Wezepsche heide

Waterwingebied

Vlakbij station Wezep ligt de Wezepsche heide. Het grootste waterwingebied van Vitens. Hier pompt productiebedrijf Boele jaarlijks 4 miljoen m3 grondwater op om de inwoners van Wezep en Kampen dagelijks te voorzien van vers, betrouwbaar en lekker drinkwater.

Geschiedenis van Boele

Rond 1860 braken er regelmatig cholera-epidemieën uit in Kampen waaraan 1 op de 50 inwoners stierf. Al snel werd duidelijk dat er een verband was tussen deze ziekte en de kwaliteit van het drinkwater, dat door de stadspompen werd opgepompt vanaf een diepte van ongeveer drie meter. Daarom stelde een gezondheidscommissie voor om voortaan gezuiverd water uit de IJssel te gebruiken. Gemeenteraadslid Willem Boele was daar fel op tegen. Boele wist namelijk aan te tonen dat de meeste cholera voorkwam in buurten die aan de IJssel lagen. Na veel problemen, maar dankzij de vastberadenheid van Boele, kreeg hij het voor elkaar om grondboringen op de heide bij het station van Wezep te laten doen. De eerste put werd geslagen. Die leverde genoeg water, was makkelijk winbaar en de kwaliteit was top. In 1886 werd het water daadwerkelijk in productie genomen. Het productiebedrijf is vernoemd naar Boele.

De Wezepsche heide en de schaapskuddes

De Wezepsche heide is het grootste waterwingebied van Vitens. Het gebied is 260 hectare groot, dat zijn maar liefst 384 voetbalvelden. Rond 1900 was de hele Veluwe één groot heidegebied. De bomen die er ooit stonden werden gekapt voor brandhout maar ook vooral om de schaapskuddes te laten grazen. Schapen, en vooral de schapenmest, waren belangrijk omdat dat de enige manier was om aan mest voor de akkers te komen. Na de uitvinding van het kunstmest verdwenen veel schaapskuddes en werd de heide beplant met grove dennen. Dat hout was goed te gebruiken voor de opkomende mijnbouw. Tegenwoordig vind je op de Wezepsche heide vooral veel heide, naald- en loofbos.

Roodborsttapuit foto: Hans van Zummeren.
Roodborsttapuit foto: Hans van Zummeren

Bijzondere soorten bos en heide

Op het heideterrein vind je typische heidesoorten als de zandhagedis, roodborsttapuit en de boomleeuwerik. Naast struikheide groeit er ook dopheide, dwergviltkruid, grondster en kruipbrem.

De bossen zitten vol met verschillende vogelsoorten. In de opgehangen nestkasten broeden gekraagde roodstaarten, bonte vliegenvangers, boomklevers, boomkruipers en heel veel meesjes. In de winter trekken grote groepen kruisbekken de aandacht. De nestkasten van de gekraagde roodstaarten worden met speciale 'martersluis' beveiligd tegen boommarters die de kasten proberen leeg te roven. Ook lopen er dassen, vossen en af en toe zelfs wolven over de Wezepsche heide.

Schotse Hooglanders

Het bosbeheer richt zich op een gevarieerd natuurlijk bos. Tot 1900 bleef de heide open door de grazende schaapskuddes, maar tegenwoordig nemen de Schotse Hooglanders dit voor hun rekening door de grassen en kiemende boompjes op te grazen. Ook zorgen ze voor mest en hoogteverschillen op de heide en dat is juist weer goed voor de biodiversiteit. Niet alleen de Schotse Hooglanders zorgen dat de heide open blijft, ook vrijwilligers en leerlingen van Wezepsche scholen helpen met het uittrekken van jonge dennen en berken.

Roodborsttapuit foto: Hans van Zummeren.
Schotse Hooglanders

Help ons de natuur beschermen

De natuur is mooi, maar ook kwetsbaar. Om het gebied zoveel mogelijk te beschermen, gelden er een aantal regels. Het gebied is toegankelijk tussen zonsopkomst en zonsondergang. Wandelen is toegestaan op de paden. Honden zijn aangelijnd welkom. Houd je aan de regels die gelden in de natuurgebieden. Neem het afval van je wandeling even mee naar huis.  

Ontdek en bezoek de Wezepsche heide

Op de Wezepsche heide kun je heerlijk wandelen en fietsen. De heide is makkelijk te bereiken in de buurt van station Wezep.

Station Wezep
Stationsweg 111
8091 AC Wezep

In de wandelapp van het IVN (IVN Routes) staat een prachtige wandelroute over de heide.