Samenwerkingspartners

Samenwerken aan een duurzaam watersysteem

Vitens streeft samen met partners naar een duurzaam watersysteem. We bundelen de krachten met onder meer overheden, andere watergebruikers,  drinkwaterbedrijven en brancheorganisaties. Met elkaar kunnen we huidige en toekomstige uitdagingen het hoofd bieden, zoals klimaatverandering en drukte in de ondergrond.

Onze drinkwaterbronnen zijn gemeenschappelijk goed

Samenwerking met onze omgeving is cruciaal. Grondwater, waarvan Vitens drinkwater maakt, is namelijk van ons allemaal. De kwaliteit en kwantiteit daarvan staan onder directe invloed van maatschappelijke ontwikkelingen, klimaatverandering en onder meer landbouw, natuur en de energievoorziening.

Urgente uitdagingen vragen om bundeling krachten

De uitdagingen van nu, zoals steeds vaker extreem weer en drukte in de ondergrond, maken samenwerking extra belangrijk. We kunnen niet meer werken vanaf een eigen eiland, maar moeten onze kennis bundelen met die van anderen. Dankzij samenwerking begrijpen we bovendien elkaars belangen beter en vinden we gezamenlijke oplossingen.

Met stakeholders werken we aan een duurzaam watersysteem

Onze belangrijkste partners zijn onze stakeholders. Samen met hen werken we aan onze ambitie voor een duurzaam watersysteem.

Overheden

Samen met provincies – onze vergunningverleners – kijken we hoe we huidige en toekomstige winningen duurzaam kunnen inrichten. Hierbij betrekken we gemeenten op lokale schaal. Met waterschappen beschermen we de kwaliteit en beschikbaarheid van water boven de grond.

Landbouw en natuur

De beschermingsgebieden van Vitens bestaan grotendeels uit natuur en landbouwgrond. Daarom werken we veel samen met agrariërs en landbouw- en natuurorganisaties. Samen kijken we hoe we de negatieve impact van activiteiten kunnen beperken en zoeken we naar manieren om meerwaarde te creëren voor de omgeving.

Nationale en internationale politiek

Samenwerken doen we ook via de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (VEWIN). Deze samenwerking richt zich vooral op het zichtbaarder maken van het drinkwaterbelang in de politiek. Zo willen we ervoor zorgen dat politici in Den Haag en in Brussel bij het nemen van besluiten rekening houden met het drinkwaterbelang.

Brancheorganisaties

Vitens werkt samen met diverse brancheorganisaties. Samen maken we ons sterk om het belang van waterbesparing uit te dragen. Onze partners zijn onder meer MKB-Nederland en Tuinbranche Nederland.

Voorbeelden samenwerking

Samenwerken doen we op verschillende manieren, zowel binnen als buiten Nederland:

  • Waterschappen: Tijdens de droogte riepen we onze klanten op om watergebruik te spreiden en beperken. De waterschappen deden de oproep tuinen niet te besproeien met kraanwater.
  • Panorama Waterland: In het project Panorama Waterland werken we met provincies, gemeenten, agrariërs en natuurorganisaties aan het beter vasthouden van water op de Sallandse Heuvelrug.
  • Ruimte voor de Rivier: In het project Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat zet Vitens zich in voor gezamenlijke initiatieven om het waterecosysteem te verduurzamen.
  • Bodemcoalitie: Samen met Rabobank en a.s.r. werken we in de Bodemcoalitie aan verduurzaming van de Nederlandse bodem. We ontwikkelden onder meer een instrument dat de kwaliteit van landbouwgrond weergeeft, de Open bodemindex.
  • Water for Life: Met Water for Life, een initiatief van Vitens en Evides, maken we ons sterk voor schoon water en sanitaire voorzieningen ontwikkelingslanden. Hierbij werken we ook samen met lokale organisaties.