Innovatie

De wereld om ons heen verandert voortdurend. Als Vitens willen we hierop inspelen en ook in de toekomst betrouwbaar en kwalitatief hoogwaardig drinkwater leveren. Daarom zetten we in op innovatie en onderzoek. We hebben een innovatie- & onderzoeksagenda opgezet met verschillende thema's. We geloven in de kracht van samenwerken. Daarom werken we samen met kennis- en onderwijsinstellingen, marktpartijen, technologieleveranciers en andere waterbedrijven. Samen kunnen we de kansen van de toekomst benutten en zorgen voor een blijvend gezonde en duurzame watervoorziening.

Denk mee, doe mee

Deze agenda is een uitnodiging aan iedereen die ons kan helpen onze doelen te bereiken. We zijn op zoek naar nieuwe kennis, innovatie en ideeën die ons ondersteunen in onze rol als drinkwaterbedrijf, zowel nu als voor de toekomstige generaties. We hebben ook hulp nodig van onderzoeksbureaus, kennisinstellingen en onderwijsinstellingen bij het uitvoeren van de projecten die voortkomen uit deze agenda. We roepen iedereen, zowel binnen als buiten de sector, op om met ons mee te denken en te doen, van het bedenken van experimenten tot het uitvoeren ervan.

Een groep mensen die samenwerkt