Onze partners

Samen sta je sterker. Vitens Solutions vindt het daarom belangrijk over een netwerk van partners te beschikken. Dat is niet alleen een voordeel voor ons, maar ook voor de partners zelf én voor onze klanten.

Om ook in de toekomst haar leidende positie te behouden zijn we altijd geïnteresseerd in nieuwe samenwerkingsverbanden. Hierbij willen we ons niet beperken tot de watersector. Juist samenwerking met bedrijven en organisaties buiten de watersector kan leiden tot nieuwe impulsen en uitdagende ontwikkelingen.

Aquador

 • Monstername voor drinkwater- en legionellaonderzoek
 • Reiniging en desinfectie van drinkwaterinstallaties
 • Keerklepcontrole

Aquador-logo

cag

 • Corrigerende maatregelen
 • Legionella inspectie en advies BRL6010 gecertificeerd
 • Risicoanalyse en beheersplan proces- en drinkwaterinstallatie
 • Luchtkwaliteitsonderzoeken
 • Beheersmaatregelen; keerklepcontrole, spoelen, monstername

CAG-logo

Immolab

 • Drinkwater- en proceswateronderzoek (o.a.legionella).
 • Legionella BRL 6010.
 • Beheersmaatregelen legionellapreventie.
 • Proceswater (koeltorens, diverse ziekenhuisinstallaties etc.).
 • Binnenklimaat/luchtonderzoek.

Merieux

 • Afvalwater analyse
 • Debietmeting en monstername

Merieux-logo

Omegam

 • Bemonstering en onderzoek van drinkwater, zwemwater, proceswater en Legionella
 • Legionella inspectie en advies BRL6010 gecertificeerd
 • Beheersmaatregelen Legionella preventie
 • Verzorgen cursussen en trainingen Legionella en zwemwater
 • Digitaal systeem Legionella logboek

Omegam-logo

Woonscan

 • Legionella advies en preventie (BRL6010 gecertificeerd)
 • Risicoanalyse en beheersplan drinkwaterinstallatie
 • Beheersmaatregelen legionellapreventie
 • Keerklepcontrole
 • Digitaal legionellabeheer
 • Brononderzoek
 • Legionella-onderzoek
 • Microbiologisch-onderzoek

Woonscan-logo