Waterkwaliteit

Op deze pagina vindt u informatie over de kwaliteit van ons water.

Waar komt uw water vandaan?

Wij doen er alles aan om de beste kwaliteit drinkwater aan u te leveren. Wij controleren daarom het water 365 dagen per jaar. Toch krijgen wij regelmatig vragen van onze klanten over de kwaliteit van ons drinkwater. Op deze pagina geven wij hier meer uitleg over.

Wilt u weten waar uw water vandaan komt?

 • Waterkwaliteit bewaken
 • Hard water
 • Bruin water
 • Drinkwaterkookadvies
 • Flesvoeding

Waterkwaliteit bewaken

We volgen de waterkwaliteit bij elke stap: bij de bron, tijdens het zuiveringsproces, in het leidingnet en uit de kraan (bij onze klanten thuis). Ons laboratorium neemt dagelijks op diverse plekken watermonsters en analyseert deze. Afwijkingen in de waterkwaliteit kunnen we zo op tijd herkennen en melden. En als het nodig is nemen we direct en gericht actie. Zo kunnen we u verzekeren dat u thuis altijd betrouwbaar drinkwater heeft.

Waar controleren we op
De monsters die we nemen, worden gecontroleerd op smaak, geur, temperatuur en de aanwezigheid van ziekteverwekkende stoffen. We controleren verder op zuurgraad, zuurstof en nog tientallen andere stoffen. Zo zorgt Vitens ervoor dat het drinkwater voldoet aan alle wettelijke eisen.

Wanneer ondernemen we actie
Bij een afwijking van de norm. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren na een leidingbreuk of werkzaamheden. Als de kwaliteit van het drinkwater in een gebied tijdelijk niet voldoende zijn, dan informeren we onze klanten daarover. U kunt dan bijvoorbeeld een kookadvies krijgen of zal de waterdruk tijdelijk lager zijn. We zorgen er natuurlijk voor dat er zo snel mogelijk weer goed water uit de kraan komt.

Daarnaast nemen we ook steekproefsgewijs monsters in woonwijken. Bij een verschil komen wij voor een tweede keer bij u langs. Hoort u binnen 5 dagen niets van ons? Dan voldoet uw kraanwater aan de strenge kwaliteitseisen.

Wij controleren op de volgende plekken:

 • Bij het winnen van water bij de productie van drinkwater.
 • In de wateropslag (reservoirs).
 • In de waterleidingen.
 • Bij klanten thuis.

200.000 monsters van bron tot kraan
Dagelijks zijn circa 25 collega’s op pad om monsters te nemen; in totaal zo'n 200.000 per jaar. Zij nemen monsters van bron tot kraan. Het laboratorium van Vitens onderzoekt de monsters op een groot aantal chemische en biologische parameters. Het gaat om duizenden stoffen. Daarmee is kraanwater het best gecontroleerde voedingsmiddel in Nederland. Dagelijks kunnen in ons laboratorium ongeveer 750 monsters en 2.500 flessen worden verwerkt.

Hard water

De hardheid van water wordt bepaald door de hoeveelheid calcium en magnesium in het water.

Hoe meer van deze mineralen in het water aanwezig zijn, hoe harder het water is. Hard water wordt door de waterbedrijven bijna overal zachter gemaakt. Daarom komt hard water nog maar in een paar gebieden in Nederland voor.

Bruin water

Het gebeurt gelukkig niet vaak, maar soms kunt u last hebben van bruin water. Dit komt vooral voor bij storingen of werkzaamheden. Deze bruine kleur komt door deeltjes ijzer en mangaan die van nature voorkomen in het water. Dit ziet er niet fris uit maar is wel veilig om te drinken. Voor de zekerheid raden we het drinken van bruin water wel af voor ouderen en baby's.

Drinkwaterkookadvies

Bij een storing of werkzaamheden kan het water soms tijdelijk van mindere kwaliteit zijn. Als wij niet kunnen garanderen dat het water van de allerbeste kwaliteit is nemen wij het zekere voor het onzekere. U dan krijgt bericht van ons waarbij wij u vragen u dan om het water ruim 3 minuten te koken.

Flesvoeding

U kunt het water uit de kraan gerust gebruiken. Gebruik geen warm water uit een boiler of geiser, dit kan metalen bevatten. Gebruik koud water en warm dit op. Als u thuis loden leidingen heeft, gebruik dan flessen- of mineraalwater voor de bereiding van babyvoeding.

3 kleuren water

Blauw water

Helder water is kleurloos maar kan blauw lijken als het licht op de juiste manier in het water valt. Vooral in bijvoorbeeld een witte badkuip. Dit is normaal.

Bruin water

Komt voor bij storingen en werkzaamheden. Ziet er niet fris uit maar is wel veilig.

Wit water

Een net gevuld glas water kan wit lijken door zuurstof in het water. Vooral op warme dagen. Dit is normaal.

 • Hoe zit het met PFAS en drinkwater?

  Vitens vindt het goed dat er meer aandacht is voor PFAS en de effecten op het milieu en de volksgezondheid. Wel kunnen wij ons voorstellen dat dit vragen oproept over de kwaliteit van het drinkwater. Vitens maakt vrijwel overal gebruik van grondwater voor de productie van drinkwater. Het ruwe grondwater, dat we uit diepe bronnen oppompen, wordt door de bodem beschermt tegen invloeden van buitenaf. In grondwater wordt per definitie een veel lagere concentratie PFAS aangetroffen dan in oppervlaktewater. Hierdoor treffen wij nagenoeg geen PFAS aan in het (drink)water. Vaak is het water dat wij oppompen ook tientallen tot meer dan 100 jaar oud. Er gaat een heel lange tijd overheen voordat de PFAS in de diepe grondwaterbronnen terecht zouden komen.

  Vitens en de sector vinden de volksgezondheid erg belangrijk en volgen het onderzoek van het RIVM zeer nauwlettend zodat er tijdig ingespeeld kan worden op eventuele nieuwe inzichten. Zo blijven we zorgen dat het drinkwater te allen tijde gezond en veilig te gebruiken is. Ga voor meer vragen en antwoorden over PFAS naar de website van het RIVM.

  Het RIVM geeft aan dat het verantwoord is kraanwater te drinken. Wel adviseert het RIVM dat de totale hoeveelheid PFAS die mensen hun leven lang binnenkrijgen (o.a. via voedsel en drinkwater) omlaag moet. Aanleiding hiervoor is recentelijk onderzoek van de Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) die met nieuwe inzichten zijn gekomen. Het RIVM vindt dat er aanleiding is om opnieuw naar bestaande normen voor PFAS in o.a. voedsel, bodem, (drink)water en lucht te kijken. Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat wil de komende maanden eerst verder onderzoek doen, voordat ze hier een definitief besluit over nemen.

  De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Dit zijn stoffen die in verschillende toepassingen worden gebruikt omdat ze bepaalde eigenschappen hebben. Ze zijn onder andere water-, vet- en vuilafstotend en zitten daarom in verschillende producten, zoals bijvoorbeeld smeermiddelen, voedselverpakkingsmaterialen, anti-aanbaklagen van pannen en kleding. Helaas zijn er de afgelopen jaren PFAS in het milieu terechtgekomen en omdat ze nauwelijks afbreekbaar zijn zitten deze stoffen nu in de lucht, de bodem, bagger en in het water. Vitens en ook de andere drinkwaterbedrijven vragen al langere tijd voor maatregelen rondom PFAS, om de bronnen van het drinkwater te beschermen.

 • Hoe lang kan ik kraanwater bewaren?

  Kraanwater is altijd via de kraan beschikbaar en is een dagvers product. Wij raden aan om ongekoeld water maximaal tot de volgende dag te bewaren.

  Wilt u het water toch langer dan één dag bewaren? Zet dan vers kraanwater in een schone fles of afgesloten karaf in de koelkast. Dan blijft het twee tot drie dagen vers en voorkomt u de groei van bacteriën. Bewaart u het buiten de koelkast, bijvoorbeeld onderweg of tijdens het sporten? Ververs het water dan dagelijks.

 • Zit er extra fluor in het drinkwater?

  Nee, in ons land niet. De fluor in ons drinkwater zit er van nature in. De hoeveelheid is minder dan 0,25 milligram per liter water (1,0 milligram per liter is toegestaan).

 • Hoe vers is het water dat uit de kraan komt?

  Heel vers, er zit maar 24 tot 48 uur tussen de productie van drinkwater en de levering uit de kraan. Doordat het water in de leidingen stroomt, is het water bacterievrij en “nieuw” en dus vers.

 • Ik ben net terug van vakantie. Kan ik het water uit mijn kraan direct weer drinken?

  Zet als u terug komt van vakantie de warme en koude kranen allemaal open en spoel de leidingen een minuut lang door. Daarna kunt u ons water weer rustig drinken.

  Als u een paar weken niet huis bent, staat het water in de leidingen een lange tijd stil. Hierdoor kan een vervelende rioollucht ontstaan. Geen prettige thuiskomst na een heerlijke vakantie! Vraag een buurman of een kennis daarom het toilet eens per week door te spoelen en de kranen even te laten lopen.

 • Hoe houd ik het drinkwater in mijn boot of caravan goed?

  Op vakantie met boot of caravan? Denk om een schone watertank!

  Hoe zorgt u dat het drinkwater in uw boot of caravan gezond is en blijft? Bekijk dit overzicht van tips zodat uw vakantie niet bedorven wordt door vervuild drinkwater uit de watertank.