Op 1 januari 2024 start de nieuwe Zwemwaterwet, bent u er klaar voor?

Op 1 januari 2024 treedt de nieuwe Zwemwaterwet in werking, waarmee zwembadeigenaren moeten voldoen aan strengere eisen voor de kwaliteit van het zwembadwater en de zwembadlucht. Het jaar 2024 fungeert als overgangsjaar voor de kwaliteitsmeting van de zwembadlucht. Het is belangrijk om te kijken of uw zwembad al aan deze nieuwe vereisten voldoet. We hebben de veranderingen voor u op een rijtje gezet

Wat verandert er?

Als houder van een zwembad krijgt u een zorgplicht om aan (door de wetgever bepaalde) einddoelen te voldoen om hygiënisch en betrouwbaar zwemwater aan te bieden. Hoe u precies aan de einddoelen voldoet, dat is aan u. Hiermee komt een groot aantal zogeheten ‘middelvoorschriften’ te vervallen, zoals de pompcapaciteit, de frequentie van het spoelen van de filters en de hoeveelheid toe te voegen vers water. U krijgt dus meer ruimte om uw badinrichting zodanig te beheren dat het voor de gebruiker gezond en veilig is. In sommige gevallen geeft dit een mooie kans om te besparen op water, energie, chemicaliën en/of personeelskosten.

Wat verandert er op het gebied van wateronderzoek?

Op het gebied van wateronderzoek zijn er wijzigingen in het onderzoekpakket. Er zijn nieuwe parameters toegevoegd en sommige normen zijn aangepast. Dit geeft een uitgebreider beeld van de waterkwaliteit en het bedrijf, maar kan leiden tot hogere kosten voor het analysepakket.

Enkele nieuwe parameters zijn bromaat, chloraat, chloride, nitraat, som van trihalomethanen (berekend als chloroform), intestinale enterococcen en sporen van sulfietreducerende Clostridia. Bepaalde parameters die voorheen alleen verplicht waren bij aanleiding, worden nu maandelijks verplicht gesteld, waaronder troebelheid, waterstofcarbonaat en Pseudomonas aeruginosa.

Er zijn ook scherpere en gewijzigde normen voor zwemwater. De normen voor gebonden chloor en zuurgraad (pH) worden aangescherpt, terwijl de norm voor waterstofcarbonaat wordt versoepeld. Bij het meten van vrij chloor komt er een bovengrens voor binnenbaden en een aparte bovengrens voor buitenbaden, ongeacht de grootte van het bassin. Elk bassin moet voldoen aan de kwaliteitseis voor vrij chloor. De norm voor kaliumpermanganaatverbruik wordt gekoppeld aan een centrale norm voor heel Nederland. Daarnaast verandert de monsternameplaats naar het 'hoofdbassin', het bassin met de grootste inhoud dat via een circulatiesysteem aan andere bassins is gekoppeld.

Bepaalde parameters komen te vervallen, zoals 37°C kweekbare kiemen en cyanuurzuur in alle vormen, waarvan het gebruik niet langer is toegestaan.

Naast waterkwaliteit is ook de luchtkwaliteit in binnenbaden belangrijk. Trichlooramine, een vluchtige stof die ontstaat bij de behandeling van zwembadwater met chloor, kan problemen veroorzaken in overdekte zwembaden. Het is essentieel om regelmatig luchtonderzoek uit te voeren om de hoeveelheid trichlooramine in de lucht te bepalen. Dit onderzoek moet jaarlijks tijdens de wintermaanden worden uitgevoerd. Vitens Solutions staat klaar om u te helpen bij het uitvoeren van luchtonderzoek en het beantwoorden van eventuele vragen.

Voor meer informatie en vragen omtrent de nieuwe zwemwaterwet kunt u contact opnemen met Vitens Solutions. Wij kunnen u helpen met het voldoen aan de nieuwe eisen.