Legionellapreventie

Legionellapreventie

In drinkwaterinstallaties moet de aangroei van legionella en daarmee het risico voor de gebruiker tot een minimum worden beperkt. Mede daarom moeten drinkwaterinstallaties volgens de daarvoor geldende regels worden aangelegd, onderhouden en beheerd.

Wat is legionella (pneumophila)?

Legionella pneumophila is een bacterie uit de Legionella-groep die de veteranenziekte of legionellagriep veroorzaakt. De ziekte (ook wel Legionellose genoemd) kan ontstaan wanneer mensen de bacterie via kleine waterdruppeltjes (aerosolen) inademen. Dit kan bijvoorbeeld vanuit een douchekop of via een sproei-installatie. De ziekte is een chronische longaandoening met mogelijk dodelijke afloop.

Bent u verplicht om aan Legionella preventie te doen?

Naast de Zorgplicht die elke eigenaar/gebruiker van een collectieve drinkwaterinstallatie heeft, zijn er situaties waarbij legionellapreventie verplicht moet worden uitgevoerd en vastgelegd. Vitens heeft hierop een controlerende taak gekregen van de overheid. Meer informatie over controles van de drinkwaterinstallatie.

Legionella onderzoek? Neem contact op met Vitens Solutions.