Loodtest in drinkwater

Drinkwater in Nederland mag conform de Europese Drinkwaterrichtlijn niet meer dan 5 microgram lood per liter bevatten. De gemiddelde concentratie lood in Nederlands kraanwater is 1 microgram per liter. Als u teveel lood binnenkrijgt, is dat schadelijk voor de gezondheid. Vooral bij (ongeboren) baby’s en kinderen tot en met 6 jaar.

De loodconcentraties in drinkwater zijn afhankelijk van verschillende factoren en kan per kraan verschillen:

 • Het gebruikte leiding materiaal binnen de installatie
 • De mate waarin het water lood kan oplossen
 • De snelheid waarmee het water door de leidingen stroomt
 • Hoe lang het water in de leidingen verblijft
 • De totale lengte van de leiding

Als uw huis voor 1960 is gebouwd, kan het dus zijn dat er nog loden leidingen zijn. Als u het niet zeker weet, vraag het dan na bij een erkend installatiebedrijf. Als een installatiebedrijf het niet kan vaststellen, kunt u een meting van het loodgehalte in water laten doen. Vitens laboratorium kan dit onderzoek voor u uitvoeren via haar partners.

Klik hier om een loodtest aan te vragen

 • Aan welke normen moet mijn drinkwater voldoen?

  In het distributienet moet het water op alle tappunten voldoen aan de normen zoals die genoemd zijn in het Drinkwaterbesluit (2011).

  Bij een eigen bron is er mogelijk een waterbehandeling aanwezig. In dat geval mogen bepaalde parameters vóór de behandeling afwijken van deze norm (bijv. bij een ontijzering geldt dit voor ammonium, ijzer, mangaan en zuurstof). Voor nadere informatie  kunt u contact met ons opnemen.

 • Kan Vitens onderzoeken wat er in het water zit?

  Ja, dat kan. Het is belangrijk om het onderzoeksdoel aan te geven. Op basis van dit onderzoeksdoel kan Vitens u adviseren welke analyses uitgevoerd moeten worden. Het aantal analyses dat uitgevoerd moet worden bepaalt uiteindelijk de kosten van het onderzoek.

 • Welke drinkwateronderzoeken zijn verplicht?

  Is één van de situaties op u van toepassing? Neem dan contact op met een van onze accountmanagers:

  • Bij waterwinning via een eigen bron en levering drinkwater aan derden: meetprogramma lllA.
  • Na een waterbehandeling: meetprogramma lllC of lllE.
  • Bij levering koud water van meer dan 100 m3 per dag: meetprogramma lllF.
  • Bij levering warm tapwater meer dan 30 m3 per etmaal: meetprogramma lllG.
  • Een drinkwaterreservoir of reinwaterkelder aanwezig? Meetprogramma volgens waterwerkblad 1.4. 

  Voor nadere informatie kunt u contact met ons opnemen.

Meer informatie over de loodtest in drinkwater?