Ontdek, bezoek en bescherm onze waterwingebieden

Onze waterwingebieden bestaan voor een groot deel uit natuur. Daar zijn we erg zuinig op. Wist je dat onze waterwingebieden ook zijn opengesteld voor publiek? Je kunt er heerlijke wandelingen maken. Het is hierbij belangrijk dat we deze gebieden met z’n allen schoon houden.

Een rijke natuur betekent een schone bron

De belangrijkste bron van ons drinkwater is grondwater. Dat halen we rechtstreeks uit prachtige natuurgebieden en daar zijn we heel zuinig op. Een rijke natuur met een grote biodiversiteit levert een bodem op met een optimaal reinigende werking. We noemen deze bodem ook wel Filter Nul. Dankzij een schone bodem hoeven we maar weinig extra stappen te zetten voordat het grondwater als betrouwbaar drinkwater bij jou uit de kraan komt.

Ecologisch natuurbeheer in onze waterwingebieden

Vitens beheert meer dan 100 waterwingebieden en deze liggen verspreid over een aantal provincies. Daardoor heeft elk waterwingebied een eigen uniek karakter, met een eigen landschap en natuur. Zo beheert Vitens gebieden met bossen, struikgewassen, graslanden, heide en ecologische akkers. Naaldbossen maken in sommige gebieden weer geleidelijk plaats voor loofbos. Zomereik, berk, lijsterbes, hulst en braam krijgen de ruimte. Heide krijgt weer een kans. Bij het maaien van de graslanden laten we stroken gras staan voor insecten en vogels die hier beschutting en voedsel vinden. Jaarlijks zaaien we enkele ecologische akkers en op een aantal plekken zaaien we nectarbloemen in.

Samen beschermen we de natuur

Dankzij onze werkwijze zijn onze grondwaterbronnen goed beschermd en boeken we prachtige natuurresultaten. Ook jij kan ons daarbij helpen. Bijvoorbeeld door je te houden aan de regels die gelden in de natuurgebieden en erop te letten dat er geen rommel en vervuilende stoffen in het milieu belanden. Zo zorgen we samen goed voor de natuur en ons toekomstige drinkwater.

Kom wandelen en genieten in onze natuurgebieden

Een aantal van onze waterwingebieden is opengesteld voor bezoekers. Hier kun je genieten van de bron van jouw drinkwater. In de wandelapp van IVN vind je verschillende wandelroutes en krijg je informatie over het gebied en de waterwinning in het gebied.