Grondwater meten

Wij bieden u V-net, een dienst waarmee we grondwaterstanden door middel van peilbuizen en geautomatiseerde drukopnemers voor u nauwlettend in de gaten houden. V-net is als dienst beschikbaar voor provincies, waterschappen, gemeenten, natuurbeherende organisaties, brouwerijen en industrie met eigen winningen. 

Op deze manier beheren we al vele jaren op betrouwbare wijze grondwaterstanden. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor derden. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om effecten van ruimtelijke ingrepen op de omgeving voor u in beeld te brengen. We beheren meer dan 5.000 peilbuizen in de provincies Utrecht, Gelderland, Flevoland, Overijssel en Friesland.

V-net is een service met een doordacht monitoringsproces. De V-net dienst is ontwikkeld door deskundigen van Vitens en aangepast op basis van jarenlange praktijkervaring. Hierdoor biedt V-net een uitstekende kwaliteit en hoge betrouwbaarheid. De volgende diensten worden aangeboden:

  • Advisering over de meetstrategie.
  • Controle van het meetnetontwerp.
  • Inrichting van uw meetnet.
  • Onderhoud en beheer van uw meetnet.
  • Peildata uitlezen en valideren.
  • Meetdata ontsluiten via TNO of website.
  • Datapresentatie en rapportage. Meetnetoptimalisatie.
  • Bemonstering en analyse peilbuizen.

Klik hier om bovenstaande diensten aan te vragen

Bemonstering en analyse van waarnemingsfilters

Waarnemingsfilters worden gebruikt om de samenstelling van toestromend water te monitoren. Deze filters zijn op relevante locaties op verschillende diepte geplaatst. Vitens bemonstert niet alleen haar bronnen voor drinkwaterproductie, maar ook waarnemingsfilters in de omgeving. Doordat de waarnemingsfilters verschillende diameters hebben en de waterstanden per locatie verschillen, zijn hiervoor diverse pomptechnieken vereist. Onze veldmedewerkers beschikken over alle relevante apparatuur om dit zelfstandig uit te voeren. Om ervoor te zorgen dat de samenstelling van de monsters representatief is voor het watervoerend pakket, is het belangrijk dat er volgens de juiste methode afgepompt en bemonsterd wordt. 

Datapresentatie

Vitens heeft verschillende mogelijkheden voor het beschikbaar stellen van uw meetdata. Dit kan bijvoorbeeld via BRO, maar ook via een eigen webportal. Hier worden de meetgegevens per locatie gevisualiseerd. U kunt de gegevens hier ook downloaden.

Wilt u weten wat V-net voor uw organisatie kan betekenen?