Wateronderzoek

Mensen vertrouwen er blindelings op dat het water uit de kraan schoon en veilig is. Aan de kwaliteit van drinkwater worden zeer strenge eisen gesteld. Vaak geldt dit ook voor proceswater. Daarom is een wateronderzoek van groot belang. Het Vitens laboratorium onderzoekt, vanuit het ministerieel erkende Vitens Laboratorium, welke waterverontreinigingen voorkomen en welke gevolgen dit heeft voor de waterkwaliteit.

De werkprocessen worden uitgevoerd volgens de ISO 17025 norm en zijn door de RvA geaccrediteerd onder nummer L043. Onze gekwalificeerde en ervaren monsternemers werken in heel Nederland. De uitvoering is altijd conform de geldende normen. In onze rapportage ziet u in één oogopslag wat goed is en wat niet. Is er iets niet duidelijk? Ons team Relatiebeheer staat voor u klaar.

Klik hier om een wateronderzoek aan te vragen
 

Vitens Solutions doet wateronderzoek op alle vlakken:

 • Microbiologisch
  Het laboratorium doet onderzoek naar mogelijk ziekteverwekkende bacteriën. Naast het klassieke microbiologische onderzoek op E.coli en andere relevante micro-organismen doen we veel onderzoek naar Legionella.
 • Anorganische chemie
  In ons laboratorium onderzoeken we drinkwater onder andere ook op troebelheid, zuurgraad, kleur, hardheid en de aanwezigheid van nitriet, nitraat en chloride. Een speciale robot doet hierbij het grootste deel van het werk. Met behulp van ICP-MS worden metalen zoals ijzer, natrium, kalium en lood in het water gemeten. Door de hoge mate van automatisering gaat alles in één keer goed en snel.
 • Organische chemie
  We gebruiken speciale meettechnieken zoals GC-MS en LC-MS-MS om het water te onderzoeken op bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen. Met deze gevoelige technieken kunnen we zeer lage concentraties in het water opsporen. Het laboratorium draagt er voortdurend zorg voor dat de modernste en meest betrouwbare meettechnieken voor het routineonderzoek beschikbaar zijn.
 • Van A tot Z ontzorgd
  Is er iets mis met de kwaliteit van het water dan kan Vitens laboratorium of één van onze partners u verder helpen door o.a. advies, brononderzoek, een installatieaanpassing of een reiniging uitvoeren.

Meer informatie over een wateronderzoek?