Vechterweerd

Waterwingebied

Wil jij genieten van uitgestrekte weilanden, rivierenlandschap en prachtige kastelen in de bossen in het gebied tussen Zwolle en Dalfsen? Bezoek dan de omgeving van Vechterweerd. De aanwezigheid van de rivier de Vecht maakt het een plek om tot rust te komen. Ontdek hier ook de vistrap in de stuw, de sluis uit 1910 en het waterwingebied van Vitens.

Grondwater is een kostbaar goed

Jaarlijks pompt drinkwaterbedrijf Vitens hier tot 2 miljoen kubieke meter water op uit de bodem. Het schone drinkwater komt terecht bij de inwoners van Dalfsen, Hoonhorst, Oudleusen en Nieuwleusen. Op deze drinkwaterproductielocatie zuiveren wij drinkwater uit oeverinfiltraat. Dit is rivierwater dat via de oevers infiltreert in de bodem. Na een verblijftijd van ongeveer een jaar pompen we het vanaf een diepte van 25 tot 40 meter op uit acht winputten.

Flora en fauna

In dit gebied zie je Galloway-runderen grazen. Deze kudde zorgt voor de structuurrijke, ruige vegetatie. Er zijn hier ook veel plantensoorten te vinden, zoals lange ereprijs, groot warkruid en hemelsleutel. De gevarieerde vegetatie zorgt ervoor dat op het terrein veel insecten voorkomen. Denk hierbij aan nachtvlinders en libellesoorten.

De poelen in het gebied zijn geschikt voor de voortplanting van amfibieën. En in de oevers van de Vecht zijn regelmatig sporen van otters te vinden. De vijver bij het productiegebouw trekt veel vogels, waaronder oeverzwaluwen die bij het broeden gebruikmaken van de speciaal aangelegde oeverzwaluwwand. Ook in de uiterwaarden komen veel soorten vogels voor, zoals de wulp en de roodborsttapuit.

Omgeving bezichtigen

Dit gebied is een goed beginpunt voor jouw wandeling of fietstocht. Ben jij benieuwd naar de historie en natuur van Vechtdal en Vechterweerd? Fiets of loop dan een (gedeelte) van het Vechtdalpad van 82 kilometer. Je ontdekt tijdens deze route ook veel kastelen.

Ontdek en bezoek waterwingebied Vechterweerd

Wist je dat in het waterwingebied veldlessen worden gegeven voor scholieren van de basisschool? Zij beleven op dat moment hoe leuk én belangrijk de relatie tussen natuur en drinkwaterwinning is. Wil jij hier meer over weten? Neem contact op door te mailen naar veldlessen@ivnzwolle.nl.