Kolff

Waterwingebied

Rijdend over de A2 richting het zuiden zie je - na knooppunt Deil en net voor afslag 16-Waardenburg - aan je rechterkant het productiebedrijf Kolff met de blauwe silo’s. Ernaast ligt natuurgebied ’t Broek van Staatsbosbeheer. Ontdek in deze omgeving grienden met grillig gevormde knotbomen, hooilanden, natte graslanden en eeuwenoude eendenkooien.

Waterwingebied

Vitens wint hier het grondwater voor de inwoners van de gemeenten Neerrijnen en Lingewaal op een diepte van 10 tot 65 meter. Jaarlijks mag Vitens hier 6 miljoen kubieke meter water oppompen uit de bodem. We zuiveren het water en zorgen ervoor dat het als schoon drinkwater uit de kraan komt. Om het waterwingebied te beschermen tegen vervuild water uit de omgeving heeft het een hoger waterpeilgemiddelde dan de omgeving. Hierdoor stroomt er alleen water uit en niet in.

Kolff waterwingebied.
Waterwingebied Kolff.

Flora en fauna

In dit gebied is het landschap gevarieerd. Het jonge bos bestaat grotendeels uit zomereiken en langs de randen staan gewone vogelkers, Gelderse roos, gewone kardinaalsmuts en vuilboom. We maaien jaarlijks de graslanden en het maaisel voeren we af, waardoor de bodem steeds voedselarmer (schraler) wordt. Dit draagt bij aan meer bloemrijke graslanden met orchideeën, knoopkruid en wilde peen. Reeën grazen er graag. In de poelen voelen kikkers en padden zich thuis. In de smalle slootjes komt de bijzondere grote modderkruiper voor. De volksnamen ‘weeraal’ en ‘donderaal’ heeft de vis te danken aan het feit dat hij onrustig wordt bij luchtdrukschommelingen. Daarom werd hij vroeger wel door boeren in weckflessen gehouden als een soort barometer. Nu is de soort streng beschermd.

Kolff waterwingebied.
Ree. Foto: Hans van Zummeren.

Als je in het gebied richting de snelweg kijkt, zie je een grote bult in het landschap liggen. Dat is een vleermuiskelder, waar vleermuizen kunnen overwinteren. Hij ligt nu nog wat kaal in het landschap, maar de bedoeling is dat deze in een bos komt te liggen.

Kolff waterwingebied.
De vleermuisbunker.

Grienden met knotwilgen

Tijdens je tocht door het natuurgebied ’t Broek en het waterwingebied Kolff kom je grienden tegen. Grienden zijn aangelegde bossen die uit één of meerdere wilgensoorten bestaan. Veel dieren vinden hier voedsel, bescherming en leef- en nestelruimte, zoals hazen, reeën, muizen en vlinders. De kenmerkende boom die je tegenkomt in deze grienden is de knotwilg. Delen van deze boom, namelijk de twijgen, gebruikte men vroeger tijdens de productie van manden en bouwwerken. Tegenwoordig zijn de twijgen vooral nog populair in tuinen, bijvoorbeeld als materiaal voor schuttingen.

Bezoek waterwingebied Kolff

In de wandelapp van het IVN (IVN Routes) staat een wandelroute van 5,4 kilometer door Waardenburg. Startpunt: Parkeerplaats Veerweg, Veerstraat 23, 4181 AG in Waardenburg.

Help ons de natuur beschermen

De natuur is mooi, maar ook kwetsbaar. Om het gebied zoveel mogelijk te beschermen, geldt er een aantal regels. Het gebied is toegankelijk tussen zonsopkomst en zonsondergang. Wandelen is toegestaan op de paden. Honden zijn aangelijnd welkom. Houd je aan de regels die gelden in de natuurgebieden. Neem het afval van je wandeling even mee naar huis.