Twello

Waterwingebied

Het waterwingebied Twello ligt ten noorden van het gelijknamige dorp in de gemeente Voorst. Dit waterwingebied in de provincie Gelderland bestaat uit het drinkwaterpompstation met omliggend terrein en twee nabijgelegen bospercelen: het Blikkenbos en de Kraaigraaf. Op oude kaarten van 1866 is te zien dat de twee gebieden ook destijds al bebost waren. Het huidige bos is echter niet zo oud. Rond het productiebedrijf is het bos zo’n 80 jaar oud.

Waterwingebied

In het waterwingebied Twello wordt op een diepte van 126 tot 157 meter water gewonnen. Jaarlijks mag Vitens hier 1,3 miljoen kubieke meter water oppompen uit de bodem. Het water transporteren we vervolgens naar het drinkwaterproductiebedrijf. Met zandfilters verwijderen we hier stoffen als ijzer en mangaan uit het water om het daarna aan de inwoners van de gemeente Voorst te leveren.

Het productiebedrijf.
Het productiebedrijf

Hakhoutbossen

Het Blikkenbos omvat vochtige en droge hakhoutbosjes op rabatten. Voor de Kraaigraaf is nat elzenhakhout kenmerkend. Hakhoutbossen zijn bossen waar het hout met regelmaat tot de grond wordt afgezaagd. Het hout wordt gebruikt als brandhout of voor het oogsten van de schors als het om eiken gaat. Eikenschors (eek) werd gebruikt bij het looien van leer. Deze hakhoutbosjes kunnen al wel erg oud zijn. De planten die in het vroege voorjaar bloeien in de bossen duiden op oude bosgrond. Bosanemonen en een enkele slanke sleutelbloem geven het bos in het voorjaar kleur.

Bosanemoon.
Bosanemoon

Flora en fauna

Vitens beheert het waterwingebied Twello als natuurgebied. Het gebied is divers: watergangen met natuurvriendelijke oevers, grasland, struwelen en bossen. De oevers van de watergang de Fliert zijn in 2001 natuurvriendelijk ingericht. Dit realiseerden we in samenwerking met de gemeente Voorst en het waterschap Veluwe. Door deze inrichting kunnen de watergangen het teveel aan water uit de Terwoldse Wetering bergen. De herinrichting van het gebied leidde ook tot het planten van struweel langs de bosrand bij het grasland. Hierdoor ontstaat een geleidelijke overgang van grasland naar bos waarin vogels beschutting kunnen vinden.

Poel in het bos.
Poel in het bos.

De KNNV afdeling Apeldoorn heeft in 2019 het gebied geïnventariseerd op planten en dieren. Het verslag van hun onderzoek is te vinden op de website van de KNNV . Als bijzondere plantensoorten vonden ze onder meer slanke sleutelbloem, bochtige klaver, rietorchis, groot springzaad, bleke zegge, blauwe zegge en elzenzegge.

Help ons de natuur beschermen

De natuur is mooi, maar ook kwetsbaar. Om de heide zoveel mogelijk te beschermen, gelden er een aantal regels. De heide is toegankelijk tussen zonsopkomst en zonsondergang. Wandelen is alleen toegestaan op de paden. Honden zijn aangelijnd welkom. Houd je aan de regels die gelden in de natuurgebieden. Neem het afval van je wandeling even mee naar huis. water in de bodem schoon blijven, gelden in dit natuurgebied regels.

Ontdek en bezoek Twello

Het klompenpad ‘Fliertpad’ is een wandelroute van 16 kilometer die door het waterwingebied Twello gaat.

Startpunt: Restaurant Buitenpost
Rijksstraatweg 17A
7391 MH in Twello

Net ten noorden van bosgebied het Blikkenbos is er een overstappunt naar het Avervoorderpad. Deze wandelroute van 13 km komt ook langs de Kraaigraaf.