Samen zorgen we voor de natuur: De bron van ons drinkwater

De belangrijkste bron van drinkwater in Vitensgebied is grondwater. Dat grondwater halen we uit prachtige natuurgebieden. Daar kiezen we heel bewust voor. Grondwater is van zichzelf al behoorlijk schoon. Wij hoeven er daarom ook niet veel meer aan te doen om er drinkwater van te maken. Dat komt doordat het al gefilterd is door de natuur. Eigenlijk komt er dus bijna 'bronwater' uit de kraan.

We zijn dus met een goede reden heel zuinig op onze natuur. En zetten alles op alles om onze waterwingebieden te beschermen. Ons doel is om een positieve impact op de natuur te hebben. Dat kunnen we niet alleen. We werken nauw samen met anderen en we vragen ook aan onze klanten om mee te helpen.

Samen zorgen we voor de natuur: De bron van ons drinkwater.

Wat doet Vitens?

Ecologisch beheer van meer dan 100 waterwingebieden

Biodiversiteit – de hoeveelheid verschillende planten en dieren – is heel belangrijk. Want al die verschillende planten en dieren houden de natuur in balans. Die balans zorgt voor een schone en gezonde en schone bodem. Hoe schoner de bodem, hoe schoner het grondwater. Biodiversiteit zorgt ook voor een gezonde leefomgeving voor ons allemaal. Want bijvoorbeeld zonder zuurstof van planten kunnen wij niet leven.

Maar de biodiversiteit in Nederland gaat hard achteruit. We zien steeds minder verschillende planten en dieren. Dat gaat ten koste van de gezondheid van de natuur en de kwaliteit van onze grondwaterbronnen. Samen met de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel zetten we ons in om de hoeveelheid verschillende planten en dieren weer te vergroten.

In onze eigen natuurgebieden, waar we grondwater oppompen om drinkwater van te maken, geven we de natuur zoveel mogelijk ruimte om te bloeien. Ecologisch natuurbeheer heet dat. We beschermen en helpen planten en dieren die van oorsprong in een gebied thuishoren. Naaldbossen maken plaats voor loofbos met boomsoorten zoals de zomereik, berk en lijsterbes. Door de planten in een gebied goed te beheren, krijgen ook dieren meer ruimte om te nestelen, schuilen en eten. Daarom laten we bij het maaien van graslanden stroken gras staan voor insecten en vogels. Die vinden daar beschutting en voedsel.

Vitens beheert 108 waterwingebieden. Elk waterwingebied heeft een bijzonder karakter, met een eigen landschap en unieke natuur. En ieder natuurgebied beheren we daarom net een beetje anders. 

Ook jij kunt de natuur een handje helpen. Hoe? Door grijs groener te maken. Lees meer: maakgrijsgroener.nl.

Samenwerken met andere natuurbeheerders

Samen met andere natuurbeheerders probeert Vitens meerwaarde voor de natuur te creëren. Een mooi voorbeeld hiervan is het werk rondom onze drinkwaterproductielocatie Kolff, vlakbij Waardenburg.

Het waterpeil rondom onze productielocatie is omhoog gebracht. Hierdoor voorkomen we dat er “vreemd” en mogelijk vervuild water van bijvoorbeeld de A2 het gebied instroomt. Het spoelwater van de productielocatie, honderden jaren oud en hoogwaardig grondwater, stroomt naar het natuurreservaat Het Broek van onze buren Staatsbosbeheer.

Het gebied is daarnaast gevarieerd ingericht en bevat nu natte bossen, grasland met poel en moeraszones met riet. Voor het ontwikkelen van die vegetatie mocht Vitens gebruikmaken van het maaisel van Staatsbosbeheer. Al met al een mooie samenwerking met een positieve impact op de omgeving.

Natuurinclusief bouwen

Vitens probeert de natuur zoveel mogelijk haar gang te laten gaan. Ook in waterwingebieden. Bijvoorbeeld door drinkwaterproductiebedrijven natuurinclusief te bouwen. Dat betekent: meerwaarde creëren voor de natuur in onze bouwprojecten. Dat bereiken we door vanaf de planfase natuur als integraal onderdeel van het project op te nemen. Natuurinclusief bouwen draait niet alleen om gebouwen, maar ook om de voorzieningen daaromheen. Een geslaagd project betekent dus ook succes voor de natuur. Deze successen zien we terug in de gebouwen met broedende vogels, groene bloeiende erven vol bijen en vlinders, overwinterende vleermuizen in oude reservoirs, puttenvelden vol weidevogels en dassen die scharrelen in de bosrand.

Vitens wil inspireren om duurzaam te bouwen en de natuur vanaf de planfase van projecten centraal te stellen. Hoe? Neem eens een kijkje in ons Inspiratiedocument Natuurinclusief bouwen. Met dit document willen wij plannenmakers, bedenkers en bouwers, zowel intern als extern, laten zien wat er allemaal mogelijk is. Dit doen we met voorbeelden van elders, maar vooral ook met voorbeelden van onze eigen productielocaties en waterwingebieden.

In Arnhem vernieuwt Vitens productielocatie Sijmons zo goed als helemaal.
In Arnhem vernieuwt Vitens productielocatie Sijmons zo goed als helemaal. Projectleider Elektrotechniek Michel Derksen: “Hier bouwen we tussen september 2019 en halverwege 2022 met een groot bouwteam een compleet nieuwe zuiverings- en onthardingsinstallatie. Daarbij besteden we veel aandacht aan Natuurinclusief bouwen.

Wat kun jij doen?

Voorkom vervuiling van de bodem en het grondwater

Bij Vitens noemen we de bodem ook wel Filter Nul. Want nog voordat Vitens de eerste zuiveringsstap zet, heeft de bodem het water al behoorlijk goed gefilterd. In sommige gevallen zelfs zo goed, dat het water zonder verdere zuivering naar onze klanten kan!

Hoe schoner de bodem, hoe schoner het grondwater. En hoe duurzamer en goedkoper jouw drinkwater. De bodem is onvervangbaar. Wees er dus zuinig op.

Zo kun jij grondwater beschermen:

Medicijnen

  • Verzamel oude of overtollige medicijnen in een doos, potje of emmer en breng ze in één keer naar de milieustraat. Medicijnen vallen onder klein chemisch afval.
  • Breng medicijnresten terug naar de apotheek. Die zorgt voor een goede verwerking.

Auto

  • Was je auto bij een (milieuvriendelijke) autowasstraat, zodat autovloeistoffen niet in de grond terechtkomen.
  • Was je je auto met de hand? Doe dat dan alleen op een vloeistofdichte vloer, bijvoorbeeld bij een wasbox.
  • Was je auto met biologisch afbreekbare autoshampoo. Vraag eventueel in de winkel of je het goede product hebt.
  • Ververs olie op een plek met een waterdichte vloer. Bijvoorbeeld het tankstation.

Onkruid in de tuin

  • Gebruik natuurlijke bestrijdingsmiddelen
  • Verwijder onkruid met de hand en trek ook de wortels eruit, dan blijft het langer weg. Schrob groene aanslag gemakkelijk van het terras met heet water, stoom of branders (let op brandgevaar).
  • Gebruik geen (natuur)azijn tegen onkruid. Azijn vermengt met het oppervlaktewater en grondwater en verspreidt zich daardoor over een veel grotere oppervlakte dan waar het voor is gebruikt. En wat weer door kostbare waterzuiveringen uit het water gehaald moet worden.

Maak Grijs Groener

Veel plant- en diersoorten in Nederland dreigen uit te sterven. Maar we hebben ze juist hard nodig om de natuur gezond en in balans te houden. Zonder die balans komt de kwaliteit van onze drinkwaterbronnen in gevaar. En kunnen we geen frisse lucht inademen en wordt onze omgeving, bijvoorbeeld door extreme hitte, erg oncomfortabel.

Jij kunt helpen om de biodiversiteit – de hoeveelheid verschillende planten en dieren – te herstellen. Hoe? Eigenlijk heel simpel: door grijs groener te maken. Laat de natuur bij jouw achtertuin of balkon beginnen!

Maak Grijs Groener is een initiatief van onze partner Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Dit is een beweging van meer dan 100 organisaties, waaronder boerenorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen, overheden en natuurorganisaties, die zich inzetten voor het herstel van biodiversiteit.

Grijs groener maken kan heel makkelijk, maar ook heel uitgebreid. Jij bepaalt. Op maakgrijsgroener.nl kun je de biodiversiteitswijzer doen. Vul een paar vragen in, dan krijg je gepersonaliseerde tips om grijs groener te maken. Helemaal afgestemd op jouw woonsituatie.

Natuurbeheerder pipet.

Weet waar jouw kraanwater vandaan komt

Het drinkwater dat uit de kraan komt, viel ooit als regen uit de lucht. Die regen landde op de bodem van een natuurgebied van Vitens. Daar sijpelde het langzaam de grond in. En met langzaam bedoelen we écht langzaam: soms duurt het honderden jaren voordat regenwater helemaal de grond ingetrokken is. In die tijd gaat het regenwater door verschillende grondlagen. De grond zuivert het water. Uiteindelijk belandt het regenwater in een bron diep onder de grond. Tegen die tijd is het al behoorlijk schoon. En zitten er geen virussen en bacteriën meer in.

Weten uit welke bron jouw kraanwater komt?

Geniet van de natuur in prachtige waterwingebieden

In veel waterwingebieden kun je heerlijk wandelen en genieten van de natuur. In vijftien van deze gebieden loopt een wandelroute die Vitens samen met IVN heeft uitgestippeld. Deze wandelroutes zijn beschikbaar in de IVN-route app (let op: op dit moment staan nog niet alle wandelingen online). Valt je buiten wat op? Dan kan dat in de app worden gemeld.

Je vindt de app op de website van IVN of via: