Kwaliteit en accreditatie

Kwaliteit en accreditatie

Iedereen moet kunnen vertrouwen op drinkwater van onberispelijke kwaliteit. We waarborgen deze kwaliteit onder meer door dagelijkse kwaliteitscontroles in het Vitens Laboratorium in Leeuwarden. Ons laboratorium is voor een groot aantal analyse- en bemonsteringsmethoden geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie op basis van NEN-EN-ISO/IEC 17025 (NL) en NEN-EN-ISO/IEC 17025 (EN) onder nummer L043 (Leeuwarden).

Vitens hanteert de ISO-normen voor Kwaliteits-, Arbo-, Asset Management- en Milieumanagementsystemen en is voor deze normen gecertificeerd door Kiwa Nederland BV.