Aanbestedingen

Aanbestedingen

Bij het inkopen en aanbesteden wil Vitens een integere en betrouwbare opdrachtgever zijn, die aanbieders eerlijke en gelijke kansen biedt. Het doel is om in te kopen tegen de juiste prijs-kwaliteitverhouding waarbij het inkoop- en aanbestedingsproces transparant is. De Europese wet- en regelgeving wordt hierbij nageleefd.

Vitens voert openbare (Europese) aanbestedingen uit voor werken, leveringen en diensten. Europese en Nationale aanbestedingen van werken, leveringen en diensten publiceert Vitens op de aanbestedingskalender.nl. Europese aanbestedingen van werken worden ook gepubliceerd op de site van het EG Publicatiebureau, Tenders Electronic Daily (TED).

Voor leveranciers en zakelijke dienstverleners gelden onze inkoopvoorwaarden en klachtenregeling bij aanbesteden.

De afdeling Inkoop is graag bereid u door te verwijzen naar de juiste persoon. U kunt per e-mail (inkoop@vitens.nl) contact opnemen.

Facturen bestemd voor Vitens

Voor facturen hanteren wij de volgende eisen. Facturen bestemd voor Vitens kunt u opsturen naar:

Algemeen postadres t.a.v. Crediteurenadministratie
Postbus 1205
8001 BE Zwolle
Via e-mail: AP@vitens.nl
Aanmaningen/herinneringen bestemd voor Vitens: crediteuren@vitens.nl

Erkenningsregeling Vitens 

Vitens werkt op diverse manieren met de markt samen. Deze pagina geeft inzicht in de lopende erkenningsregelingen.

Waarom een Erkenningsregeling?

Vitens heeft de volgende doelen gedefinieerd voor de Erkenningsregeling: 
- Het vergroten van de beschikbare markt, met name gezien de omvang van de opdrachten en de periodieke inzetbaarheid van gekwalificeerd personeel bij Leveranciers; 
- Om op een beheerste wijze nieuwe markten te betreden alsmede om na eenmaal erkend te zijn op een efficiënte manier opdrachten te kunnen uitvoeren; 
- Een wezenlijke bijdrage leveren aan de verlaging van de administratieve lasten rond de Aanbestedingsprocedure. 

Erkend worden?

Wilt u uw bedrijf laten erkennen in een erkenningsregeling dan vertellen we u graag meer over de procedure. Mail uw vraag naar inkoop@vitens.nl onder vermelding van de naam van de erkenningsregeling. 

Is uw bedrijf erkend? Dan kunt u meedoen aan aanbestedingen in de regelingen waarvoor u erkend bent. 

Elke erkenning blijft geldig totdat deze wordt ingetrokken. Gedurende de erkenning dient u aan de erkenningseisen te blijven voldoen. We controleren regelmatig of bedrijven nog steeds aan de gestelde eisen voldoen. Dat doen we onder andere aan de hand van resultaten uit de prestatiemetingen.

Erkenningsregeling voor bouwkundige en elektrotechnische beveiliging. 

Vitens heeft een Europese Erkenningsregeling opgezet voor bouwkundige en elektronische beveiliging van haar locaties. 
Gedurende de looptijd van de erkenningsregeling is het mogelijk voor nieuwe leveranciers om alsnog toe te treden. 

Klik hier om je in te schrijven voor de erkenningsregeling via Mercell.