Tarieven en voorwaarden

Onze tarieven worden een keer per jaar vastgesteld. Hieronder vindt u de actuele tarieven voor de aansluiting en levering van drinkwater.

Onze tarieven

Het drinkwatertarief is gebaseerd op vaste en variabele kosten. We hebben te maken met energie- en materiaalkosten. De energie is nodig voor het oppompen, zuiveren en distribueren van drinkwater. Daarnaast investeren we in onze infrastructuur. Die moet in orde zijn om drinkwater te kunnen blijven leveren, nu en later.

 • Tarieven 2023
 • Tarieven 2023 zakelijk
 • Uitleg waterrekening

Tarieven 2023

Vitens heeft de prijs voor drinkwater voor 2023 vastgesteld. Vanaf 1 januari 2023 is de prijs voor 1.000 liter (1m3) drinkwater € 0,85 en is het vastrecht per jaar € 54,50. Al deze bedragen zijn inclusief 9% BTW. Daarnaast wordt er Belasting op Leidingwater (BoL) geheven. De BoL bedraagt in 2023 € 0,416 per 1.000 liter drinkwater. 

Tarieven 2023 zakelijk

Voor de zakelijke markt stijgen de prijzen ook. Het tarief voor verbruik per 1000 liter (1m3) stijgt per 1 januari 2023 en wordt hetzelfde als die van consumenten: €0,78 per m3 (dat was €0,64). Voor klein zakelijke bedrijven met een metercapaciteit van 4m3per uur stijgt het vastrechttarief van € 168,- naar € 207,-. Deze prijzen zijn exclusief BTW. De tarieven 2023 van alle soorten metercapaciteiten vindt u in het tarievenblad voor de zakelijke markt.

Uitleg waterrekening

De waterrekening bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder het drinkwatertarief, vastrecht en Belasting op Leidingwater (BoL). Dit is een milieubelasting die door de Rijksoverheid is opgelegd. De BoL bedraagt in 2023 € 0,416 per 1.000 liter drinkwater (inclusief 9% btw).

Wilt u op de hoogte worden gebracht van de jaarlijkse vaststelling van de drinkwatertarieven? Handige waterbespaartips ontvangen? En altijd op de hoogte zijn van wat speelt rondom uw drinkwater?

Meld u dan aan voor onze gratis nieuwsbrief. Onze nieuwsbrief verschijnt een keer in de twee maanden.

Downloads (PDF)

Drinkwatertarieven 2022

Drinkwatertarieven 2023

Veelgestelde vragen

 • Waarom zijn de prijzen omhoog gegaan?

  Vitens is een publieke onderneming, zonder winstoogmerk. Het is onze taak om de drinkwaterprijs betaalbaar te houden. Daar doen we alles aan. We hebben de afgelopen jaren nauwelijks een prijsstijging door hoeven voeren. Maar ook wij ontkomen nu niet aan het doorberekenen van de inflatie (gestegen energie en materiaalkosten, loonkosten) en de extra voorzieningen die Vitens moet treffen om de gevolgen van de extreme weersomstandigheden structureel op te kunnen vangen. 
  Vitens moet compenserende maatregelen treffen en investeringen doen in de installaties om te zorgen dat we voor de langere termijn de beschikbaarheid van kwalitatief drinkwater kunnen garanderen. 

  De kosten die Vitens maakt om drinkwater te maken en leveren zijn flink gestegen. Dit komt onder andere door de sterk gestegen energieprijzen. Om grondwater op te pompen uit de grond, te zuiveren en daarna als drinkwater door het leidingnet te pompen is veel energie nodig. Daarnaast zijn grondstoffen schaars en materialen duur. Ook de loonkosten zijn gestegen. Daarnaast zijn er investeringen nodig om warmere zomers te overbruggen. Daarom stijgt de literprijs voor drinkwater. 
  Het jaarlijkse vastrecht wordt in 2023 duurder, omdat de kosten voor aanleg, onderhoud en reparatie van het drinkwaterleidingnet flink zijn gestegen. Daar spelen vooral prijzen voor materiaal en aannemerswerk een rol. Daarnaast investeert Vitens in onderhoud en uitbreiding van drinkwaterproductielocaties om te zorgen dat er ook in de toekomst genoeg drinkwater is.  


 • Hoe komt het dat de tarieven voor een nieuwe aansluiting op het drinkwaternet zoveel zijn gestegen?

  Een aansluiting op het drinkwaternet die na 1 januari 2023 wordt gerealiseerd is duurder dan in 2022. Dit komt onder andere door de hogere materiaal- en aannemerskosten. Heeft u uw aansluiting aangevraagd in 2022, maar wordt hij gerealiseerd in 2023? Dan berekenen we de kosten van uw aansluiting met de tarieven van 2023. 

 • Kan Vitens de tarieven in 2023 nog eens aanpassen?

  Nee. De tarieven worden voor een heel jaar bepaald. Eind 2023 stellen we de tarieven voor het 2024 vast. Tot die tijd staan deze tarieven vast.

 • Als ik mijn rekening niet kan betalen, word ik dan afgesloten?

  Nee, u wordt zeker niet meteen afgesloten. Neemt u contact op met Vitens en dan zoeken we samen naar een passende oplossing, bijvoorbeeld in de vorm van een betalingsregeling. 

 • Wat kun je doen om de rekening van Vitens zo laag mogelijk te houden?

  Bekijk hier wat je kunt doen om wijs met drinkwater om te gaan. Douchen, wc doorspoelen en de tuin zijn de grootste drinkwaterverbruikers. Daar valt flink te besparen.

 • Wordt drinkwater duurder omdat het zo'n warme en droge zomer was?

  Drinkwater wordt in 2023 duurder omdat de kosten om drinkwater te maken en te leveren stijgen en vanwege hogere vaste kosten voor onderhoud en aanleg van het drinkwaterleidingnet. Daarnaast investeert Vitens in onderhoud en uitbreiding van drinkwaterproductielocaties om te zorgen dat er ook in de toekomst genoeg drinkwater is. De extreme weersomstandingheden spelen wel mee in de investeringen die we moeten doen.