Waterkwantiteit

Zo voorkomen we waterschaarste

Zoet water wordt steeds schaarser. Dat is onder meer een probleem voor onze drinkwatervoorziening. Waterbesparing, verduurzaming en een circulair watersysteem zijn nodig voor voldoende waterbeschikbaarheid. Samen met anderen werken we aan het beter vasthouden van water.

Voldoende zoet water is essentieel

Met ‘waterkwantiteit’ bedoelen we de beschikbare hoeveelheid zoet water in een gebied. Slechts 1 procent van al het water op aarde is zoet, de rest zout. Zoet water is essentieel voor bijvoorbeeld de drinkwaterproductie, natuur en landbouw. De waterkwantiteit in een gebied hangt onder meer af van de hoeveelheid wateraanvoer van neerslag en rivieren en het watergebruik.

Waterkwantiteit staat onder druk

Door klimaatverandering, bevolkingsgroei en economische ontwikkelingen staat de waterkwantiteit onder druk. Het uitblijven van neerslag zorgt voor minder wateraanvoer in de bodem. Tegelijkertijd is in droge periodes de watervraag extreem hoog. Op piekmomenten was het waterverbruik van onze klanten de afgelopen jaren soms wel 70 procent hoger dan normaal.

Risico op watertekort en meer verontreiniging

Een tekort aan zoet water kan ervoor zorgen dat er niet meer voldoende water is voor elke functie. Gevolg daarvan is bijvoorbeeld dat Vitens de waterwinning in een gebied moet stopzetten of dat agrariërs hun gewassen niet meer kunnen besproeien. Bovendien heeft een lage waterkwantiteit gevolgen voor de waterkwaliteit. Hoe kleiner de hoeveelheid water, hoe hoger de concentraties verontreinigingen.

Waterschaarste tegengaan door water te bufferen

Om waterschaarste tegen te gaan, moeten we water beter vasthouden. Het watersysteem in Nederland is nu ingericht op het zo snel mogelijk afvoeren van water. Dat moet plaatsmaken voor een systeem waarin we het water dat valt zo lang mogelijk bufferen. Hierdoor kan het rustig de bodem insijpelen en kan het grondwatersysteem zich herstellen.

Vitens zet in op water als eeuwige bron

Vitens zet samen met onder andere provincies en waterschappen stappen voor het beter vasthouden van water voor natuur, landbouw en drinkwater. Een voorbeeld hiervan is Panorama Waterland. Hierin onderzoeken we de mogelijkheid voor het creëren van een eeuwige bron op de Sallandse Heuvelrug. Door water vast te houden en functies te combineren of juist te scheiden, zal er nooit meer waterschaarste in een gebied zijn.

Verbruikers helpen we bewuster en zuiniger te worden

Ook onze klanten spelen een rol bij het tegengaan van waterschaarste. Bijvoorbeeld door duurzamer met drinkwater om te gaan. Concrete voorbeelden van duurzaam omgaan met drinkwater zijn minder lang douchen, regenwater gebruiken voor de tuin of een bespaarknop op het toilet. Ook is Vitens een project gestart met de installatie van slimme meters. Daarmee helpen we klanten eveneens bewuster en zuiniger met drinkwater om te gaan.

Watervriendelijke woningen als uitgangspunt

Verder willen we bijdragen aan innovaties in de woningbouw. Watervriendelijk bouwen moet het uitgangspunt worden in Nederland. Bijvoorbeeld door huizen standaard uit te rusten met systemen om regenwater of gerecycled drinkwater te gebruiken voor tuin, toilet en ander laagwaardig verbruik.