Zo zorgt Vitens voor betrouwbaar en betaalbaar drinkwater

Zo zorgt Vitens voor betrouwbaar en betaalbaar drinkwater

Vitens levert 24/7 betrouwbaar en betaalbaar drinkwater aan 5,8 miljoen klanten, een voorwaarde voor gezondheid en welzijn. Dit is niet vanzelfsprekend. Door factoren als klimaatverandering en bevolkingsgroei staat ons drinkwater steeds meer onder druk. Willen we drinkwater voor de toekomst veiligstellen, dan moet het roer om. Onze ambitie: elke druppel duurzaam in 2030.

Dagelijks water winnen, zuiveren en leveren

Jaarlijks produceren we bijna 360 miljard liter drinkwater voor onze 5,8 miljoen klanten in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Friesland en Flevoland. We winnen, zuiveren en leveren 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dat water onttrekken we hoofdzakelijk uit grondwaterbronnen op onze 110 winlocaties. Het opgepompte water zuiveren we vervolgens in onze productielocaties en brengen we via ons 50.000 kilometer lange distributienet bij de klant.

Betrouwbaar drinkwater staat onder druk

Nederland heeft misschien wel het beste kraanwater ter wereld. En daar zijn we trots op. Dat dit drinkwater dagelijks schoon uit de kraan stroomt lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Bevolkingsgroei, economische ontwikkelingen, de energietransitie en weersextremen als gevolg van klimaatverandering zetten het watersysteem onder druk en zorgen voor waterschaarste. Steeds verdergaande vervuiling tast de kwaliteit van drinkwaterbronnen aan.

Ons doel: elke druppel duurzaam in 2030

Deze uitdagingen vragen om een watertransitie. Daarmee bedoelen we dat we anders moeten gaan denken over hoe we water vasthouden, hoe we omgaan met bronnen, hoe we water winnen en zuiveren, maar ook over de manier waarop we met z’n allen drinkwater gebruiken. Met onze strategie Elke druppel duurzaam in 2030 werken we toe naar een duurzaam watersysteem.

Cookie instellingen

Om de video te bekijken moet u eerst de cookieinstellingen accepteren.

Positieve impact op mens en natuur

Als drinkwaterbedrijf kijken we hoe we de negatieve impact van onze activiteiten op mens en natuur zoveel mogelijk kunnen beperken, en onze positieve impact kunnen vergroten. Bijvoorbeeld door onze CO2-uitstoot te beperken, eigen energie op te wekken en reststoffen te hergebruiken. En daarnaast door natuurinclusief te bouwen en de natuur ecologisch te beheren.

Werken aan een duurzaam watersysteem doen we niet alleen, maar samen met onze partners. We bundelen de krachten met onze stakeholders, zoals overheden, landbouw- en natuurorganisaties, en andere drinkwaterbedrijven.

Duurzaam watergebruik door onze klanten

Ook onze klanten spelen een belangrijke rol bij een duurzame watervoorziening. Samen zoeken we naar manieren om duurzamer met drinkwater om te gaan. We geven tips voor waterbesparing en het opvangen en benutten van regenwater. Zo verminderen we de druk op het watersysteem.

Met onze zakelijke klanten kijken we naar hergebruik van gezuiverd afvalwater. Met een circulair watersysteem beperken we niet alleen het gebruik van schoon drinkwater, maar voorkomen we ook verontreiniging door het lozen van afvalwater.

Met z’n allen zijn we tot grootse dingen in staat. We moeten alle kennis, kunde, vakmanschap en energie laten stromen om deze uitdaging aan te gaan. Elke druppel duurzaam in 2030. Wij geloven dat het kan.