Leersum

Waterwingebied

Op de akkers van Leersum kun je zomers genieten van het wuivende graanveld vol bloemen en ‘s winters van de akkervogels die snoepen van het graan. Onder deze akkers pompt Vitens grondwater uit de Utrechtse Heuvelrug om de inwoners van Leersum en Doorn te voorzien van heerlijk zacht drinkwater.

Geschiedenis van de Leersumse Eng

De Leersumse Eng was eeuwenlang een stuk bouwland voor het hele dorp. Nog niet zo lang geleden had je vanaf deze plek nog vrij zicht op de uiterwaarden van de Rijn en de uitgestrekte heideterreinen van de Utrechtse Heuvelrug. In de omliggende bossen zijn grafheuvels te vinden die al meer dan 3.500 jaar oud zijn. Toen al woonden er mensen in Leersum. Vanaf de tiende eeuw is het aantal bewoners gegroeid en waren er ook meer akkers nodig. Omdat de bodem maar weinig voedselrijk is, werd er voornamelijk boekweit verbouwd. Toen er bemest kon worden met schapenmest uit de potstal kwam daar ook graan bij.

Kleur door klaprozen, korenbloemen en korensla

Op de natuurakkers wordt zomer- en wintergraan verbouwd. In de randen is er ruimte voor verschillende akkerkruiden zoals klaproos, slofhak (een grassoort), korensla, akkerviooltje, kamille, spurrie en korenbloem. Akkerkruiden komen tegenwoordig in de landbouw nog maar heel weinig voor en dat maakt deze akkers dus extra bijzonder! Het bewerken van akkerkruiden vraagt wel net even iets meer inspanning maar het resultaat mag er zijn en de insecten zijn er dol op.

Leersum waterwingebied.
Akkerkruiden. Foto: Hans van Zummeren.

De vijfde van Beethoven in de bosrand

Hoor je 'dzi-dzi-dzi-dzi-dzèèèè'? Dan is het waarschijnlijk de geelgors met een zang die wat doet denken aan de vijfde symfonie van Beethoven. Bosjes en houtwallen in combinatie met de graanakkers zijn ideaal voor een akkervogel als de geelgors. Maar ook de veldleeuwerik, de kneu en de putter zou je hier zomaar tegen kunnen komen.

Leersum waterwingebied.
Geelgors. Foto: Hans van Zummeren.

Natuurbeheer in de praktijk

De natuur rondom het productiebedrijf van Vitens wordt door een aannemer beheerd. De natuurakker is verpacht. De pachter houdt rekening met akkerkruiden en vogels. Zo worden er zowel zomer- als wintergranen ingezaaid die op verschillende momenten worden geoogst. Een deel van de akkers wordt niet geoogst zodat de vogels daar van kunnen eten.

Help ons de natuur beschermen

De natuur is mooi, maar ook kwetsbaar. Om het gebied zoveel mogelijk te beschermen, geldt er een aantal regels. Het gebied is toegankelijk tussen zonsopkomst en zonsondergang. Wandelen is toegestaan op de paden. Honden zijn aangelijnd welkom.

Ontdek en bezoek de natuurakkers van Leersum

Rondom en door de natuurakkers kun je heerlijk wandelen. Het bezoekadres van het gebied:

Rijksstraatweg 14
3956 CR Leersum

Er is maar beperkt parkeergelegenheid naast het productiebedrijf van Vitens. Een wandeling door de akkers is te combineren met een bezoek aan Landgoed Zuylenstein. Ook daar is echter maar beperkt parkeergelegenheid langs de Rijksstraatweg ter hoogte van nummer 3. Kom dus bij voorkeur met het openbaar vervoer of de fiets.