Wat voor onderzoek doen we?

Ons waterlaboratorium biedt praktisch wateronderzoek aan voor onze klanten, zowel nationaal als internationaal. We zijn gespecialiseerd in het analyseren van drinkwater, industriewater en afvalwater. Onze expertise stelt ons in staat u gedurende het gehele proces te ondersteunen, zowel doordeweeks als in het weekend. Hieronder vindt u een overzicht van onze belangrijkste diensten.

Klik hier om een onderzoek aan te vragen

Wateronderzoek

Mensen vertrouwen er blindelings op dat het water uit de kraan schoon en veilig is. Aan de kwaliteit van drinkwater worden zeer strenge eisen gesteld. Vaak geldt dit ook voor proceswater. Daarom is een wateronderzoek van groot belang.

WEC monsters

Legionella-onderzoek

De Legionellabacterie is een gevaarlijke bacterie die kan voorkomen in douches of sproeisystemen. Deze bacterie houdt van stilstaand warm water. Wanneer u de bacterie inademt kan hij uw longen aantasten. Iedereen die een collectieve drinkwaterinstallatie heeft, is daarom verplicht om preventief te controleren op Legionella.

Legionella sneltest

Extreme haast? Wij onderzoeken uw drink-, zwem- of proceswater op legionella. Binnen 24 uur vertellen we u of er een levende variant van de gevaarlijke Legionella Pneumophila aanwezig is. Binnen no-time heeft u uitsluitsel en kunt u snel actie ondernemen.

Legionella sneltest

Zwembadwateronderzoek

Bent u eigenaar van een zwembad of therapiebad? Dan is het belangrijk dat uw gasten veilig kunnen zwemmen in schoon water. Iedere maand laat u uw zwembadwater controleren door een gecertificeerd laboratorium.

Zwembad

Een eigen winning

Water uit eigen winningen moet aan de strenge drinkwaterwet voldoen. Vanuit de drinkwaterwet, die regelmatig word aangescherpt, wordt een meetprogramma geëist en heeft u een meldingsplicht in geval van overschrijding. Vitens Solutions zowel controleert of uw meetprogramma voldoet aan de huidige wet- en regelgeving als het verzorgen van uw meetprogramma van A tot Z.

Eigen winning

Loodtest drinkwater

Vanaf 1960 zijn loden leidingen verboden in huis verboden aangezien ze een risico vormen voor de gezondheid. Is uw huis voor 1960 gebouwd en weet u niet of u loden leidingen hebt? Vitens Solutions doet een betrouwbaar lood-onderzoek, zo komt u er snel achter of er thuis lood in uw water zit.

Loodtest drinkwater

Medicijnen in grondwater

Steeds meer spoortjes van medicijnen en andere farmaceutische stoffen duiken op in ons grondwater. Dat is een probleem. Daarom hebben wij een analysemethode ontwikkeld waarmee wij d.m.v. vloeistofchromatografie ongeveer 100 farmaceutische componenten of metabolieten detecteren in drinkwater, grondwater, oppervlaktewater en afvalwater.

Waterkwaliteit controle voor hemodialyse

Voor chronische nierpatiënten is het van levensbelang om te dialyseren. Ze zuiveren hun bloed met behulp van een kunstnier en spoelen met extra gezuiverd water. een uiterst nauwkeurig proces. Het is van groot belang dat de waterkwaliteit aan specifieke richtlijnen voldoet.

WEC pipet

Retentietest

Bent u een filterfabrikant van (water)filters? En wilt u uw waterfilters laten testen? Wij kunnen uw filters testen en bevestigen dat ze naar behoren werken. Ook testen wij bij bestaande installaties om aan te kunnen tonen hoe de filters functioneren. In onze testprotocollen kunnen we uw specifieke wensen meenemen. Bijvoorbeeld de keuze in micro-organismen.

Retentietest

Grondwatermeetnetten

Wij bieden u V-net, een dienst waarmee we grondwaterstanden door middel van peilbuizen en geautomatiseerde drukopnemers voor u nauwlettend in de gaten houden. V-net is als dienst beschikbaar voor provincies, waterschappen, gemeenten, natuurbeherende organisaties, brouwerijen en industrie met eigen winningen.

WEC monsters rood

PFAS testen

In een wereld waar milieukwesties steeds meer aandacht krijgen, is het cruciaal om bewust te zijn van potentiële verontreinigingen in het water. Een van de belangrijkste zorgen op dit gebied is de aanwezigheid van PFAS in waterbronnen.

Meer weten over...

Wilt u meer weten over de algemene lab voorwaarden, informatie over methode- en/of prestatiekenmerken? Download de PDFs hieronder.