Tarieven en voorwaarden

Onze tarieven worden een keer per jaar vastgesteld. Hieronder vindt u de actuele tarieven voor de aansluiting en levering van drinkwater.

Onze tarieven

Het drinkwatertarief is gebaseerd op vaste en variabele kosten. We hebben te maken met energie- en materiaalkosten. De energie is nodig voor het oppompen, zuiveren en distribueren van drinkwater. Daarnaast investeren we in onze infrastructuur. Die moet in orde zijn om drinkwater te kunnen blijven leveren, nu en later.

 • Tarieven 2024
 • Tarieven 2024 zakelijk
 • Uitleg waterrekening

Nieuwe tarieven, nieuw termijnbedrag

De nieuwe tarieven van 2024 zijn bekend. Om te voorkomen dat u moet bijbetalen, hebben wij uw termijnbedrag hierop aangepast. Uw nieuwe termijnbedrag is vanaf nu zichtbaar in Mijn Vitens. Die vindt u terug onder het kopje ''Uw termijnbedrag''.

 

Ontvangt u uw jaarafrekening in januari, februari of maart 2024?
Dan passen we uw termijnbedrag niet aan. Bij uw jaarafrekening stellen we uw termijnbedrag opnieuw vast. Dit gebeurt op basis van de nieuwe tarieven. 

Tarieven 2024

Vitens heeft de prijs voor drinkwater voor 2024 vastgesteld. Vanaf 1 januari 2024 is de prijs voor 1.000 liter (1m3) drinkwater € 1,04 en is het vastrecht per jaar € 55,05. Daarnaast wordt er Belasting op Leidingwater (BoL) geheven. De BoL is een tarief van het Ministerie van Financiën. De BoL voor 2024 is €0,458 . Al deze bedragen zijn inclusief 9% BTW.

 

Tarieven 2024 - zakelijk

Voor de zakelijke markt stijgen de prijzen ook. Het tarief voor verbruik per 1000 liter (1m3) stijgt per 1 januari 2024 en wordt hetzelfde als die van consumenten: €0,95 per m3 (dat was €0,78). De capaciteitstarieven (vastrecht) gaan omlaag. De tarieven 2024 van alle soorten metercapaciteiten vindt u in het tarievenblad voor de zakelijke markt. Deze prijzen zijn exclusief BTW. 

Uitleg waterrekening

De waterrekening bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder het drinkwatertarief, vastrecht en Belasting op Leidingwater (BoL). Dit is een milieubelasting die door de Rijksoverheid is opgelegd. Voor alle tarieven geldt een BTW van 9%.

Wilt u op de hoogte worden gebracht van de jaarlijkse vaststelling van de drinkwatertarieven? Handige waterbespaartips ontvangen? En altijd op de hoogte zijn van wat speelt rondom uw drinkwater? Meld u dan aan voor onze gratis nieuwsbrief.

Downloads (PDF)

Drinkwatertarieven 2023

Drinkwatertarieven 2024

Veelgestelde vragen

 • Wanneer is mijn nieuwe termijnbedrag berekend?

  We hebben uw termijnbedrag opnieuw berekend. U ziet uw nieuwe termijnbedrag in Mijn Vitens.  
   
  Uw termijnbedrag bestaat uit drie onderdelen. Kosten voor verbruik per m3, vastrecht en Belasting op Leidingwater (BoL). De kosten voor verbruik per m3 en het vastrecht zijn tarieven van Vitens. De BoL is een tarief van het Ministerie van Financiën. 

   

   
 • Waar kan ik mijn nieuwe termijnbedrag zien?

  Uw nieuwe termijnbedrag voor 2024 is berekend en staat in Mijn Vitens. Betaalt u handmatig? Dan staat het termijnbedrag natuurlijk ook op uw termijnfacturen. U ontvangt geen persoonlijk bericht over uw nieuwe termijnbedrag. Nog niet bekend met Mijn Vitens? Hier vindt u meer informatie. 

 • Ik had mijn termijnbedrag zelf aangepast. Moet ik dat nu opnieuw doen?

  Alle termijnbedragen zijn aangepast op basis van het toen actuele bedrag. Had u zelf een bedrag ingesteld, bijvoorbeeld omdat u graag wat meer betaalt voor de zekerheid? Dan hebben we uw termijnbedrag op basis van dit bedrag verhoogd. Als u op dit moment een aanpassing wil doen in uw termijnbedrag, kan dat via Mijn Vitens.

 • Mijn termijnbedrag is nog hetzelfde. Klopt dit?

  Alle termijnbedragen zijn opnieuw berekend. Is uw termijnbedrag hetzelfde gebleven? Dan kan dat twee dingen betekenen: 

  1. U ontvangt uw jaarafrekening in januari, februari of maart 2024. Deze klanten betalen nog maximaal 1 termijn in 2024 voordat zij de jaarafrekening ontvangen. Bij de jaarafrekening wordt uw nieuwe termijnbedrag berekend met de tarieven van 2024. 
  2. U heeft een laag verbruik per jaar. Als u per jaar een laag aantal m3 water verbruikt, bijvoorbeeld minder dan 35m2 per jaar, kan het door de afronding van uw termijnbedrag op hele euro’s komen dat het uiteindelijke bedrag gelijk blijft.  
   
 • Past Vitens voortaan elk jaar in januari het termijnbedrag aanpassen aan de nieuwe tarieven?

  Vitens heeft het voornemen om elk jaar in januari de termijnbedragen aan te passen aan de nieuwe tarieven. Hiermee voorkomen we dat onze klanten vanwege veranderende tarieven voor verrassingen komen te staan bij hun jaarafrekening.

 • Ik heb geen bericht ontvangen. Gaat mijn termijnbedrag ook omhoog?

  Voor klanten die in januari, februari of maart hun jaarafrekening ontvangen, geldt de aanpassing van het termijnbedrag niet. Zij krijgen bij de jaarafrekening een nieuw voorschotplan met een termijnbedrag wat berekend is met de tarieven van 2024. Om deze reden hebben we deze klanten geen bericht gestuurd.

 • Kan ik mijn termijnbedrag zelf aanpassen?

  Uw termijnbedrag is opnieuw berekend op basis van de nieuwe tarieven. Als u wilt, kunt u uw termijnbedrag aanpassen in Mijn Vitens. Bijvoorbeeld omdat u weet dat u meer of minder water gaat verbruiken of omdat u het gewoon fijn vindt als het bedrag nog wat hoger staat.

 • Krijg ik geld terug als ik minder ga gebruiken?

  Uw termijnbedrag is gebaseerd op uw verwachte jaarverbruik. Als uw termijnbedrag is berekend met de actuele tarieven én u verbruikt minder water dan verwacht, dan krijgt u bij uw jaarafrekening geld terug. Verbruikt u meer water dan verwacht? Dan vragen we u om een extra betaling te doen.

 • Moet ik iets doen om mijn termijnbedrag aan te laten passen?

  We hebben uw termijnbedrag opnieuw voor u berekend. U ziet uw nieuwe termijnbedrag in Mijn Vitens. Betaalt u handmatig? Dan staat uw nieuwe termijnbedrag ook op uw termijnfactuur.

 • Hoe weet ik hoeveel water ik verbruik per jaar?

  Op uw jaarafrekening staat altijd het laatst bekende jaarverbruik. Dit verbruik is berekend met een door u doorgegeven meterstand of geschat op basis van uw laatst bekende verbruik.

 • Waarom verandert het drinkwatertarief?

  Drinkwater is voor iedereen onmisbaar. In Nederland hebben we altijd genoeg drinkwater gehad. Daar zijn we aan gewend. Om ons waardevolle water ook in de toekomst te leveren, moet Vitens nu fors investeren. Zo voorkomen we dat we op een dag misschien niet genoeg water kunnen leveren. Helaas zijn we op dit moment soms al genoodzaakt om aanvragen voor de wateraansluitingen van bedrijven af te wijzen. We investeren in het onderhoud van bestaande productielocaties. En ook in de bouw van nieuwe locaties en bijbehorende leidingen, die nodig zijn door de verwachte groei van woningen en bedrijven. Het winnen, zuiveren en leveren van drinkwater wordt ook duurder door de hogere kosten voor arbeidsloon, grondstoffen en materiaal. Dit alles kost veel geld en leidt tot een wijziging van uw tarief.

 • Als ik mijn rekeningen niet kan betalen, wordt ik dan afgesloten?

  Nee, u wordt zeker niet meteen afgesloten. Neemt u contact op met Vitens en dan zoeken wij samen naar een passende oplossing, bijvoorbeeld in de vorm van een betalingsregeling. 

 • Blijven de tarieven de komende jaren stijgen?

  Vitens verwacht dat de tarieven de komende jaren verder stijgen. Om ons waardevolle water ook in de toekomst te leveren, moet Vitens nu en de komende jaren fors investeren. We investeren in het onderhoud van bestaande productielocaties. En ook in de bouw van nieuwe locaties en bijbehorende leidingen, die nodig zijn door de verwachte groei van woningen en bedrijven. Het winnen, zuiveren en leveren van drinkwater wordt ook elk jaar duurder door de hogere kosten voor arbeidsloon, grondstoffen en materiaal. Dit alles kost veel geld zal naar verwachting leiden tot verdere stijging van de tarieven.

 • Kan Vitens in 2024 de tarieven nog eens aanpassen?

  Nee. De tarieven gelden voor een heel jaar. Eind 2024 bepalen we de tarieven voor het jaar 2025. Tot die tijd staan de tarieven vast. Als de tarieven voor 2025 bekend zijn, passen we de termijnbedragen opnieuw aan de nieuwe tarieven aan.

 • Waarom verhogen de drinkwaterbedrijven de prijzen niet allemaal even veel?

  Ieder drinkwaterbedrijf heeft dezelfde wettelijke taak, maar bepaalt zijn eigen strategie hoe die daar invulling aan geeft. Dus ook een eigen kostenplaatje dat daaraan hangt. Het is erg afhankelijk van de manier van water winnen (grondwater of oppervlaktewater), de manieren van zuiveren, de ondergrond en de omgeving hoe hoog de kosten zijn om drinkwater te maken.

 • Wat kan ik doen om de rekening van Vitens zo laag mogelijk te houden?

  Kijk op onze website wat klanten kunnen doen om wijs met drinkwater om te gaan. Douchen, wc doorspoelen en de tuin zijn de grootste drinkwaterverbruikers. Daar valt flink te besparen.

 • Wordt mijn rekening lager als ik minder water gebruik?

  De waterrekening bestaat uit vaste kosten en een variabel deel. In het verhoogde drinkwatertarief vanaf 2024 houdt Vitens rekening met klanten die bewust spaarzaam omgaan met drinkwater. Zo wordt het vastrecht zo laag als mogelijk gehouden, omdat deze alleen de operationele kosten voor de levering te dekt. De prijs voor 1.000 liter drinkwater (één kuub) stijgt meer. Voor klanten ontstaat er zo een extra stimulans om wijs om te gaan met drinkwaterverbruik. Minder verbruik geeft een lagere factuur. Vitens blijft actief tips delen als het gaat om drinkwaterbesparing.