Filter Nul: de bodem als eerste filter voor drinkwater

Vitens maakt drinkwater van grondwater. Dat grondwater halen we uit prachtige natuurgebieden en daar kiezen we heel bewust voor. We zijn heel zuinig op deze natuurgebieden omdat het grondwater hier namelijk wordt gefilterd door de natuur. Daardoor hoeven we maar weinig extra stappen te zetten voordat het grondwater als betrouwbaar drinkwater bij jou uit de kraan komt. We noemen de bodem van onze natuurgebieden ook wel Filter Nul. Het beste en enige onvervangbare filter.

Ons drinkwater sijpelt eerst als regen in de grond in één van de waterwingebieden van Vitens. Het kan wel honderden jaren duren voordat dit regenwater in een diepe bron terechtkomt. Tijdens deze reis zakt het water door verschillende grondlagen. Deze grondlagen zorgen ervoor dat een deel van de ongewenste stoffen voor in het drinkwater in de bodem achterblijft.

Filter Nul zo schoon mogelijk houden

Het is belangrijk om de bodem, ofwel Filter Nul, zo natuurlijk mogelijk te houden. Want hoe schoner de bodem, hoe schoner het grondwater. Vitens hoeft het water dan minder te zuiveren om er drinkwater van te maken. Want wat niet in het grondwater zit, hoeft er ook niet uit. Bovendien kost minder zuiveren ook minder energie. Dit past bij de visie van Vitens voor een duurzame drinkwaterproductie.

Kwaliteit van Filter Nul staat onder druk

Helaas raken de bodem en het grondwater steeds meer vervuild. Het aantal ongewenste stoffen in het grondwater (en ook in het oppervlaktewater) neemt de afgelopen jaren toe. Dit gaat bijvoorbeeld om medicijnresten, bestrijdingsmiddelen, mest en chemicaliën.

Samenwerking tegen ongewenste stoffen noodzakelijk

Vitens doet er alles aan om de bodem schoon te houden. Zelf, maar het liefst ook met onze partners. We willen een zo positief mogelijke impact op de natuur. Zo kunnen we ook onze bronnen beschermen. Alleen samen kunnen we vervuiling van de bodem door ongewenste stoffen verminderen.

Help mee Filter Nul te beschermen

Maar ook jij kunt helpen het grondwater en de bodem te beschermen. Je kunt onze natuurgebieden bezoeken, maar zorg altijd dat je deze schoon achterlaat. Probeer ook thuis vervuiling zoveel mogelijk te voorkomen. Breng bijvoorbeeld oude medicijnen naar de milieustraat of terug naar de apotheek. Was je auto alleen met milieuvriendelijke producten. En voor de tuin kun je het beste natuurlijke bestrijdingsmiddelen gebruiken. Zo kun je met kleine stappen al een grote bijdrage leveren.