blijven het gebied in de gaten houden, ook nadat we zijn begonnen met het oppompen van grondwater. Dit doen we door: het meten van de grondwaterstanden in peilbuizen, bodemonderzoek, natuuronderzoek en het monitoren van de waterkwaliteit. Dit is belangrijk zodat we weten of veranderingen in de omgeving komen door de grondwaterwinning of het gevolg is van bijvoorbeeld klimaatverandering.

Bent u nieuwsgierig naar de grondwaterstanden in de buurt? In het online portaal lizard vindt u de metingen.

Samen met u

We vinden het belangrijk om u goed mee te nemen in onze onderzoeken en voortgang zodat u weet wat er speelt. Tijdens de bouw informeren we u over de voortgang via onze website, nieuwsbrieven en bijeenkomsten. Voor vragen over dit project, kunt u contact opnemen met onze omgevingsmanager Hugo de Jong via: winveldbenschop@vitens.nl. Meld u hier aan om op de hoogte te blijven van dit project via de nieuwsbrief.

Wat doet Vitens nog meer?

We zijn niet alleen op zoek naar meer drinkwater maar ook naar hoe we met zijn allen meer drinkwater kunnen besparen. Iedereen thuis kan een steentje bijdragen door minder drinkwater te gebruiken. Ook kijken we samen met bedrijven hoe zij drinkwater en water uit een rivier of de grond kunnen besparen. Waterbesparing alleen is niet voldoende. Daarom zijn we ook op zoek naar nieuwe plekken om water uit de grond te halen. En moeten we de bronnen die we al hebben goed benutten en beschermen. De vraag naar drinkwater is te hoog en we moeten nĂș aan de slag zodat iedereen vandaag en in de toekomst voldoende drinkwater heeft.

 “Nederland heeft een van de beste drinkwatersystemen in de wereld. Het voelt heel speciaal om betrokken te zijn bij een project dat bijdraagt aan de toekomst van betrouwbaar drinkwater. Ik hoop dat ik vanuit mijn rol als omgevingsmanager meer kan delen over het belang hiervan en over hoe trots we hierop kunnen zijn.”

-Hugo de Jong, omgevingsmanager Vitens-