Vorden

Waterwingebied

Ten zuidoosten van Zutphen ligt het dorp Vorden, met een prachtige ligging in het Achterhoekse coulisselandschap. Na elk bosperceel en elke bomenrij, houtwal of bocht ontvouwt zich weer een nieuw tafereel. In dit coulisselandschap ligt het waterwingebied Vorden, dat ook wel Galgengoor of Dennenwater wordt genoemd. Het ligt in het zuidoostelijke deel van het Grote Veld. Dat is met circa 2.300 hectare het grootste aaneengesloten natuurgebied van Oost-Gelderland. het daarna aan de inwoners van de gemeente Voorst te leveren.

Waterwingebied

Sinds 1960 wordt op deze plaats drinkwater gewonnen. Jaarlijks mag Vitens hier 3 miljoen kubieke meter water oppompen uit de bodem. Het water dat we oppompen van een diepte van 20 tot 38 meter, transporteren we vervolgens naar het drinkwaterproductiebedrijf. Met zandfilters verwijderen we hier stoffen als ijzer en mangaan. We zorgen ervoor dat het als schoon drinkwater uit de kraan komt bij de inwoners van Vorden.

Het productiebedrijf.
Het productiebedrijf

Van heide naar bos

Vitens beheert het waterwingebied Vorden als natuurgebied. Welke natuur op een bepaalde plek een kans krijgt, verandert in de loop van de tijd. Rond 1900 was het Grote Veld een uitgestrekt heidegebied. Kort daarna zijn op die heide bomen aangeplant. Rond 1960 was het gebied een afwisseling van bos en heide. Gelijktijdig met de bouw van het drinkwaterproductiebedrijf zijn, op een klein stukje heide na, de overige open delen beplant met bomen. De leeftijd van het bos varieert daarom. Sporadisch zijn nog bomen aanwezig van de eerste aanplant en deze zijn nu al meer dan 120 jaar oud. De overige delen van het bos zijn nu rond de 60 jaar oud.

Twee winputten.
Twee winputten

Flora en fauna

In de bosrand bij het heideterrein kan je de kleine ijsvogelvlinder tegenkomen. Een bijzondere en niet zo algemene vlindersoort die zich landelijk herstelt van een enorme achteruitgang in de negentiger jaren. Belangrijk voor de vlinder is de aanwezigheid van de bosplant kamperfoelie. Tussen juni en half augustus vliegen de vlinders vooral hoog in de bomen. Daar worden de vrouwtjes bevrucht. Daarna gaan de vrouwtjes op zoek naar een geschikte kamperfoelieplant om de eitjes af te zetten. Meestal op een halve tot anderhalve meter hoogte. Na het uitkomen van het eitje gebeurt er wat bijzonders. De jonge rupsen eten vanaf de top van het blad, maar laten de middennerf intact. En met dit blad wordt een soort ‘tentje’ gevouwen waar het zich inspint tot het volgende voorjaar.

Kleine ijsvogelvlinder Foto: Hans van Zummeren.
Kleine ijsvogelvlinder Foto: Hans van Zummeren.

Help ons de natuur beschermen

De natuur is mooi, maar ook kwetsbaar. Om het gebied zoveel mogelijk te beschermen, gelden er een aantal regels. Het gebied is toegankelijk tussen zonsopkomst en zonsondergang. Wandelen is toegestaan op de paden. Honden zijn aangelijnd welkom. Houd je aan de regels die gelden in de natuurgebieden. Neem het afval van je wandeling even mee naar huis. water in de bodem schoon blijven, gelden in dit natuurgebied regels.

Ontdek en bezoek Vorden

Over het waterwingebied loopt een wandelpad. Dit pad is geen onderdeel van een bewegwijzerde route.

De wandelroute Landgoederen rond Almen en Vorden van 12,9 kilometer komt langs de zuidzijde van het waterwingebied. Startpunt: nabij Enzerinckweg in Bronckhorst.

De achtkastelenroute van 34,4 kilometer is de oudst bewegwijzerde fietsroute van Nederland (1913) en komt op enige afstand langs het waterwingebied. Startpunt: TOP Vorden, De Bleek, 7251 in Vorden.