Accreditatie en certificering

Accreditatie en certificering

Vitens heeft een onwrikbare continuïteitsdoelstelling rond onze primaire taak: het produceren, distribueren en leveren van drinkwater van topkwaliteit. Daarbij willen we excellente dienstverlening leveren aan onze klanten en een duurzame inzet van onze bronnen en middelen realiseren. We willen niet alleen voldoen aan de wettelijke regelgeving, maar hanteren bovendien de ISO-normen voor Kwaliteits-, Arbo-, Asset Management- en Milieumanagementsystemen. Hierdoor kunnen we onze producten en diensten verbeteren, de milieubelasting zo laag mogelijk houden en de veiligheid en gezondheid van medewerkers optimaal waarborgen.

De kwaliteits-, Arbo-, Asset Management- en Milieumanagementsystemen gelden voor heel Vitens en zijn ingericht volgens de ISO 9001, ISO 45001, ISO55001 en de ISO 14001 norm. Vitens is voor deze normen gecertificeerd door Kiwa Nederland BV. Van de betreffende managementsystemen is een beleidsverklaring door de Directie vastgesteld.

Ons laboratorium is voor een groot aantal analyse- en bemonsteringsmethoden geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie op basis van NEN-EN-ISO/IEC 17025 (NL) en NEN-EN-ISO/IEC 17025 (EN) onder nummer L043 (Leeuwarden).

Daarnaast zijn we door DEKRA Certification GmbH gecertificeerd voor een voedselveiligheidsmanagementsysteem op basis van GMP+ B2 en GMP+ B3 van reststromen uit de drinkwaterproductie.