Proces

Proces

Laboratoriumonderzoek

Het laboratorium van Vitens biedt een breed pakket aan diensten op het gebied van waterkwaliteit en watertechnologie. Het laboratorium (L043) is door de RvA geaccrediteerd voor monsterneming, transport en talloze chemische en microbiologische analyses. Vitens Solutions toetst daarbij eveneens op overschrijdingen van normen en informeert u daarover direct. Daarnaast geeft Vitens desgewenst advies over de betekenis van de resultaten en eventueel noodzakelijke acties. Verder adviseren wij over waterbehandeling, waterhergebruik, drinkwater, industriewater en afvalwater.

Het Vitens laboratorium is een van de grootste en meest geavanceerde drinkwaterlaboratoria van Europa. Dagelijks worden ongeveer 500 monsters verwerkt en jaarlijks 300.000 flessen. Het aantal analyses per dag bedraagt 600 op meer dan 2.300 componenten.

Openingstijden Vitens Laboratorium: afleveren en analyseren monsters 24/7. Kortom: voor al uw vragen over waterkwaliteit en watertechnologie kunt u bij Vitens Solutions terecht.

Meer informatie over het laboratorium vindt u in de veelgestelde vragen van Vitens Solutions.

Download hier de PDF verrichtingenlijst (scope).