Controleafspraak wijzigen

Controle afspraak wijzigen

In de aankondigingsbrief die u van Vitens ontvangt wordt een datum en dagdeel genoemd wanneer het controlebezoek is ingepland. U kunt deze afspraak wijzigen door in te loggen met de inlogcode die vermeld staat op de aankondigingsbrief. Na het kiezen van een nieuwe controledatum en -tijd ontvangt u per e-mail een bevestiging.

Meer informatie over de controle van de drinkwaterinstallatie vindt u op infodwi.nl.