Natuur en drinkwater: altijd met elkaar verbonden

Zo help je onze bronnen te beschermen

In Nederland hebben we het beste drinkwater ter wereld. 24 uur per dag, zeven dagen per week komt er schoon en betrouwbaar drinkwater bij jou uit de kraan. Dat vinden we heel vanzelfsprekend, maar daar komt wel heel wat bij kijken.

Waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden

Grondwater is de belangrijkste bron van ons drinkwater. Op de plekken waar we grondwater oppompen staan putten van 50, 80 of zelfs 100 meter diep. Je hebt de blauwe borden met zwarte golfjes vast weleens zien staan. Deze borden geven aan dat je in een waterwingebied bent. Hier bevinden zich de putten waar we het grondwater oppompen.

In een waterwingebied mogen alleen activiteiten plaatsvinden voor de productie van drinkwater. In een grondwaterbeschermingsgebied – het grotere gebied rondom de waterwingebieden – kunnen ook andere activiteiten plaatsvinden. Hier gelden wel speciale regels ter bescherming van het grondwater.

De 40 waterwonderen van Gelderland

De Provincie Gelderland richt de schijnwerper op 40 Gelderse waterwonderen. De 40 plekken in de provincie waar grondwater wordt gewonnen om drinkwater van te maken. Soms liggen die gebieden middenin de natuur, maar soms ook in of rond een woonwijk. Wat een waterwonder is?

Zo help je onze bronnen te beschermen.

Belang van een schoon grondwaterbeschermingsgebied

Regenwater dat in een grondwaterbeschermingsgebied valt, zakt de bodem in en stroomt binnen enkele jaren naar onze winputten. Als de bodem verontreinigd is, stroomt het vuil mee naar onze grondwaterbronnen. Om deze te beschermen, willen we zo min mogelijk vervuiling in een grondwaterbeschermingsgebied. Want wat niet in het grondwater komt, hoeven we er ook niet uit te halen.

Wat kun je als bewoner of bezoeker doen?

Ook jij speelt een belangrijke rol bij het schoonhouden van de onze bronnen. Zeker als je in een grondwaterbeschermingsgebied woont of werkt. Maar ook als je van de prachtige natuur in onze waterwingebieden komt genieten. Help je mee om de bron van jouw eigen drinkwater schoon te houden?

Drie tips voor bewoners en bezoekers van een grondwaterbeschermingsgebied

  1. Medicijnen over? Lever ze in bij apotheek of milieustraat.
  2. Was je auto bij een (milieuvriendelijke) autowasstraat.
  3. Gebruik in de tuin natuurvriendelijke onkruidbestrijding.
Drie tips voor bewoners en bezoekers van een grondwaterbeschermingsgebied.
Zo help je mee ons grondwater te beschermen.

Ecologische en duurzaam beheer

Vitens maakt zich daarnaast zelf sterk voor bescherming van onze grondwaterbronnen. Dat doen we onder meer door onze natuurgebieden ecologisch te beheren. Daarnaast kijken we met andere grondgebruikers in onze grondwaterbeschermingsgebieden, zoals agrariërs, naar het duurzaam inzetten van bestrijdingsmiddelen en meststoffen.