Goor

Waterwingebied

Een van de oudste stadjes van Twente heet Goor. Het ligt mooi in een coulisselandschap en je kan niet om de indrukwekkende korenmolen én de concerten van zangvogels heen. Ook ligt hier een waterwingebied van Vitens.

Waterwingebied

Wist jij dat Vitens het grondwater voor de inwoners van dit gebied hier op een diepte van 12 tot 30 meter wint? Jaarlijks pompen we 1,4 miljoen kubieke meter water op uit de bodem in Goor. Dit water transporteren we vervolgens naar het drinkwaterproductiebedrijf aan de rand van Goor. Met zandfilters verwijderen we hier stoffen als ijzer en mangaan. We zorgen ervoor dat het als schoon drinkwater uit de kraan komt bij de inwoners van uit de omgeving.

Goor, waterwingebied.
Watertoren en een gebouw bij Goor. Foto: Rob Elfring.

Flora en fauna

Het waterwingebied in deze omgeving vormt een belangrijke schakel in de ecologische verbindingszone van landgoed Weldam naar de Herikerberg. Deze verbindingszone zorgt ervoor dat dieren zich ongestoord van de ene naar de andere kant kunnen verplaatsen.

Dieren zoals reeën kunnen zich prima verschuilen in de bosjes. Insecten en vogels vinden beschutting en voedsel in het gras dat we op een aantal plaatsen laten staan.

Voor zangvogels en roofvogels is het goed toeven bij het water, in de struiken, houtsingels en knotwilgen. Met de aanleg van van het nieuwe productiegebouw is op het terrein een extra waterberging en vleermuiskelder aangelegd.

Bezoek waterwingebied Goor

Door en langs het waterwingebied zijn diverse wandelpaden. Parkeren kan in de omgeving van de Slagdijk of IJsbaanweg.