Nieuwegein

Waterwingebied

Aan de zuidkant van Nieuwegein vind je naast de 30 meter hoge watertoren de waterwinputten en het drinkwaterproductiebedrijf Nieuwegein van Vitens. Wij produceren hier drinkwater voor de inwoners van IJsselstein.

Watertoren

Om de watertoren kun je niet heen, die is al van ver te zien. Het gebouw is ontworpen door de architect Roelof Kuipers en gebouwd in 1911. Watertorens werden gebruikt om met behulp van het hoogteverschil druk op te bouwen en zo het drinkwater met een goede constante druk aan de klanten te leveren. In deze watertoren zit een reservoir van 150 kubieke meter.

Bezoek waterwingebied Nieuwegein.
De watertoren in Nieuwegein.

Waterwinning

Vitens mag in dit gebied jaarlijks 2,5 miljard liter grondwater oppompen. Dat water zit tussen de 75 en ruim 100 meter diep onder een beschermende kleilaag. Het water is in de meeste gevallen 500 tot meer dan 1.000 jaar oud. Dit oude water bevat wat ijzer- en mangaandeeltjes. Deze deeltjes halen we er op ons productiebedrijf uit door te beluchten en te filteren met zand. Vanaf 2012 is het productiebedrijf uitgebreid met een onthardingsinstallatie. Het water uit de Lek zakt namelijk in de bodem en bevat iets teveel kalk. Daar weet de installatie wel raad mee.

Bezoek waterwingebied Nieuwegein.
Productielocatie Nieuwegein.

Flora en fauna

De omliggende rivieren zetten klei af. Daarom komen op dit soort gronden grienden van wilgen voor. Dit zijn bosjes wilgen waarvan de takken regelmatig worden afgezaagd. De oogst wordt gebruikt voor de productie van manden, gereedschapsstelen en zinkstukken voor oeverbescherming. Op de plek van het oude productiebedrijf heeft Vitens een kleine griend aangeplant. Ook kenmerkt dit soort gronden zich door graslanden met planten als margriet, agrimonie en morgenster. Zangvogels zoals de merel en de winterkoning voelen zich thuis in de door Vitens aangeplante besdragende struiken. De oevers zijn populair onder de vuurjuffers.

Een deel van de graslanden wordt twee keer per jaar gemaaid, een ander deel wordt begraasd door schapen. Hierdoor variëren de bloemen én het uitzicht. Het IJsselbos met de waterwinputten wordt beheerd door Staatsbosbeheer.

Bezoek waterwingebied Nieuwegein.
Winterkoning. Foto: Hans van Zummeren.

Bezoek waterwingebied Nieuwegein

In de wandelapp van het IVN (IVN Routes) staat een wandelroute van 3,4 kilometer door het IJselbos. Startpunt: Parkeerplaats Parkhout, Parkhout 2, 3432 NE in Nieuwegein.

Liefhebbers van geocaching kunnen een mystery-cache lopen.