Waterkringloop: De rondreis van het water

Van regendruppel tot bron en van bron tot kraanwater: dat noemen we de kringloop van het water. Water verdampt uit de zee waaruit wolken worden gevormd. Uit deze wolken valt neerslag. De neerslag komt in zeeën, rivieren en beekjes of zakt in de grond en komt uiteindelijk weer in de zee terecht. De kringloop begint dan opnieuw.

De waterketen als kleine kringloop binnen de waterkringloop

Drinkwater maakt ook een rondreis. Dit noemen we de waterketen. Deze past binnen de grote waterkringloop. Vitens pompt eerst het grondwater op om drinkwater van te maken. Dit komt uit je kraan. Het meeste van dit water verdwijnt het riool in. Een rioolwaterzuivering zuivert dit water en loost het daarna in een rivier. En uiteindelijk gaat rivierwater, binnen de grote waterkringloop, weer richting zee.

Water vasthouden is belangrijk voor het grondwaterpeil

Het is belangrijk dat het regenwater goed de grond in kan zakken om voldoende drinkwater te maken. Dit is niet overal het geval. De meeste regen stroomt meteen in het riool. Dit water stroomt naar rivieren, en die monden weer uit in zee. We kunnen niet van zeewater drinkwater maken. Het is technisch mogelijk, maar het ontzilten (minder zout maken) van zeewater is erg duur. Bovendien zijn er daarna nog veel zuiveringsstappen nodig om van dit water drinkwater te maken. Het is dus noodzakelijk om zoet water zoveel mogelijk vast te houden in de grond. Zo blijft het grondwaterpeil hoog genoeg voor de drinkwaterproductie.

Vitens zet zich samen met partners in voor het vasthouden van water in de bodem, bijvoorbeeld op de Sallandse Heuvelrug. Dit doen we onder andere met wadi’s op hellingen. Daardoor kan het water langzaam de grond in sijpelen. Maar ook jij kunt helpen door bijvoorbeeld je regenpijp los te koppelen of tegels uit je tuin te wippen.