Benschop/Linschoten

Nieuw winveld en renovatie

Over het project

De vraag naar water neemt steeds meer toe. Ook in provincie Utrecht zien we de vraag naar water toenemen. Drinkwater is een primaire levensbehoefte, maar het afgelopen jaar is gebleken dat drinkwater niet langer vanzelfsprekend is. Het klimaat verandert sneller dan verwacht, de beschikbaarheid van nieuwe drinkwaterbronnen wordt steeds problematischer, terwijl de vraag naar drinkwater alleen maar toeneemt. Vitens gaat het waterwingebied in Benschop benutten om ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst voldoende en kwalitatief goed drinkwater beschikbaar blijft.

Werkzaamheden

Vitens werkt aan verschillende oplossingen. In de komende jaren komt er een nieuw winveld, wordt er een extra zuiveringsinstallatie gebouwd in Linschoten en wordt er een leiding aangelegd tussen Benschop en Linschoten. Daarmee wordt de watervoorziening in de regio Utrecht klaar gemaakt voor de toekomst.

De deelprojecten worden gelijktijdig uitgevoerd in vijf deelprojecten:
1. Aanleg van een nieuw winveld te Benschop;
2. Aanleg van een transportleiding tussen het Benschop en Linschoten;
3. Renovatie van het productiebedrijf te Linschoten;
4. Aanleg van een opjager te Woerden (voor voldoende druk);
5. Aansluiting van Linschoten via de opjager op bestaande hoofdleidingen

Al deze projecten vinden plaats binnen bestaande winvergunningen. Het is de bedoeling dat het volledig project in 2026 ten einde loopt. Het nieuwe winveld zorgt dan voor 3 miljoen kuub drinkwater per jaar.

Betrokken omgeving

Net als bij alle andere projecten vindt Vitens open communicatie en korte lijnen met de omgeving belangrijk. Eind 2022 is een eerste informatieavond voor omwonenden in Benschop georganiseerd. Daarnaast is een tweede bijeenkomst voor agrariers in de omgeving geweest in februari 2023. Ook is al een aantal keren overleg geweest met de gemeente Lopik, de provincie Utrecht en het waterschap HDSR.

Het uitgangspunt van Vitens is en blijft om alle betrokken partijen vooraf en tijdig te infomeren over de status en voortgang van het project. Naast het organiseren van informatiebijeenkomsten worden regelmatig updates via deze site verzorgd. Indien aanvullend nodig wordt u geïnformeerd via mail of een brief over de voortgang van het project. Ook zullen de bewoners en grondeigenaren langs de nieuwe transportleiding tussen Benschop en Linschoten tijdig worden betrokken en geïnformeerd

Vitens begrijpt dat er veel zorgen zijn over de aanleg van het nieuwe winveld. Wilt u contact om uw zorgen en/of vragen te bespreken? Neem dan contact op met omgevingsmanager Hugo de Jong, 0651698678 of via winveldbenschop@vitens.nl

 “Nederland heeft een van de beste drinkwatersystemen in de wereld. Het voelt heel speciaal om betrokken te zijn bij een project dat bijdraagt aan de toekomst van betrouwbaar drinkwater. Ik hoop dat ik vanuit mijn rol als omgevingsmanager meer kan delen over het belang hiervan en over hoe trots we hierop kunnen zijn.”

-Hugo de Jong, omgevingsmanager Vitens-