Legionella-onderzoek

Iedereen die een collectieve drinkwaterinstallatie heeft, is verplicht om preventief te controleren op Legionella. De regels op het gebied van Legionellapreventie zijn zeer streng. Op plekken waar het risico groter is, is de controle ook strenger. Bij risicolocaties (prioritaire instellingen ) kun je denken aan plaatsen waar veel mensen komen of mensen met een verminderde weerstand. 

Extreme haast? Wij bieden ook een Legionella Sneltest

De Legionellabacterie is een gevaarlijke bacterie die kan voorkomen in douches of sproeisystemen, de bacterie houdt van stilstaand warm water. Wanneer u de bacterie inademt kan hij uw longen aantasten. Longklachten treden op of in het ergste geval kunt u eraan overlijden. De bekendste uitbraak in Nederland was in 1999 tijdens de Westfriese Flora in Bovenkarspel. Honderden mensen raakten ernstig ziek en tientallen mensen zijn overleden.

Klik hier om een legionella-onderzoek aan te vragen
 

Legionella-preventie bij de tandarts

Bent u tandarts of mondhygiënist? Dan heeft u de zorgplicht om schoon drinkwater te leveren. U bent verplicht om u te houden aan de WIP (Werkgroep Infectie Preventie)-richtlijn. Juist in een tandheelkundige praktijk maakt de Legionellabacterie een kans. Wanneer het water langer stilstaat in de leidingen kan er biofilm ontstaan. De biofilm aan de binnenkant van de leidingen kan een voedingsbodem zijn voor de Legionellabacterie. Kunststofleidingen (vaak gebruikt bij tandartsen) zijn gevoeliger voor biofilmvorming dan koper. Bij het gebruik van de behandelunit komen hele fijne druppels water (aerosolen) vrij, die kunnen worden ingeademd waardoor een mogelijke infectie met de Legionellabacterie kan optreden.

Uitslag binnen 8 dagen

In ons geavanceerde en voor een groot deel geautomatiseerde lab kunnen wij extra snel testen. Een regulier Legionella-onderzoek waarbij de Legionella op kweek wordt gezet duurt bij de meeste laboratoria 12 dagen. Wij kunnen u na 8 dagen al voorzien van een geaccrediteerd (L043) resultaat. Waarom wij sneller zijn dan de meeste laboratoria? Nadat de bacterie op kweek heeft gestaan, bevestigen wij de aanwezigheid van Legionella met DNA technieken. Binnen één dag hebben we hiervan de uitslag. 


Vitens als kennisbron op het gebied van Legionella

Wij zijn een kennisbron op het gebied van Legionella-onderzoek. Nederland is nauw betrokken bij de herziening van de internationale (ISO-)norm voor Legionella. Vitens is namens Nederland projectleider van dit traject. Ons laboratorium is een van de meest moderne en geautomatiseerde laboratoria van Europa. We kunnen grote hoeveelheden (Legionella)monsters verwerken en analyseren.

Daarnaast Vitens Legionella kweekonderzoek is geaccrediteerd (L043) door de Raad voor Accreditatie (RvA). We hebben dit keurmerk ontvangen van de hoogste instantie op dit gebied in Nederland. Dit keurmerk stelt hoge eisen aan ons lab. Door te voldoen aan deze strenge eisen kunt u erop vertrouwen dat uw watermonsters uiterst nauwkeurig worden getest.

Verder is uit onderzoek gebleken dat de voedingsbodems van Vitens bijzonder goed presteren. Daar zijn we uiteraard trots op! Regelmatig blijkt dat wij vaker Legionellabacteriën kunnen aantonen dan andere laboratoria. 

 • Aan wie en hoe moet ik een legionellaoverschrijding melden?

  Als uw locatie onder de verplichting valt, dan moet u de melding richten aan:

  • Voor leidingwater/drinkwater aan Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) d.m.v. het verzenden van een digitaal meldingsformulier. Klik hier om naar dit formulier te gaan. (Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bepaalt of de besmette punten in gebruik mogen blijven of afgesloten dienen te worden).
  • Voor Zwemwater aan de Provincie via een meldingsformulier.
  • Voor proceswater aan de GGD.
 • Heb ik een onderzoeksverplichting voor legionella?

  Voor leidingwaterinstallaties geldt alleen een onderzoeksplicht voor locaties met een verhoogd risico. Deze locaties worden in het Drinkwaterbesluit genoemd:

  • Zorginstellingen.
  • Zwem- en badgelegenheden.
  • Verblijfsaccommodaties.
  • Kampeerterreinen.
  • Asielzoekerscentra.
  • Jachthavens.
  • Penitentiaire inrichtingen.
  • Truckstations met douchegelegenheid.
  • Leidingwaterinstallaties op evenementen.

  Voor zwemwater geldt een onderzoekplicht voor bassins waarin verneveling plaats kan vinden,  zoals bij:

  • Waterspeeltoestellen.
  • Whirlpools.
  • Borrelbanken.

  Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

 • Hoe lang duurt het voordat een monster is geanalyseerd op legionella?

  Vitens maakt gebruik van de snelste methode, die gebruik maakt van PCR-bevestiging waardoor u een binnen 7 dagen bevestigd resultaat heeft. Als het nodig is kunnen we binnen 24 uur analyseren. Neemt u daarvoor contact met ons op.

 • Hoe moeten watermonsters worden getransporteerd?

  Nadat de monsters zijn genomen moeten ze onder donkere en koele condities worden getransporteerd.

 • Hoe snel moeten watermonsters worden aangeleverd?

  Dit moet binnen 24 uur na bemonstering, voor bacteriologisch onderzoek, nutriënten (ammonium, nitraat, nitriet), zuurgraad, waterstofcarbonaat en kooldioxide. Nadat de monsters zijn genomen moeten ze onder donkere en koele condities worden getransporteerd.

  Als de tijd tussen bemonsteren en het aanleveren aan het laboratorium groter wordt dan de richtlijn,  maar zal de waarde van de analyse minder worden. Indien de houdbaarheid is overschreden zal dit op het analyserapport worden vermeld.

 • Mijn seizoensbedrijf is maar een aantal maanden geopend, heb ik dan nog een legionellaonderzoeksverplichting?

  Strikt genomen is er voor legionella een onderzoeksverplichting met een frequentie van 2 maal per jaar. Als de openingsperiode korter is dan 6 maanden, dan kunt u de toezichthouder verzoeken om vermindering van de voorgeschreven frequentie; de toezichthouder kan dan wel voorwaarden stellen.

 • Moet ik meer doen dan alleen legionellamonsters laten nemen als mijn locatie onder de onderzoeksverplichting valt?

  Ja. Wanneer u deze verplichting valt,  moet u ook een risicoanalyse laten uitvoeren en een beheersplan laten opstellen. In dat beheersplan staan alle acties beschreven die nodig zijn om op een veilige manier met de waterinstallatie om te gaan. Deze beheersplannen kunnen onze partners voor u verzorgen. Voor meer informatie over het laten uitvoeren van een risicoanalyse en/of het opstellen van een beheersplan kunt u contact met ons opnemen.

Bekijk alle veelgestelde vragen

Meer informatie over Legionella preventie of Legionella (snel)testen?