Over Vitens

Elke Druppel Duurzaam

Drinkwater. Het lijkt zo gewoon en vanzelfsprekend, maar dat is het niet.

Drinkwater staat steeds meer onder druk door allerlei factoren. Zoals de groei van de bevolking, weersextremen als gevolg van klimaatverandering, maar ook de steeds verdergaande vervuiling die de kwaliteit van bronnen aantast.

Betrouwbaar drinkwater is een voorwaarde voor onze gezondheid en ons welzijn. Willen we drinkwater voor de toekomst veiligstellen, dan moet het roer om. Onze ambitie is dan ook zo helder als het product dat we leveren: in 2030 willen we dat elke druppel duurzaam is.

Positieve impact op mens en natuur

Elke druppel duurzaam. Dat betekent een enorme omwenteling in ons denken over hoe we water vasthouden, hoe we omgaan met bronnen, hoe we water winnen en zuiveren, maar ook in de manier waarop we met z’n allen drinkwater gebruiken. En hoe we dit alles met elkaar doen, zodat er binnen 10 jaar een 100% duurzaam drinkwatersysteem staat, met een positieve impact op mens en natuur.

Wij geloven dat het kan

Elke druppel duurzaam is een grote opgave. We doen het dan ook niet alleen. Met z’n allen zijn we tot grootse dingen in staat. We laten alle kennis, kunde, vakmanschap en energie stromen om deze uitdaging aan te gaan.

Bekijk in 1 minuut wat Elke Druppel Duurzaam betekent voor Vitens en voor jouzelf:

Cookie instellingen

Om de video te bekijken moet u eerst de cookieinstellingen accepteren.

Op weg naar een duurzaam waterecosysteem

Drinkwaterbeschikbaarheid en -kwaliteit staan steeds meer onder druk. Samen met anderen werpen we onze blik vooruit en werken we aan een nieuw, duurzaam waterecosysteem.

Water en natuur

We koesteren de natuur als bron van ons drinkwater. Samen werken we eraan om die natuur nóg mooier en gezonder te maken. Iedereen kan iets bijdragen: in je eigen leefomgeving en in de waterwingebieden.

Duurzaam drinkwaterbedrijf

Vitens gaat voor elke druppel duurzaam. Bij het winnen, zuiveren, leveren en gebruiken van drinkwater. Daarmee zijn we al een eind op weg.

Duurzaam omgaan met drinkwater

We scheiden ons afval en gaan zuinig om met energie. Dat hoort bij duurzaam wonen en leven. Maar hoe zit het met je watergebruik? Hoe duurzaam is dat? We zetten heden en toekomst op een rij.

Kraanwater: duurzaam en gezond

Nederlands kraanwater is misschien wel het beste drinkwater van de wereld. En tot wel 1300 keer duurzamer dan flessenwater.

Vrouw douche

 • Waarom is water besparen nodig?

  De vraag naar drinkwater stijgt. De bevolking groeit en we verbruiken steeds meer drinkwater. Gemiddeld 119 liter per persoon per dag. Vitens wil niet jaarlijks meer grondwater gaan oppompen om aan de groeiende vraag te voldoen. Samen met provincies en waterschappen streven we naar een goede balans en hebben we een focus op duurzaamheid. We vragen daarom aan iedereen om zuinig te zijn op ons water. Bijvoorbeeld door je huis watervriendelijker te maken en bijvoorbeeld een regenton in de tuin te zetten om de planten water te geven.

 • Wat doet Vitens eigenlijk zelf om water te besparen?

  Op onze eigen kantoren en in het drinkwaterproductieproces zijn we alert op iedere liter drinkwater die we kunnen besparen. Daarnaast investeert Vitens veel in innovatieve technieken waardoor het proces van oppompen, zuiveren en distribueren van water zo zuinig en efficiënt mogelijk verloopt. Het opsporen van lekken in de eigen leidingen hoort daar ook bij. En bovendien letten we op energie en het hergebruik van reststoffen.

 • Je ziet monteurs van Vitens soms grote hoeveelheden water op straat laten stromen. Is dat dan geen waterverspilling?

  Vitens heeft ongeveer 50.000 km aan waterleidingen in de bodem liggen. Dit drinkwaterleidingnet onderhouden we goed. Soms is het nodig de leidingen schoon te spoelen met ons eigen drinkwater. Onze monteurs noemen dat spuien. Dat ziet er misschien uit als waterverspilling, maar dat is het zeker niet. Het is een noodzakelijke maatregel om 100% betrouwbaar en zuiver drinkwater te blijven garanderen.

 • Doet Vitens ook iets om grote bedrijven water te laten besparen? Dat levert toch veel meer op?

  80% van al het drinkwater dat Vitens dagelijks levert wordt door huishoudens gebruikt en 20% door bedrijven. Het is daarom belangrijk dat zowel consumenten als bedrijven alert zijn op overmatig waterverbruik. Bedrijven die veel water gebruiken voor hun productieproces werken vaak al aan programma’s om hun ‘waterfootprint’ kleiner te maken. Zuinig zijn op ons water geldt dus zowel voor consumenten als voor bedrijven.

 • Waarom spoelen we de wc door met zuiver drinkwater? Dat kan toch anders?

  Voor het doorspoelen van de wc is niet per se zuiver drinkwater nodig. Bij sommige nieuwbouwhuizen en -wijken wordt er al nagedacht over individuele systemen om de wc door te spoelen met regenwater of afvalwater dat in huis wordt gerecycled. Dergelijke innovatieve systemen kunnen voor de toekomst veel besparing opleveren en Vitens participeert in pilottrajecten om ze te testen. In de komende 10 jaar willen we samen met anderen stappen hebben gezet naar het gebruik van meerdere soorten water in huis. Drinkwater voor drinken en koken en regenwater of gerecycled water voor wc, douche wasmachine en tuin.

 • De regen valt regelmatig met bakken uit de lucht. Er is soms zelfs sprake van wateroverlast. Waarom moet ik dan zuinig zijn op water?

  Veel regen betekent niet dat het grondwaterpeil ook direct wordt verhoogd. Dat komt omdat een grote hoeveelheid van het regenwater via het riool naar zee stroomt in plaats van dat het via de natuur in de bodem verdwijnt.

  Na een weg door de bodem van vele honderden soms duizenden jaren komt water dat als regenwater is gevallen terecht in de grondwaterbronnen, waar Vitens water uit oppompt om er drinkwater van te maken. Het duurt dus ook nog eens heel lang voordat de regen die valt, drinkwater wordt. Verstandig omgaan met drinkwater is daarom altijd belangrijk, of het nu nat of droog is buiten.