Eigen waterwinning

Bent u in het bezit van uw eigen winning? Dan is het belangrijk dat uw water betrouwbaar en gezond is. Stelt u het water ook beschikbaar aan derden? Of komt het water (tijdens verwerking) in aanraking met voedingsmiddelen? Dan moet het voldoen aan de normen en regels van de Drinkwaterwet.

Vitens Solutions biedt u een volledige meetprogramma conform de wet en regelgeving. We analyseren uw eigen winning/bron maandelijks volgens het meest recente meetprogramma. In een rapport geven we weer in hoeverre u voldoet aan de wettelijke eisen. Indien gewenst adviseren wij u over de uitkomsten. Daarnaast kunnen we u ook helpen om samen te kijken hoe we u waterpakket volgens de nationale én internationale wetgevingen kunnen vormgeven (Bijvoorbeeld de kwaliteitseisen volgens FDA/ NVWA/ Voedselveiligheid en Export van producten).  

Klik hier om een meetprogramma op maat aan te vragen

Uw verplichtingen als eigenaar van een eigen waterwinning

Op 1 juli 2011 is de meest recente Drinkwaterwet in werking gestreden. Deze regelgeving vervangt de oude Waterleidingwet. Voor een eigen waterwinning zijn er bij ingang van deze wet een aantal zaken veranderd:

 • U bent verplicht een meetprogramma op te stellen en uit te voeren. Dit meetprogramma moet zijn goedgekeurd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).
 • Heeft u een overschrijding van de drinkwaternormen? Dan moet u dit direct melden aan de Inspectie Leefomgeving en Transport. U moet herstelmaatregelen nemen en gebruikers informeren. 

Overstapservice

Overstappen is zo geregeld met onze overstapservice. Uw onderzoeken gaan gewoon door. Wij gaan exact voor u na in welke bemonsteringsperiode u zit van het meetprogramma. Vanuit hier vervolgen wij het onderzoek.

Bemonsteren

Het geaccrediteerd bemonsteren van eigen bronnen vereist de benodigde expertise. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat de methode geschikt is om lucht (zuurstof) inslag te voorkomen. Doordat de bronnen vaak een anaerobe eigenschap hebben, kan er bij zuurstofinslag een chemische omzetting plaatsvinden. Vitens laboratorium heeft jarenlange ervaring met het bemonsteren van bronnen. We beschikken over ruime kennis van verschillende methoden en hebben de benodigde materialen in huis. Dit leidt tot betrouwbare en representatieve resultaten. Wij voeren opdrachten snel uit met een minimum aan begeleiding ter plaatse.

 • Aan welke normen moet mijn drinkwater voldoen?

  In het distributienet moet het water op alle tappunten voldoen aan de normen zoals die genoemd zijn in het Drinkwaterbesluit (2011).

  Bij een eigen bron is er mogelijk een waterbehandeling aanwezig. In dat geval mogen bepaalde parameters vóór de behandeling afwijken van deze norm (bijv. bij een ontijzering geldt dit voor ammonium, ijzer, mangaan en zuurstof). Voor nadere informatie  kunt u contact met ons opnemen.

 • Kan Vitens bronwater testen op drinkwaterkwaliteit?

  Ja, ook dat is mogelijk. Om bronwater te beoordelen op geschiktheid als drinkwater moeten echter alle parameters vermeld in het Drinkwaterbesluit gemeten moeten worden. Dit is een kostbare zaak. In het Drinkwaterbesluit staat dat moet worden gekeken naar alle mogelijke vervuilingen zoals oplosmiddelen, bestrijdingsmiddelen en zware metalen. Hierdoor is het soms goedkoper leidingwater te gebruiken. Wilt u weten of bronwater in uw geval voordeliger is? Neem dan contact met ons op.

 • Kan Vitens ook reinigingen van drinkwaterinstallaties uitvoeren?

  Vitens Solutions heeft partners die u drinkwaterinstallatie kunnen reinigen na vastgestelde verontreiniging. Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.

 • Welke drinkwateronderzoeken zijn verplicht?

  Is één van de situaties op u van toepassing? Neem dan contact op met een van onze accountmanagers:

  • Bij waterwinning via een eigen bron en levering drinkwater aan derden: meetprogramma lllA.
  • Na een waterbehandeling: meetprogramma lllC of lllE.
  • Bij levering koud water van meer dan 100 m3 per dag: meetprogramma lllF.
  • Bij levering warm tapwater meer dan 30 m3 per etmaal: meetprogramma lllG.
  • Een drinkwaterreservoir of reinwaterkelder aanwezig? Meetprogramma volgens waterwerkblad 1.4. 

  Voor nadere informatie kunt u contact met ons opnemen.

Wilt u meer weten over het aanleggen van een eigen waterwinning?
Of wilt u gebruik maken van ons meetprogramma?