Engelse Werk

Waterwingebied

Ten zuidwesten van Zwolle en ten noordoosten van de IJssel ligt het Engelse Werk. In dit park, dat gebruikt wordt als drinkwaterwinning, pompt Vitens grondwater op om de inwoners van Zwolle en omgeving dagelijks te voorzien van vers, betrouwbaar en lekker drinkwater. In het Engelse Werk kun je heerlijk wandelen en in de Natuurtuin bij het park vind je veel verschillende planten en dieren.

Geschiedenis van het Engelse Werk

De naam van het park verwijst naar de Engelse landschapsstijl en het oude verdedigingswerk uit de zestiende eeuw. Rond 1828 tovert tuinarchitect Hendrik van Lunteren het verdedigingswerk om tot een openbare wandelplaats. De vestigingsgracht wordt uitgegraven tot een bosbeek met romantische bruggetjes en door het heuvelachtige gebied krijgt het park steeds meer een Engelse landschapsstijl. Het Engelse Werk is niet een heel groot park, maar door te spelen met zichtlijnen en vormen, kronkelende paadjes en verrassende doorkijkjes krijg je toch de indruk door een groot gebied te wandelen. In 1951 worden de eerste drinkwaterputten in het park geslagen en vanaf dat moment heeft het Engelse Werk een extra functie als waterwingebied.

Engelse werk.
Engelse werk. Foto: Rob Elfring.

De Natuurtuin

De Natuurtuin is een apart stukje grond binnen het Engelse Werk. De tuin is aangelegd door professor P. Zonderwijk. Zonderwijk had het idee om op vier dijken een beeld te geven van de Overijsselse (stroomdal)flora: de IJsseldijk, Vechtdijk, Reggedijk en de Reservedijk. In het midden van deze dijken ligt een prachtige vijver. Op de dijken zijn plantensoorten uit heel Nederland verzameld en ingezaaid. De bodem van de Natuurtuin is niet overal hetzelfde. Er zijn moerassige en droge plekken. Deels in de zon en voor een deel in de schaduw. Dat zorgt ervoor dat de bodem heel divers is: soms rijk aan voedsel en soms voedselarm. Door die bodemdiversiteit heeft iedere plant zijn eigen plaatsje weten te vinden.

Planten en dieren in de Natuurtuin

In de Natuurtuin van het Engelse Werk vind je veel verschillende plant- en diersoorten. Op de Vechtdijk doen bijvoorbeeld de blaassilene, glad walstro en het rapunzelklokje het goed. Op de IJsseldijk vind je voornamelijk grote hardvrucht en fluitenkruid. Op de Reggedijk komen gewone agrimonie, avondkoekoeksbloem, knoopkruid en zeepkruid voor. In en bij de vijver vind je waterdrieblad en een veldje met bosbies. Op zonnige dagen fladderen vlinders als het icarusblauwtje, oranjetipje en bruin zandoogje rond in de ruin op zoek naar nectar dat daar volop aanwezig is.

Engelse werk.
Natuurtuin. Foto: Rob Elfring.

Natuurbeheer in de praktijk

Het Engelse Werk en het Spoolderbos zijn in beheer van de gemeente Zwolle. De Natuurtuin valt onder het beheer van Vitens. Jarenlang is het beheer van de Natuurtuin vrij intensief geweest, maar sinds enkele jaren is gekozen voor een meer bescheidenbeheer. Dat betekent dat Vitens in juli de echt woekerende plantsoorten zoals riet, dauwbraam en haagwinde maait. In september wordt de Natuurtuin slechts gedeeltelijk gemaaid. Wel zorgen we ervoor dat de wandelpaden regelmatig worden gemaaid zodat ze door het hele gebied toegankelijk blijven voor wandelaars.

Help ons de natuur beschermen

De natuur is mooi, maar ook kwetsbaar. Om het park zoveel mogelijk te beschermen, geldt er een aantal regels. Het park is toegankelijk tussen zonsopkomst en zonsondergang. Wandelen is toegestaan op de paden. Honden zijn aangelijnd welkom, behalve in de Natuurtuin. Daar zijn honden niet toegestaan.

Ontdek en bezoek het Engelse Werk

In het Engelse Werk kun je heerlijk wandelen. Het bezoekadres van het park:

Uitspanning het Engelse Werk
Het Engelse Werk 4
8019 BM Zwolle

In de wandelapp van het IVN (IVN Routes) staat een prachtige wandelroute door het park.