Tull en 't Waal

Waterwingebied

Net ten zuiden van Utrecht en Houten ligt waterwingebied Tull en ’t Waal. Het gebied ligt op het zogenaamde ‘Eiland van Schalkwijk’. Ter hoogte van Tull en ‘t Waal zijn de afgelopen jaren aanpassingen aan de Lek gedaan, zodat de Lek meer water kan bergen en het water versneld kan afvoeren. De aanpassingen bieden ook mogelijkheden voor natuur en waterrecreatie.

Productielocatie Tull en 't Waal.
Productielocatie Tull en 't Waal

Waterwingebied

Jaarlijks mag Vitens hier 6 miljoen kubieke meter water uit de bodem halen. We zuiveren het en zorgen dat het als schoon drinkwater uit de kraan komt bij inwoners van Nieuwegein, een klein deel van Houten en de stad Utrecht. Het gebouw waar het water wordt gezuiverd heeft een bijzondere groene gevel.

In 2021 zijn er tien nieuwe waterwinputten geboord op een diepte van 100 tot 120 meter. Met het boren van nieuwe putten krijgen we ook de gelegenheid om terug in de tijd te kijken. De boorkern geeft de mogelijkheid om 120 meter – oftewel 2 miljoen jaar terug in de tijd te kijken. In de ondergrond is vooral veel klei te zien. Fijn voor onze waterwinning, want daarmee hebben we een beschermde laag boven het niveau van waterwinnen zitten. Maar als je goed kijkt zie je ook wat kiezel en zandlagen. En uiteindelijk op diepte een zandpakket waar we het water uit winnen.

Boormonster met verschillende lagen.
Boormonster met verschillende lagen

Weidevogels

Zowel de inrichting als het beheer van het waterwingebied is afgestemd op weidevogels. Afgelopen jaren hebben er onder andere grutto, kievit, tureluur, scholekster, slobeend en krakeend gebroed. In 2021 zijn er zelfs drie paar kluut gaan broeden. Die nesten zijn helaas leeggehaald door meeuwen, een vos of een andere predator.

Op deze waterwinlocatie is een bijzondere samenwerking ontstaan met de buren. Direct grenzend aan het Vitens terrein ligt weidevogelgebied De Kroon. De betrokken vrijwilligers adviseren Vitens over een goede inrichting en beheer voor weidevogels. Zo zijn op het nieuwe puttenveld flauwe oevers en greppels gemaakt. In het weidevogelseizoen kan het waterpeil worden verhoogd zodat er mooie plasdras voor vogels ontstaat.

Grutto Foto: Ben de Kruijff.
Grutto Foto: Ben de Kruijff

Bezoek waterwingebied Tull en 't Waal

De wandeling ‘rondje Tull en het Waal’ van 9,1 kilometer gaat langs de Schalkwijkse Wetering. Vanaf de dijk is er uitzicht over het waterwingebied en het weidevogelgebied De Kroon. Startpunt: Waterliniedok 1, 3433 NV in Nieuwegein.

Impressie

Voor een impressie van het gebied kun je een kijkje nemen op de website van de Vogelbescherming.