Watervriendelijk bouwen

Geen drinkwater door de wc

Watervriendelijke nieuwbouw, noodzaak voor voldoende drinkwater.

De drinkwatervoorziening staat onder druk. Betrouwbaar drinkwater is niet meer vanzelfsprekend. Door klimaatverandering (droger en warmer), afname van beschikbare zoetwaterbronnen, toename van verontreiniging en de toenemende vraag naar drinkwater staat de levering van betrouwbaar drinkwater nu en in de toekomst onder druk. Vitens wil dan ook graag dat alle nieuwbouw woningen watervriendelijk worden gebouwd.

Cookie instellingen

Om de video te bekijken moet u eerst de cookieinstellingen accepteren.

Drinkwatergebruik moet anders

Momenteel wordt er kwalitatief hoogwaardig drinkwater gebruikt voor verschillende niet consumptieve doeleinden, zoals voor het toilet, de wasmachine en in de tuin. Deze toepassingen vereisen echter geen drinkwaterkwaliteit. Wij pleiten daarom voor hergebruik en circulair watergebruik voor thuis. Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk om de woningen die nu worden gebouwd watervriendelijk te bouwen. Hiermee wordt het eenvoudiger om thuis te besparen op drinkwater. 

Wat valt er te winnen

Geen drinkwater meer voor de wasmachine, douche en wc levert een flink bespaarpotentieel op. Als alle nieuwbouwwoning in het hele voorzieningsgebied van Vitens (provincies Utrecht, Gelderland, Flevoland, Overijssel en Friesland) geen drinkwater meer voor deze doeleinden wordt gebruikt, dan is het drinkwatertekort voor de toekomst grotendeels opgelost.

In Vlaanderen waar de drinkwaterlevering ook onder druk staat, zijn waterputten al sinds 2004 verplicht voor nieuwbouw. Dit resulteert in 1,5 miljoen putten met een totaal van 10 miljard aan capaciteit voor regenwater. Deze waterputten worden gebruikt voor doeleinden, waarvoor geen drinkwater nodig is (zoals de tuin en het toilet). Dit levert een vermindering van 40% van het watergebruik per huishouden.

De Omgevingswet en de drinkwaterzorgplicht.

Samen naar een duurzaam drinkwatergebruik

Vitens kan watervriendelijke nieuwbouw niet alleen uitvoeren. Wij nodigen ambitieuze koplopers uit om mee te helpen om deze verandering in gang te zetten. Wij willen hiervoor een coalitie opzetten met onder andere; Aedes, NL Greenlabel, Neprom, Bouwend Nederland, IVBN en/of WoningbouwersNL. Op deze manier willen we watervriendelijke nieuwbouw binnen Nederland bevorderen.