Veelgestelde vragen

 • Hoe lang duurt het voordat mijn schadeclaim in behandeling wordt genomen?

  Op dit moment hebben wij een achterstand bij de behandeling en beoordeling van schadeclaims. Hierdoor kan het enige tijd duren voordat u een inhoudelijke reactie van ons krijgt.

  Alvast bedankt voor uw geduld en begrip.

 • Waar vind ik mijn klantnummer?

  Uw klantnummer staat op alle rekeningen, brieven en e-mails die u van ons ontvangt. Betaalt u via automatische incasso? Dan staat uw klantnummer in de omschrijving van de incasso’s in uw rekeningoverzicht. 

  Ook kunt u uw klantnummer vinden in Mijn Vitens. 

  • Log in uw Mijn Vitens account. 
  • Kies voor het het kopje 'Gegevens'.
  • Daarnja kiest u voor 'Persoonsgegevens'.  Hier vindt u uw klantnummer terug
  Ga naar Mijn Vitens
 • Hoe kan ik inloggen op Mijn Vitens?

  Op Mijn Vitens kunt u zelf uw gegevens bekijken en aanpassen. Mijn Vitens is sinds kort vernieuwd. U kunt gemakkelijk inloggen op Mijn Vitens of een account aanmaken als u dat nog niet heeft. Voor meer informatie hierover, lees onze pagina over inloggen. Daar leggen we het stap voor stap uit. 

 • Ik heb mijn manier van betalen aangepast. Hoe snel gaat de nieuwe manier van betalen in?

  Past u uw manier van betalen binnen 2 weken na het ontvangen van deze brief aan? Dan betaalt u de eerstvolgende termijn op de nieuwe manier. Past u uw manier van betalen later aan? Dan kan het zijn dat u nog 1 keer op de oude manier betaalt.

 • Binnen welke termijn / wanneer moet u betalen?

  Op uw rekening staat hoeveel tijd u heeft om te betalen. Dit verschilt wel per soort rekening:

  • Normale rekening. Binnen 14 dagen betalen.
  • Herinnering. Binnen 15 dagen betalen.
  • Aanmaning. Binnen 7 dagen betalen.
  • Tweede aanmaning. Binnen 2 dagen betalen.

  Heeft u uw rekening niet op tijd betaald? Betaal dan toch nog zo snel mogelijk. Ga naar uw rekeningenoverzicht en betaal meteen via iDeal.

  Meer informatie over Rekeningen en Betalen.

 • Is er aan u gevraagd om een betaalbewijs op te sturen?
 • Formulier Aanmelden schuldhulpverlening

  Heeft u hulp nodig om uw schulden op te lossen? Wij kunnen u aanmelden bij een instantie in uw gemeente die u hier mee helpt. 

  Klik hier voor meer informatie
 • Formulier Medische verklaring

  Heeft het afsluiten van uw drinkwatertoevoer ernstige gevolgen voor uw gezondheid of die van uw huisgenoot? Dan kunt u afsluiting voorkomen door het formulier Medische verklaring op te sturen. Vul het formulier helemaal in en laat het ondertekenen door een niet behandelend arts. Dit is een andere arts dan uw eigen arts. Na ontvangst bepalen wij of wij het drinkwater afsluiten of niet.

  Let op: Het opsturen van dit formulier zorgt er niet voor dat u niet hoeft te betalen! Als u openstaande bedragen heeft, moet u wel meteen betalen.

  Stuur het formulier terug naar:

  Vitens N.V.
  Postbus 1205
  8001 BE ZWOLLE

 • Hoe lang doet Vitens er over om mijn betaling te verwerken?

  Uw betaling wordt binnen 3 werkdagen verwerkt.

 • Ik ben het niet eens met de kosten die in rekening gebracht worden!

  Wij begrijpen dat u liever geen extra kosten betaalt. Mocht het daarom eens niet lukken om een rekening op tijd te betalen, dan helpen wij u graag om extra kosten te voorkomen. U kunt dan bijvoorbeeld uitstel op de rekening zetten of een betalingsregeling met ons treffen. Kijk hiervoor op Betalen.

  Als u toch te laat bent met betalen sturen wij eerst een kosteloze herinnering en een sms als extra herinnering. Zo kunt u nog betalen voordat wij extra kosten in rekening hoeven te brengen. Betaalt u dan nog niet, dan sturen wij een aanmaning met extra kosten. Dit mogen wij volgens artikel 6:96 uit het Burgerlijk Wetboek doen.

  De extra kosten (incassokosten) die wij in rekening mogen brengen zijn minimaal 40 euro tot een maximum van 15% van het openstaande bedrag. In onze tarieven leest u wat de incassokosten zijn.

 • Ik betaal via automatische incasso, wanneer wordt mijn termijnbedrag afgeschreven?

  U kunt de afschrijfdag zelf kiezen in Mijn Vitens. De precieze datum van afschrijven kan per bank verschillen. Wanneer de afschrijfdatum op een feestdag of in het weekend valt, dan wordt het bedrag op de eerstvolgende werkdag van uw rekening afgeschreven.

  In Mijn Vitens kunt u zien wat er is afgeschreven en welke bedragen openstaan. 

  Naar Mijn Rekeningen
 • Ik heb een betalingsherinnering per sms ontvangen

  Wij sturen een sms om u te herinneren aan uw openstaande factuur. Zo proberen wij te voorkomen dat we extra kosten in rekening moeten brengen als u te laat betaald. In de sms staat alles om de factuur toch nog te kunnen betalen. Als u al betaald heeft, hoeft u niets te doen.

  U kunt uw openstaande rekeningen ook bekijken in uw rekeningoverzicht in Mijn Vitens. Lees hier meer over op onze servicepagina Geldzaken.

 • Ik heb een brief van het incassobureau ontvangen maar heb hier vragen over. Waar kan ik met mijn vragen terecht en aan wie moet ik nu betalen?

  De bedragen die u nog moet betalen zijn doorgegeven aan het incassobureau. Voor vragen over deze rekeningen moet u contact opnemen met het incassobureau.

  Wilt u de openstaande bedragen betalen? Dan moet u dit naar het incassobureau overmaken.

 • Ik heb een herinnering/aanmaning ontvangen, hoe weet ik wat ik nog moet betalen?

  Op de achterkant van de herinnering of aanmaning staat wat u moet betalen en om welke facturen het gaat. U kunt uw openstaande facturen ook bekijken in uw factuuroverzicht in Mijn Vitens. Lees hier meer over op onze servicepagina Geldzaken.

 • Ik kan de facturen van Vitens niet betalen, wat moet ik nu doen?

  Het kan natuurlijk gebeuren dat het u niet lukt om onze facturen te betalen. Door op tijd naar een oplossing te zoeken, zorgt u ervoor dat de kosten niet hoger worden. Op onze incassopagina vindt u meer informatie over de mogelijkheden die er zijn, zodat we samen met u tot een oplossing komen.

  Naar de incassopagina
 • Ik kan mijn rekening nu niet betalen. Kan ik een uitstel krijgen?

  Wij begrijpen dat dit kan gebeuren. U kunt daarom per rekening één keer uitstel van betaling aanvragen. Neem hiervoor contact op met onze Klantenservice.

  Contact opnemen
 • Kan ik de afschrijfdatum van mijn automatische incasso wijzigen?

  Het is niet mogelijk om de afschrijfdatum te wijzigen.

 • Kan ik een betalingsregeling krijgen?

  Dit hangt af van uw situatie en hoe groot uw betaalachterstand is. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

  Contact opnemen
 • Kan ik kwijtschelding voor het water krijgen?

  Nee, kwijtschelding van de kosten van drinkwater is niet mogelijk.

 • Kent Vitens een daluren tarief of dag- en nachttarief?

  Wij gebruiken geen aparte tarieven voor dagdelen. Kijk voor meer informatie op Tarieven en Voorwaarden.

 • Meer uitleg over manieren om te betalen

  Om uw facturen te betalen kunt kiezen uit de volgende manieren:

  Automatische incasso
  Als u via automatische incasso betaalt, bent u altijd op tijd met betalen. U hoeft dit niet zelf in de gaten te houden en is dit kosteloos! Bij automatische incasso kunt ook in 10 termijnen betalen, dit kan bij betalen via acceptgiro niet. U krijgt maar één factuur per jaar, dit is uw jaarafrekening. Op uw bankafschriften staat precies wat, wanneer en waarvoor wij van uw rekening hebben geïncasseerd.

  Bent u het niet eens bent met een afschrijving? Dan kunt u deze binnen 8 weken terugboeken naar uw rekening.

  AcceptEmail
  U krijgt uw factuur elk kwartaal per e-mail. Deze kunt u kosteloos via iDEAL betalen. Zo verminderen we het gebruik van papier en zorgen we samen voor een beter milieu. Wilt u de manier waarop u betaalt veranderen? Lees hier meer op onze servicepagina Geldzaken.

  Zelf overmaken
  Wij sturen u elk kwartaal een rekening per post met een QR-code. Dit kost 1,99 euro (inclusief 9% btw) per rekening. Dit zijn kosten voor het verwerken van uw betaling. U kunt het bedrag van de rekening zelf (online) naar ons overmaken. De kosten voor betalingsverwerking blijven dan wel bestaan. Maak uw betaling over naar rekeningnummer (IBAN) NL94INGB0000869000 ten name van Vitens NV Zwolle. Zet hier uw klantnummer of het betalingskenmerk bij.

 • Vroegsignalering van schulden

  Vitens werkt samen met een aantal gemeenten om klanten met schulden vroegtijdig te bereiken en helpen. De drinkwaterrekening is meestal de laatste rekening die mensen niet kunnen betalen. Als het toch zover komt, is er vaak meer aan de hand. Vitens en andere partners van eerste levensbehoeften melden daarom betalingsachterstanden bij de gemeente.

  Heeft Vitens een afspraak met de genoemde gemeente? Dan stuurt Vitens de gegevens van klanten door als de waterrekening drie maanden niet betaald is. Wanneer ook een andere partij een betalingsachterstand van dezelfde klant meldt bij de gemeente, kan de gemeente actie ondernemen om hulp te bieden. Het doel is om grotere schulden te voorkomen.

 • Waarom geeft Vitens een betaalachterstand door aan de gemeente?

  Wij vinden het belangrijk dat klanten die in financiële problemen komen op tijd hulp krijgen. Lagere schulden zijn makkelijker op te lossen en richten minder schade aan op het gebied van relaties, werk of gezondheid.

  Daarom maakten de drinkwaterbedrijven (samen met de NVVK, VNG, wooncorporaties, energiebedrijven en zorgverzekeraars) afspraken om signalen over betaalachterstanden op tijd aan de gemeente door te geven. Deze afspraken staan in het Landelijk Convenant Vroegsignalering en zijn door alle organisaties op 10 november 2020 ondertekend.

  Meer informatie over vroegsignalering.

 • Waarom is er al langer dan een maand geen automatische afschrijving van mijn rekening geweest?

  Als u via automatische incasso in 10 termijnen betaalt, dan schrijven wij twee maanden vóór u de periodeafrekening krijgt niets van uw rekening af. In deze twee maanden vragen wij u om uw meterstand en maken wij uw periodeafrekening op.

 • Waarom is het water van Vitens goedkoop?

  Wij zijn het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland en hierdoor zijn de operationele kosten laag. Dat merkt u als klant: de tarieven voor drinkwater van Vitens behoren tot de laagste van Nederland.

 • Wanneer kan ik het teveel betaalde bedrag terug krijgen?

  Heeft u per ongeluk te veel betaald en heeft u geen openstaande facturen? Dan storten wij dit bedrag binnen 10 werkdagen op uw bankrekening. Zijn er wel openstaande facturen, dan gebruiken wij uw betaling hiervoor.

  Krijgt u geld terug van uw periodeafrekening? Dit maken wij binnen 14 dagen na de factuurdatum naar uw bankrekening over.

  Als het bedrag meer dan €500 is, dan kijken wij uw factuur een keer extra na. Dit om te voorkomen dat u onterecht een bedrag krijgt wat u later weer terug moet betalen. Het uitbetalen van uw tegoed kan dan soms langer duren dan 14 dagen.

 • Wat betekenen de cijfers en letters op mijn bankafschrift?

  Hieronder treft u een voorbeeld van uw bankafschrift:

  Bankafschrift Vitens.

  Op uw bankafschrift kunt u een of meerdere van onderstaande termen tegenkomen:

  SEPA Incasso/doorlopend

  Dit is uw betaalwijze

  IBAN

  Dit is uw rekeningnummer.

  BIC

  Dit is de internationale code voor uw bank

  IncassantID

  Dit is een uniek nummer voor Vitens. Elk bedrijf dat incasseert dient een eigen IncassantID te hebben.

  Machtigingsnummer

  Dit is het unieke nummer dat aan uw machtiging en IBAN gekoppeld is

  Betalingskenmerk

  Dit is de unieke code waarmee uw betaling aan de bijbehorende openstaande factuur gekoppeld kan worden

  Factuurnummer

  Dit is het unieke nummer van onze factuur. Als wij van uw rekening hebben geïncasseerd, vermelden wij met dit nummer voor welke factuur dit is.

  Klantnummer

  Dit is uw klantnummer zoals dit bij ons bekend is

  Adres

  Als wij van uw rekening hebben geïncasseerd, vermelden wij hier voor welk adres het bedrag bestemd is

  Periode

  Als wij van uw rekening hebben geïncasseerd, vermelden wij hier voor welke periode de factuur bestemd is

  btw

  Als wij van uw rekening hebben geïncasseerd, vermelden wij hier het btw bedrag

  Naam klant

  Als wij van uw rekening hebben geïncasseerd, vermelden wij hier welke naam in onze administratie aan het bedrag en de factuur gekoppeld is


 • Wat is het rekeningnummer van Vitens?

  Hieronder vindt u het IBAN (International Bank Account Number) en BIC (Bank Identification Code) van Vitens.

  Voor particulieren en MKB

  IBAN = NL94INGB0000869000
  BIC = INGBNL2A

  Groot zakelijke klanten

  IBAN = NL34INGB0009152522 
  BIC = INGBNL2A

  Zet bij uw betaling het betalingskenmerk van de rekening of uw klantnummer.

 • Condens of lekkage?

  Bekijk hier eerst of het gaat om condens of een lekkage.

  Condens is vocht in de lucht dat zich verzamelt op een koud oppervlak, zoals een kraan of de watermeter. Om te na te gaan of het om een lekkage of condens gaat, maakt u de watermeter droog. Is de watermeter of de koppeling binnen vijf minuten weer nat, dan is er een lekkage. Dan kunt u de hoofdkraan stevig open en dichtdraaien. Meestal stopt de lekkage dan.

  Duurt het langer dan vijf minuten voordat de watermeter of koppeling weer nat is, dan is het condens. Hier kunnen wij niets aan doen. Wij raden u aan om de ruimte waarin de meter zich bevindt goed te luchten. Dit kan helpen om condens tegen te gaan of te voorkomen.

  Verdwijnt de lekkage niet? Repareer de lekkage of een vastzittende hoofdkraan niet zelf. Neem contact met ons op via het gratis storingsnummer.

 • Hoe kan ik mijn meterstand doorgeven?

  U kunt de meterstand op de volgende wijze doorgegeven:

  • Via het gratis telefoonnummer 0800 9192, houd hierbij uw opnamekenmerknummer bij de hand.
  • Via de door u ontvangen e-mail, klik op de link in de e-mail en vul uw meterstand in.
  • Via onze afdeling Klantenservice. Wij zijn op werkdagen van 08.00 tot 17.00 bereikbaar op telefoonnummer 0900 0650.
  • Via onze website: Meterstand doorgeven.
 • Ik ben gebeld omdat ik mijn meterstand nog niet heb doorgegeven

  Wij gebruiken uw meterstand om uw waterverbruik en termijnbedrag te bepalen. Het is belangrijk dat u dit op tijd aan ons doorgeeft. U voorkomt daarmee dat wij uw meterstand moeten schatten en u wellicht te hoge facturen ontvangt.

  Geeft u uw standen zo snel mogelijk door via het gratis telefoonnummer 0800 9192 of via Meterstand doorgeven.

  Het adres dat de belrobot noemt is niet van mij.
  Onze excuses voor het ongemak. Neemt u alstublieft contact op met onze afdeling klantenservice. Wij lossen dit voor u op.

 • Ik ga een aantal meterstanden tegelijk doorgeven via Multisite. Hoe doe ik dat?

  Als u van ons een brief of mail heeft ontvangen waarin wordt gevraagd om meerdere meterstanden door te geven via Multisite, klikt u hier om op de multisite te komen. Heeft u nog geen wachtwoord? Klik dan hier.

  De handleiding met een stapsgewijze uitleg vindt u hier.

 • Ik heb een sms gekregen omdat ik mijn meterstand nog niet heb doorgegeven

  Wij gebruiken uw meterstand om uw waterverbruik en termijnbedrag te bepalen. Het is belangrijk dat u dit op tijd aan ons doorgeeft. U voorkomt daarmee dat wij uw meterstand moeten schatten en u wellicht te hoge rekeningen ontvangt.

  Geeft u uw standen zo snel mogelijk door via het gratis telefoonnummer 0800 9192 of via Meterstand doorgeven.

  Ik ben geen klant bij jullie
  Onze excuses voor het ongemak. Neemt u alstublieft telefonisch contact op met onze afdeling klantenservice. Wij lossen dit voor u op.

 • Ik heb geen of een verkeerde meterstand doorgegeven. Wat moet ik doen?

  Wat moet ik doen als mijn meterstand geschat is?
  Als uw meterstand geschat is kunt u de werkelijke meterstand aan ons doorgeven en kan uw afrekening worden gecorrigeerd. Neem hiervoor contact op met onze afdeling Klantenservice. Raadpleeg hier onze tarieven.


  Wat moet ik doen als ik een verkeerde meterstand heb doorgegeven?
  Als u een verkeerde meterstand heeft doorgegeven kunt u het beste alsnog de juiste meterstand aan ons doorgeven zodat uw afrekening kan worden gecorrigeerd. 
  Neem hiervoor contact op met onze afdeling Klantenservice. Raadpleeg hier onze tarieven.

  Let u erop dat u volgend jaar op tijd uw watermeterstand aan ons doorgeeft!

 • Kan ik mijn meterstand op een ander moment doorgeven?

  Nee. Wij hebben ruim 5 miljoen klanten. Als we van al deze klanten tegelijk de meterstand krijgen, kunnen we niet verzekeren dat u op tijd uw jaarafrekening krijgt. Daarom is de datum waarop u de meterstand moet doorgeven bepaald door ons en gekoppeld aan postcoderegio's. Zo kunnen wij er voor zorgen dat wij de meterstandenoproepen niet allemaal tegelijk hoeven te versturen.

 • Waar zit mijn watermeter en welke cijfers moet ik doorgeven?

  Dit leest u op onze pagina over uw watermeter.

 • Waarom moet ik zelf mijn meterstand doorgeven?

  Om onze tarieven zo laag mogelijk te houden.

  Wij leveren water aan 2,5 miljoen huishoudens. Dit zijn zo'n 5,6 miljoen klanten. Bijna al deze klanten hebben een Vitens watermeter. Wij hebben van al deze watermeters, één keer per jaar, de meterstand nodig. Maar, veel bewoners zijn overdag niet thuis. Dit maakt het erg duur om de meterstand bij u thuis op te komen nemen. Dus vragen wij u om de stand zelf door te geven. De meterstand is in de meeste gevallen makkelijk afleesbaar en u kunt de stand online doorgeven wanneer het u uitkomt.

  U leest hier meer over op onze pagina Meterstanden.

 • Waarom staat mijn nieuwe watermeter niet op 0?

  Vitens gebruikt soms opgeknapte watermeters.

  Om duurzaam te werken vervangen wij bij deze meters dan alleen het gedeelte waar het water echt doorheen gaat. Het metergedeelte is dan nog goed.

  Hierdoor kan het gebeuren dat de nieuw geplaatste watermeter een hogere beginstand heeft en dus niet 0 m3 is. De juiste beginstand wordt door ons opgeschreven en in ons systeem verwerkt. Op uw jaarlijkse periodeafrekening staat de meterstand van verwisseling ook vermeld.

 • Wanneer moet ik mijn watermeterstand doorgeven?

  Dit leest u op op onze pagina over uw meterstand doorgeven.

 • Wat is een tapwatermeter?

  Dit leest u op onze pagina over uw watermeter.

 • De heffingen op uw rekening uitgelegd

  Het kan zijn dat wij belastingen en/of heffingen in opdracht van uw gemeente bij u in rekening brengen. Woont u niet in deze gemeenten, dan worden deze heffingen ook niet bij u in rekening gebracht. Heeft u vragen over deze heffingen, neem dan contact op met uw gemeente.

  U kunt de volgende heffingen op uw rekeningen tegenkomen:

  • Precarioheffing. Per 1 januari 2022 mogen gemeenten geen precario meer heffen. Deze gemeentelijke belasting werd in 2021 nog door vijf gemeenten via de drinkwaterrekening van Vitens aan klanten doorberekend. Het gaat om Dronten, Lelystad, Wijk bij Duurstede, Zeewolde en Wageningen. Hierdoor valt de waterrekening voor klanten uit deze gemeenten in 2022 lager uit.
  • Rioolheffing. U betaalt dit voor het lozen van afvalwater op de gemeentelijke riolering. De hoogte van deze heffing is afhankelijk van uw waterverbruik. Vitens int deze heffing in de gemeenten Aalten, Ameland, Berkelland, Brummen, Doesburg, Duiven, Montferland, Schiermonnikoog (Friesland), Oost Gelre en Winterswijk (Gelderland).
 • De nummers op mijn factuur kloppen niet

  Het kan voorkomen dat het bedrag op uw factuur lager is dan u gewend bent. Het is ook mogelijk dat het betalingskenmerk of rekeningnummer niet klopt.

  Dit komt doordat het cijfer ‘5’ ontbreekt. In sommige gevallen wordt dit cijfer niet weergegeven als u uw factuur met het programma Acrobat Reader bekijkt of print. Mogelijk heeft u een oudere versie van dit programma op uw computer geïnstalleerd. Wij raden u aan om de nieuwste versie te downloaden. Dit is gratis.

  Werkt dit niet of heeft u vragen over uw factuur? Neemt u dan contact met ons op.

 • De PDF bijlage opent niet. Wat nu?

  Als u het Windows 10 Outlook Mailprogramma gebruikt kan het voorkomen dat de PDF bijlage ontbreekt bij de e-mail.

  Kijkt u eens in uw rekeningoverzicht in Mijn Vitens. Daar vindt u uw rekeningen terug.

  Komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op.

 • Ik ga verhuizen naar het buitenland en ik blijf eigenaar van een woning. Kan ik het bedrag van mijn termijnrekening aanpassen?

  Dit is mogelijk. U kunt uw termijnrekening aanpassen naar het leegstandtarief.

  Het bedrag van uw termijnfactuur kunt u alleen naar het leegstandtarief wijzigen door contact op te nemen met onze afdeling Klantenservice.

 • Ik krijg rekeningen over de periode dat ik niet meer op het adres woonde, hoe kan dat?

  Hier kunnen meerdere redenen voor zijn:

  • U heeft in de afgelopen weken uw woning opgezegd. Het kan dan zijn dat de rekening de opzegging heeft gekruist. Let op: de laatste rekening die u van ons ontvangt is de eindafrekening. Dit is de rekening waarop we uw verbruik verrekenen met de in rekening gebrachte termijnrekeningen. Deze dient u wel te betalen.
  • Uw woning is nog niet opgezegd. In dat geval heeft u nog geen eindafrekening van ons ontvangen.

  Lees meer over uw contract opzeggen op onze servicepagina Verhuizen.

 • Ik verwachtte een e-mail met een rekening, maar ik heb niets ontvangen. Hoe kan dat?

  Het kan zijn dat de Firewall die u gebruikt deze e-mail tegen houdt. Ook kan het zijn dat onze e-mail in uw Spam-box terecht is gekomen.

  Kijkt u eens op Mijn Rekeningen. Daar vindt u uw rekeningen terug.

  Komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op.

 • Kan ik alleen een periodeafrekening ontvangen? (1x per jaar betalen)

  Dit is niet mogelijk.
  Op onze servicepagina Betalen leest u welke betaalwijzen wij bieden.

 • Kan ik de rekeningen die ik nog moet betalen ook online zien?

  U kunt de rekeningen die u nog moet betalen online zien. Lees hier meer over op onze servicepagina Rekeningen.

 • Kan ik het bedrag van mijn termijnrekening (online) aanpassen?

  Ja, u kunt zelf uw termijnbedrag aanpassen. Ga hiervoor naar Mijn Vitens.

 • Kan ik de rekeningen die ik nog moet betalen ook online zien?

  U kunt de rekeningen die u nog moet betalen online zien. Lees hier meer over op onze servicepagina Rekeningen.

  Alle vragen over facturen
 • Precarioheffing

  Precariobelasting kan door een Nederlandse gemeente worden geheven over het hebben van voorwerpen op of boven of in de grond van de gemeente. Hierbij moet u denken aan pijpleidingen, elektriciteitskabels, buizen en funderingen. Deze belasting berekent Vitens door aan haar klanten in deze gemeenten. Hiermee voorkomen we dat klanten uit de rest van ons voorzieningsgebied moeten meebetalen aan een heffing van een gemeente waar zij niet woonachtig zijn.

  Heeft u vragen over de precarioheffing? Dan kunt u terecht bij uw gemeente.

  Jaartarief precario:


  Tarief 2021
  Gemeente

  Excl. BTW
  Incl. BTW
  Dronten
  € 14,29
  € 15,58
  Lelystad
  € 11,64
  € 12,69
  Wijk bij Duurstede

  € 23,43
  € 25,54
  Zeewolde
  € 21,55
  € 23,49
  Wageningen € 24,79
  € 27,02

  In 2017 heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen en is besloten dat precarioheffing vanaf 1 januari 2022 niet meer in rekening mag worden gebracht.
  Klik hier voor meer informatie.


 • Uw eindafrekening uitgelegd

  Een eindafrekening krijgt u alleen als u verhuist en u zich afmeldt.

  Op deze eindafrekening verrekenen wij het totaalbedrag van de in rekening gebrachte termijnfacturen met de totale kosten. U ziet zo in één oogopslag een overzicht van uw meterstanden, waterverbruik en de gemaakte kosten vanaf uw laatste periodeafrekening tot de datum van uw sleuteloverdracht.

  Als u daarvoor nog geld moet bijbetalen wordt dit automatisch van uw rekening geïncasseerd, of u kunt dit zelf overmaken. Krijgt u geld van ons terug? Dan maken we dit automatisch over naar uw rekeningnummer (IBAN).

 • Uw jaarafrekening uitgelegd

  U ontvangt uw jaarafrekening elk jaar in dezelfde maand. Welke maand dit is, wordt bepaald door het postcodegebied waar u woont.

  Op uw jaarafrekening verrekenen wij het totaalbedrag van de in rekening gebrachte termijnfacturen met de totale kosten. U ziet zo in één oogopslag een overzicht van uw meterstanden, waterverbruik en de gemaakte kosten.

  Bekijk ook de uitleg op onze servicepagina Rekeningen.

 • Uw termijnfactuur uitgelegd

  Wij berekenen het bedrag voor het water aan de hand van uw (verwachte) jaarverbruik. Het kan zijn dat wij ook belastingen en/of heffingen in opdracht van uw gemeente bij u in rekening brengen. Is dit het geval, dan ziet u dit terug op de uitleg van uw termijnfactuur op uw jaarafrekening.

  Lees hier meer over of bekijk de video op onze servicepagina Rekeningen.

 • Wat is AcceptEmail?

  Een AcceptEmail is een digitale acceptgiro waarmee u uw factuur bij Vitens direct kunt betalen. De betaling van een AcceptEmail vindt plaats via iDeal, een veel gebruikte, gemakkelijke en veilige betaalmethode op internet. In Nederland is betalen via iDeal bij de meeste banken mogelijk. De betaling gaat via de bank en de rekening die u zelf hebt gekozen.

  Hoe herkent u een veilige AcceptEmail van Vitens?

  Het logo van Vitens en AcceptEmail zijn duidelijk zichtbaar bovenaan de e-mail:

  AcceptMail voorbeeld.

  De AcceptEmail die Vitens verstuurt, bevat informatie die alleen bekend is bij Vitens en bij u als klant, zoals bijvoorbeeld uw klantnummer. AcceptEmail is geen directe link naar iDeal; u komt eerst op de internetpagina van AcceptEmail en pas daarna op de pagina van uw bank waar u veilig kunt betalen via iDeal.

  Het bovenste deel van de e-mail en het bovenste deel van de website bevat dezelfde tekst.

  De internetpagina is altijd https://transaction.acceptemail.com (controleer de ‘s’ in ‘https’).

  Meer informatie kunt u vinden op acceptemail.com/nl en op onze servicepagina over Phishing.

 • Bruin water. Wat is het en wat kan ik er aan doen?

  Lees hier meer over op onze servicepagina Bruin water.

 • Condens of lekkage?

  Bekijk hier eerst of het gaat om condens of een lekkage.

  Condens is vocht in de lucht dat zich verzamelt op een koud oppervlak, zoals een kraan of de watermeter. Om te na te gaan of het om een lekkage of condens gaat, maakt u de watermeter droog. Is de watermeter of de koppeling binnen vijf minuten weer nat, dan is er een lekkage. Dan kunt u de hoofdkraan stevig open en dichtdraaien. Meestal stopt de lekkage dan.

  Duurt het langer dan vijf minuten voordat de watermeter of koppeling weer nat is, dan is het condens. Hier kunnen wij niets aan doen. Wij raden u aan om de ruimte waarin de meter zich bevindt goed te luchten. Dit kan helpen om condens tegen te gaan of te voorkomen.

  Verdwijnt de lekkage niet? Repareer de lekkage of een vastzittende hoofdkraan niet zelf. Neem contact met ons op via het gratis storingsnummer.

 • Er komt geen water uit mijn kraan!

  Lees hier meer over op onze servicepagina Storingen.

 • Hoe kan ik zien of ik een lekkage heb?

  Lees hier meer over op onze servicepagina Storingen.

 • Ik heb geen warm water meer

  Dat is vervelend. Heeft u nog wel koud water? Dan kunnen wij u helaas niet verder helpen. Wij leveren namelijk alleen het koude water aan uw woning.

  Het kan zijn dat er iets mis is met uw warmwatertoestel (ketel/boiler). Neem dan contact op met uw verhuurder of een installateur. Als u stadsverwarming heeft, neem dan contact op met uw netbeheerder.

 • Ik hoor tikken in mijn binnenleiding!

  Is het geluid begonnen na aankoop van een apparaat dat water verbruikt? Deze apparaten hebben soms elektrische kleppen. Door de snelle sluiting van deze kleppen ontstaat er een terugslag in de leiding die geluid kan veroorzaken. Om dit te voorkomen kunt u een slagdemper bij een loodgieter of bouwmarkt kopen.

  Is er kortgeleden iets aan de leidingen in uw woning veranderd?
  Dan kan het zijn dat de leidingen niet goed vastgezet zijn aan de muur. Als dat zo is, kunt u het beste contact opnemen met een installateur of uw verhuurder.

  Is dit geluid begonnen nadat uw watermeter is verwisseld?
  De nieuwe watermeter heeft een “inlooptijd” van 6 weken. Daarna zou hij geen geluid meer mogen maken. Heeft u toch nog last van geluid van uw watermeter, neem dan contact met ons op via het gratis storingsnummer.

 • Ik zie buiten een lekkage.

  Neem hiervoor contact met ons op via het gratis storingsnummer.

 • Lage waterdruk. Wat veroorzaakt dit en wat kan ik er aan doen?

  Vaak is een zeefje op de kraan de oorzaak van onvoldoende waterdruk. U kunt dit oplossen door de kop van de kraan los te draaien, het zeefje eruit te halen en dit schoon te maken met azijn.

  Lage waterdruk kan ook veroorzaakt worden doordat de hoofdkraan niet helemaal opengedraaid is.

  Mooi weer kan een oorzaak van lage druk zijn: op een warme zomerdag gebruiken we meer kraanwater dan gemiddeld. We sproeien de tuin, drinken meer kraanwater, vullen het opblaasbadje in de tuin en stappen wat vaker onder de douche.

  Als de vraag om water erg hoog is (bijvoorbeeld bij zomerhitte) kunnen we de vraag soms niet aan. We werken dan op vol vermogen en het water dat opgepompt wordt, verdelen we zo goed mogelijk zodat niemand zonder water komt te zitten.

  Blijft de waterdruk te laag? Neem dan contact met ons op via ons gratis storingsnummer.

 • Mijn watermeter is bevroren!

  Neem hiervoor contact met ons op via het gratis storingsnummer. In onze wintertips leest u hoe u uw watermeter tegen vorst kunt beschermen.

 • U heeft een kookadvies gekregen. Wat is dit, en wat betekent dit voor u?

  Lees hier meer over op onze servicepagina Kookadvies.

 • Vergoeding bij lekkage?

  In principe betaalt u voor al het water dat u verbruikt op uw adres, dus ook bij een lekkage. Daarnaast is de eigenaar, dit kan ook de woningbouwvereniging zijn, verantwoordelijk voor alle leidingen en installaties die zich na de watermeter bevinden.

  Voor particuliere klanten hebben wij een coulanceregeling. Deze regeling geldt alleen als het meerverbruik is ontstaan door een onzichtbare lekkage. Wij betalen dan één keer een deel van het extra waterverbruik. Wij berekenen 100 m3 van het extra verbruik als eigen risico voor uzelf.

  Deze regeling geldt niet als:

  • Het een mobiele locatie zoals een woonark, woonwagen of caravan betreft.
  • Het om een lekkage gaat waar een andere partij voor verantwoordelijk is.
  • De lekkage in een loden en/of stalen leiding heeft plaatsgevonden.
  • Het een vakantiewoning of bedrijfspand betreft.
  • U in de afgelopen twee jaar, twee keer achterelkaar geen meterstand heeft doorgegeven.
  • Het gaat om een storing aan technische installaties, bijvoorbeeld inlaatcombinaties/ overloopventiel, doorlopend toilet, etc.
  • Het om een nieuwbouwwoning gaat, jonger dan 5 jaar.
  • U geen rekening van de reparatiekosten en/of bon van de gebruikte materialen toevoegt bij het formulier.

  Download het aanvraagformulier voor de coulanceregeling.

  Maakt u gebruik van Windows 10 met Edge als webbrowser? Dan werkt dit document niet. Wij werken aan een oplossing. U kunt dit document wel openen als u gebruik maakt van Windows 10 en een andere webbrowser zoals Chrome of Firefox.

  Als wij het formulier ontvangen hebben krijgt u binnen twee weken bericht. Alleen volledig ingevulde formulieren (inclusief bijgevoegde rekening van een installatiebedrijf of de gebruikte materialen) worden in behandeling genomen.

 • Wanneer betaal ik voor het repareren van storingen?

  Als u de storing zelf heeft veroorzaakt betaalt u zelf. Maar ook als u de storing had kunnen voorkomen betaalt u zelf.

  Een paar voorbeelden:

  • Het vervangen van een bevroren watermeter betaalt u zelf. U kon dit voorkomen door de watermeter in te pakken.
  • U heeft een waterleiding geraakt bij het graven van een vijver. De kosten voor het repareren van deze leiding zijn voor u.
 • Wat te doen bij een lekkage of een storing in mijn binneninstallatie?

  Lees hier meer over op onze servicepagina Storingen.

 • Wist u al dat Vitens een nieuwsbrief verstuurt?

  Naast het laatste nieuws over drinkwater, vindt u hier ook slimme tips over hoe u uw watergebruik op een makkelijke manier kunt verminderen. Wist u bijvoorbeeld dat u door korter te douchen al veel water kunt besparen? Of dat een groene tuin ook zonder drinkwater kan? Schrijf u daarom nu hier in voor de nieuwsbrief en ontvang enkele keren per jaar tips en informatie. Als u op een gegeven moment geen interesse meer heeft, kunt u zich op elk moment afmelden.

 • Geef vorst geen kans

  Als Nederland getrakteerd wordt op strenge vorst hebben onze waterleidingen nét even wat meer zorg nodig dan in warmere seizoenen.

  Vitens zorgt dat het drinkwater altijd – dus ook als het vriest – zonder problemen de Nederlandse huizen binnen kan stromen. Vanaf het punt waar het water de woning binnenkomt, bent u zelf verantwoordelijk voor een goede doorstroming van de leidingen en onderhoud van de watermeter.

  Een aantal belangrijke tips waarmee u bevriezing van de waterleiding en watermeter kunt voorkomen:

  • Draai alle radiatoren van de verwarming open.
  • Zet de thermostaat ’s nachts en bij afwezigheid niet lager dan 14ºC.
  • Bij afwezigheid van meer dan een paar weken: tap alle binnenleidingen af.
  • Isoleer de ruimte waarin de watermeter en de hoofdkraan zich bevinden.
  • Maak kieren en tochtnaden van die ruimte dicht.
  • Plaats een plaat isolatiemateriaal tegen de gevelwand.
  • Let erop dat de ruimte wel geventileerd moet worden als er zich een gasmeter in bevindt.

  Onze monteurs staan klaar

  Mocht de leiding of meter tóch bevriezen, dan komen wij deze uiteraard zo snel mogelijk vervangen. Onze storingsmonteurs staan dag en nacht paraat om er in geval van problemen voor te zorgen dat iedereen tóch gewoon water heeft.

  Let op: de kosten voor de reparatie of vervanging van leidingen en de watermeter in de woning, zijn voor uw rekening. Laat het dus niet zover komen en volg bovenstaande tips op!

  Bekijk ook onze winterwatertips!

 • Ik wil een schadeclaim indienen

  Vervelend dat u schade heeft. Uw eigen verzekeraar vergoedt in de meeste gevallen de schade. Als uw verzekeraar de schade niet vergoedt, dan kunt u Vitens misschien aansprakelijk stellen. Houd rekening met het volgende:

  Wij zijn niet verantwoordelijk in de volgende gevallen:

  • Schade aan de (binnen)leidingen in uw woning (dit zijn de leidingen vanaf de watermeter).
  • Schade door bevriezing van de (binnen)leidingen of de watermeter.

  U kunt ons aansprakelijk stellen bij:

  • Schade door vuil water.
  • Schade door een lek in de waterleiding.
  • Directe schade door werkzaamheden van Vitens (bijv. een reparatie of een meterverwisseling).

  Vitens is niet altijd aansprakelijk voor de schade. Dan wordt de schadeclaim afgewezen. Aansprakelijkheid betekent ook niet altijd dat alle schade vergoed wordt. Zo is de aansprakelijkheid voor schade in een aantal gevallen beperkt of uitgesloten. Dit staat omschreven in de Algemene Voorwaarden van Vitens.

  Indienen schadeclaim

  Bij het indienen van een schadeclaim stuurt u de nota’s, (herstel)offertes of ander bewijs van de schade mee met het schadeformulier. Beschadigd materiaal moet u voorlopig bewaren. Daarnaast adviseren wij u om foto’s te maken. Dit geeft ons een goed beeld hoe de situatie was zoals u die heeft aangetroffen. Bij grote materiële schade zal Vitens mogelijk een schade-expert aanwijzen voor onderzoek.

  • Schade moet binnen vier weken na het ontstaan ingediend zijn bij Vitens. Gebruik voor het mogelijk aansprakelijk stellen van Vitens het digitale schadeformulier.
  • Wij kunnen uw schadeclaim alleen in behandeling nemen als u bij het invullen van het digitale schadeformulier ook de afwijzing van uw verzekeraar bijvoegt.
  Let op! 

  Op dit moment hebben wij een achterstand bij de behandeling en beoordeling van schadeclaims. Hierdoor kan het enige tijd duren voordat u een inhoudelijke reactie van ons krijgt. Alvast bedankt voor uw geduld en begrip.

  Schadeformulier downloaden
 • Moet ik onthardingspoeder in de vaatwasser of wasmachine gebruiken?

  Lees hier meer over op onze servicepagina over Waterhardheid.

 • Nieuwsbrief aan- en afmelden

  Heeft u interesse in de Vitens-nieuwsbrief? Meld u aan met uw e-mailadres en ontvang handige bespaartips en het laatste nieuws over uw drinkwater.

  Wilt u de nieuwsbrief op een ander e-mailadres ontvangen?
  Via de link onderaan de nieuwsbrief kunt u uw e-mailadres veranderen.

  Wilt u zich afmelden voor de nieuwsbrief?
  Via de link onderaan de nieuwsbrief kunt u zich afmelden.

  Let op: wilt u ook het e-mailadres aanpassen waarop u klantadministratie ontvangt? Log dan in op Mijn Vitens of neem contact op met de klantenservice.

 • Wanneer moet ik de kraan laten doorlopen?

  Ons drinkwater behoort tot het schoonste in de wereld. Toch moet u in sommige gevallen uw kraan even open laten staan om de leidingen door te spoelen.

  Nieuwbouwwoning

  Als u in een nieuwbouwwoning gaat wonen, is het verstandig dat u een paar maanden lang ’s morgens de kranen een minuut openzet. In nieuwe leidingen en/of kranen kunnen verhoogde concentraties metalen zitten die worden afgegeven aan het water.

  Nieuwe kraan

  Hebt u in uw woning een nieuwe kraan geplaatst of de leidingen vernieuwd? Laat dan voor gebruik de kraan even open staan om de leidingen door te spoelen. Zo voorkomt u dat u ongewenste stoffen binnen krijgt.

  Na een vakantie

  Als er een periode niemand in huis geweest is, dan staat het water in de leiding in huis stil. Vooral bij warm weer kan dit gevolgen hebben voor de kwaliteit van het drinkwater. Laat daarom bij thuiskomst uw kraan even open staan, trek uw toilet door en laat de douche even lopen voor gebruik. Daarbij wordt geadviseerd – om elk risico uit te sluiten – de douchekop in een volle emmer met water te laten lopen, zodat er geen damp ontstaat.

 • Wat kan ik doen om water te besparen?

  De slimste wijs met drinkwater-bespaartips staan per thema in een handig overzicht. Kies vooral zelf op welk gebied u wilt besparen: douche, wc, tuin, vaatwasser, wasmachine, zwembad en overig. Alle beetjes samen zorgen voor ons drinkwater van morgen.

  Alle water bespaartips
 • Zijn er milieuvriendelijke middelen tegen kalkaanslag?

  U leest hier meer over op onze servicepagina Waterhardheid.

 • Wist u al dat Vitens een nieuwsbrief verstuurt?

  Naast het laatste nieuws over drinkwater, vindt u hier ook slimme tips over hoe u uw watergebruik op een makkelijke manier kunt verminderen. Wist u bijvoorbeeld dat u door korter te douchen al veel water kunt besparen? Of dat een groene tuin ook zonder drinkwater kan? Schrijf u daarom nu hier in voor de nieuwsbrief en ontvang enkele keren per jaar tips en informatie. Als u op een gegeven moment geen interesse meer heeft, kunt u zich op elk moment afmelden.

 • Wat kan ik doen om water te besparen?

  De slimste wijs met drinkwater-bespaartips staan per thema in een handig overzicht. Kies vooral zelf op welk gebied u wilt besparen: douche, wc, tuin, vaatwasser, wasmachine, zwembad en overig. Alle beetjes samen zorgen voor ons drinkwater van morgen.

  Alle water bespaartips
 • Ik wil een schadeclaim indienen

  Vervelend dat u schade heeft. Uw eigen verzekeraar vergoedt in de meeste gevallen de schade. Als uw verzekeraar de schade niet vergoedt, dan kunt u Vitens misschien aansprakelijk stellen. Houd rekening met het volgende:

  Wij zijn niet verantwoordelijk in de volgende gevallen:

  • Schade aan de (binnen)leidingen in uw woning (dit zijn de leidingen vanaf de watermeter).
  • Schade door bevriezing van de (binnen)leidingen of de watermeter.

  U kunt ons aansprakelijk stellen bij:

  • Schade door vuil water.
  • Schade door een lek in de waterleiding.
  • Directe schade door werkzaamheden van Vitens (bijv. een reparatie of een meterverwisseling).

  Vitens is niet altijd aansprakelijk voor de schade. Dan wordt de schadeclaim afgewezen. Aansprakelijkheid betekent ook niet altijd dat alle schade vergoed wordt. Zo is de aansprakelijkheid voor schade in een aantal gevallen beperkt of uitgesloten. Dit staat omschreven in de Algemene Voorwaarden van Vitens.

  Indienen schadeclaim

  Bij het indienen van een schadeclaim stuurt u de nota’s, (herstel)offertes of ander bewijs van de schade mee met het schadeformulier. Beschadigd materiaal moet u voorlopig bewaren. Daarnaast adviseren wij u om foto’s te maken. Dit geeft ons een goed beeld hoe de situatie was zoals u die heeft aangetroffen. Bij grote materiële schade zal Vitens mogelijk een schade-expert aanwijzen voor onderzoek.

  • Schade moet binnen vier weken na het ontstaan ingediend zijn bij Vitens. Gebruik voor het mogelijk aansprakelijk stellen van Vitens het digitale schadeformulier.
  • Wij kunnen uw schadeclaim alleen in behandeling nemen als u bij het invullen van het digitale schadeformulier ook de afwijzing van uw verzekeraar bijvoegt.
  Let op! 

  Op dit moment hebben wij een achterstand bij de behandeling en beoordeling van schadeclaims. Hierdoor kan het enige tijd duren voordat u een inhoudelijke reactie van ons krijgt. Alvast bedankt voor uw geduld en begrip.

  Schadeformulier downloaden
 • Moet ik onthardingspoeder in de vaatwasser of wasmachine gebruiken?

  Lees hier meer over op onze servicepagina over Waterhardheid.

 • Wanneer moet ik de kraan laten doorlopen?

  Ons drinkwater behoort tot het schoonste in de wereld. Toch moet u in sommige gevallen uw kraan even open laten staan om de leidingen door te spoelen.

  Nieuwbouwwoning

  Als u in een nieuwbouwwoning gaat wonen, is het verstandig dat u een paar maanden lang ’s morgens de kranen een minuut openzet. In nieuwe leidingen en/of kranen kunnen verhoogde concentraties metalen zitten die worden afgegeven aan het water.

  Nieuwe kraan

  Hebt u in uw woning een nieuwe kraan geplaatst of de leidingen vernieuwd? Laat dan voor gebruik de kraan even open staan om de leidingen door te spoelen. Zo voorkomt u dat u ongewenste stoffen binnen krijgt.

  Na een vakantie

  Als er een periode niemand in huis geweest is, dan staat het water in de leiding in huis stil. Vooral bij warm weer kan dit gevolgen hebben voor de kwaliteit van het drinkwater. Laat daarom bij thuiskomst uw kraan even open staan, trek uw toilet door en laat de douche even lopen voor gebruik. Daarbij wordt geadviseerd – om elk risico uit te sluiten – de douchekop in een volle emmer met water te laten lopen, zodat er geen damp ontstaat.

 • Zijn er milieuvriendelijke middelen tegen kalkaanslag?

  U leest hier meer over op onze servicepagina Waterhardheid.

 • Hoe houd ik het drinkwater in mijn boot of caravan goed?

  Op vakantie met boot of caravan? Denk om een schone watertank!

  Hoe zorgt u dat het drinkwater in uw boot of caravan gezond is en blijft? Bekijk dit overzicht van tips zodat uw vakantie niet bedorven wordt door vervuild drinkwater uit de watertank.

 • Hoe lang kan ik kraanwater bewaren?

  Kraanwater is altijd via de kraan beschikbaar en is een dagvers product. Wij raden aan om ongekoeld water maximaal tot de volgende dag te bewaren.

  Wilt u het water toch langer dan één dag bewaren? Zet dan vers kraanwater in een schone fles of afgesloten karaf in de koelkast. Dan blijft het twee tot drie dagen vers en voorkomt u de groei van bacteriën. Bewaart u het buiten de koelkast, bijvoorbeeld onderweg of tijdens het sporten? Ververs het water dan dagelijks.

 • Hoe vers is het water dat uit de kraan komt?

  Heel vers, er zit maar 24 tot 48 uur tussen de productie van drinkwater en de levering uit de kraan. Doordat het water in de leidingen stroomt, is het water bacterievrij en “nieuw” en dus vers.

 • Hoe zit het met het drinkwater in buitenland?

  Dat ligt eraan. Niet overal is het drinkwater van dezelfde kwaliteit als in Nederland. Vooral in landen rond de Middellandse zee en in Afrika of Azië is het oppassen geblazen. Daarom hieronder wat tips voor een onbezorgde vakantie in deze gebieden.

  • Kook het water 3 minuten.
  • Koop water (let op dat de fles verzegeld is).
  • Mijd ijsblokjes, deze zijn vaak gemaakt van kraanwater.
 • Hoe zit het met PFAS en drinkwater?

  Vitens vindt het goed dat er meer aandacht is voor PFAS en de effecten op het milieu en de volksgezondheid. Wel kunnen wij ons voorstellen dat dit vragen oproept over de kwaliteit van het drinkwater. Vitens maakt vrijwel overal gebruik van grondwater voor de productie van drinkwater. Het ruwe grondwater, dat we uit diepe bronnen oppompen, wordt door de bodem beschermt tegen invloeden van buitenaf. In grondwater wordt per definitie een veel lagere concentratie PFAS aangetroffen dan in oppervlaktewater. Hierdoor treffen wij nagenoeg geen PFAS aan in het (drink)water. Vaak is het water dat wij oppompen ook tientallen tot meer dan 100 jaar oud. Er gaat een heel lange tijd overheen voordat de PFAS in de diepe grondwaterbronnen terecht zouden komen.

  Vitens en de sector vinden de volksgezondheid erg belangrijk en volgen het onderzoek van het RIVM zeer nauwlettend zodat er tijdig ingespeeld kan worden op eventuele nieuwe inzichten. Zo blijven we zorgen dat het drinkwater te allen tijde gezond en veilig te gebruiken is. Ga voor meer vragen en antwoorden over PFAS naar de website van het RIVM.

  Het RIVM geeft aan dat het verantwoord is kraanwater te drinken. Wel adviseert het RIVM dat de totale hoeveelheid PFAS die mensen hun leven lang binnenkrijgen (o.a. via voedsel en drinkwater) omlaag moet. Aanleiding hiervoor is recentelijk onderzoek van de Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) die met nieuwe inzichten zijn gekomen. Het RIVM vindt dat er aanleiding is om opnieuw naar bestaande normen voor PFAS in o.a. voedsel, bodem, (drink)water en lucht te kijken. Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat wil de komende maanden eerst verder onderzoek doen, voordat ze hier een definitief besluit over nemen.

  De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Dit zijn stoffen die in verschillende toepassingen worden gebruikt omdat ze bepaalde eigenschappen hebben. Ze zijn onder andere water-, vet- en vuilafstotend en zitten daarom in verschillende producten, zoals bijvoorbeeld smeermiddelen, voedselverpakkingsmaterialen, anti-aanbaklagen van pannen en kleding. Helaas zijn er de afgelopen jaren PFAS in het milieu terechtgekomen en omdat ze nauwelijks afbreekbaar zijn zitten deze stoffen nu in de lucht, de bodem, bagger en in het water. Vitens en ook de andere drinkwaterbedrijven vragen al langere tijd voor maatregelen rondom PFAS, om de bronnen van het drinkwater te beschermen.

 • Ik ben net terug van vakantie. Kan ik het water uit mijn kraan direct weer drinken?

  Zet als u terug komt van vakantie de warme en koude kranen allemaal open en spoel de leidingen een minuut lang door. Daarna kunt u ons water weer rustig drinken.

  Als u een paar weken niet huis bent, staat het water in de leidingen een lange tijd stil. Hierdoor kan een vervelende rioollucht ontstaan. Geen prettige thuiskomst na een heerlijke vakantie! Vraag een buurman of een kennis daarom het toilet eens per week door te spoelen en de kranen even te laten lopen.

 • Kraanwater of flessenwater?

  Er is verschil tussen kraan- en flessenwater. Hieronder vindt u een aantal van de belangrijkste verschillen:

  • Aan mineraal- en bronwater worden minder kwaliteitseisen gesteld dan aan kraanwater. Ook zijn de eisen voor flessenwater minder streng.
  • Sommige fabrikanten van mineraalwaters zeggen dat mineralen goed zijn voor het lichaam. Dat is inderdaad zo, maar teveel mineralen is niet goed. Daarom geeft het Drinkwaterbesluit voor kraanwater aan wat het maximale gehalte aan mineralen mag zijn. Voor flessenwater geldt deze richtlijn niet.
  • Nog een belangrijk verschil is de prijs. Een liter kraanwater is duizend keer goedkoper dan een fles bron- of mineraalwater. Een ander verschil is de winning en zuivering. Kraanwater wordt volledig gezuiverd vóór levering, terwijl bron- en mineraalwater vrijwel rechtstreeks zonder behandeling de fles in gaan. Al dan niet met toevoeging van koolzuurgas.
  • De CO2-uitstoot van flessenwater is 400 keer hoger dan van kraanwater.

  Vitens ziet steeds meer initiatieven ontstaan om het drinken van kraanwater als duurzaam alternatief voor flessenwater te promoten. Join the Pipe is daar een mooi voorbeeld van. Wij dragen deze initiatieven dan ook een warm hart toe.

 • Mag ik de flesvoeding voor mijn baby maken met kraanwater?

  Ja, u kunt water uit de kraan gerust gebruiken.

  Laat de kraan eerst even lopen voor u het koude water gebruikt. Zo zorgt u ervoor dat laat u restjes "oud" water uit de leidingen zijn. Gebruik geen warm water dat uit een boiler of geiser komt. Warm water kan meer metalen bevatten. Gebruik liever koud water en warm dit later op. Het drinken van lauw kraanwater raden we af.

  Als u thuis nog loden leidingen heeft, gebruik dan verpakt water om babyvoeding te maken. Baby's tot 1 jaar drinken heel veel. Daarom is het voor deze baby's iets gevaarlijker als de flesvoeding gemaakt wordt met water uit loden leidingen. Wanneer kinderen ook ander (vast) voedsel krijgen en ze meer groeien, wordt water uit loden leiding steeds minder gevaarlijk voor ze. Voor kinderen vanaf één jaar is dit helemaal niet gevaarlijk meer.

  Als de moeder borstvoeding geeft en water uit loden leidingen drinkt, is er geen gevaar voor de baby. Kijk ook op kraanwater.nu.

  Weet u niet zeker u of er in uw huis nog loden waterleidingen zijn? Neem dan contact op met uw loodgieter. Meer weten over lood in drinkwater? Kijk dan op rijksoverheid.nl en zoek op “loden leidingen”. Of kijk op onze servicepagina over Loden leidingen.

  Flesvoeding
 • Mag ik warm kraanwater drinken?

  Als waterbedrijf raden wij het drinken van warm water uit de kraan af. Het is namelijk mogelijk dat metalen als koper, lood of cadmium in de leidingen in uw huis oplossen door het warme water. Dat geldt zowel voor oude als nieuwe leidingen.

  Maar u kunt gerust koud kraanwater koken om daarna te drinken. Een kop thee van gekookt kraanwater, of gekookt water dat is afgekoeld, is helemaal geen probleem.

 • Met welke temperatuur komt het water mijn huis binnen?

  Water komt met een temperatuur van 10 à 15 graden uw huis binnen. In de zomer kan dit warmer zijn. In de winter uiteraard kouder. Volgens de drinkwaterwet moet Vitens water leveren onder de 25 graden.

 • Mijn water ruikt of smaakt raar!

  Neem contact met ons op via het gratis storingsnummer 0800 0359

 • Wat is de gemiddelde hardheid?

  In het grootste deel van het land ligt de hardheid van het leidingwater rond 8 °DH. DH betekent Duitse Hardheid, en is een maat voor de hardheid van water. Tot 11 ° DH spreken we in Nederland volgens de officiële meting van een gemiddelde hardheid.

  De normale hardheidsschaal

  • 0 tot en met 3 °DH: zeer zacht water.
  • 4 tot en met 7 °DH: zacht water.
  • 8 tot en met 11 °DH: gemiddeld water.
  • 12 tot en met 17 °DH: vrij hard water.
  • 18 tot en met 30 °DH: hard water.

  Waterhardheid in uw regio

  Op de hardheidskaart ziet u hoe hard het water in uw regio is.

 • Wat is de hardheidsschaal?

  De hardheid van water wordt gemeten in graden Duitse hardheid (°DH). Vitens hanteert de indeling die het meest gebruikelijk is:

  • 0 tot en met 3 °DH: zeer zacht water.
  • 4 tot en met 7 °DH: zacht water.
  • 8 tot en met 11 °DH: gemiddeld water.
  • 12 tot en met 17 °DH: vrij hard water.
  • 18 tot en met 30 °DH: hard water.

  Hardheidskaart

  Op de hardheidskaart ziet u hoe hard het water in uw regio is.

 • Wat is de kwaliteit van mijn drinkwater?

  Wij doen er alles aan om een betere kwaliteit drinkwater te leveren dan de normen voorschrijven en wij controleren het water 365 dagen per jaar. Dit gebeurt in alle fasen van het drinkwaterproces, van bron tot kraan.

  In het Drinkwaterbesluit staat weergegeven welke stoffen in welke mate in het water mogen voorkomen. Ook de manier waarop de kwaliteit van drinkwater gecontroleerd moet worden, is daarin vastgelegd. De bewaking van de volksgezondheid is natuurlijk de belangrijkste reden, maar er zijn ook regels voor de geur, kleur, smaak, en hardheid van het water.

  Meer over de kwaliteit van uw drinkwater leest u op onze pagina over waterkwaliteit.

 • Wat is legionella?

  Legionella pneumophila is een bacterie uit de legionella-groep die de veteranenziekte of legionellagriep (legionellosis) veroorzaakt.

  Dit is een blijvende longziekte die dodelijk kan zijn. U kunt hiermee besmet raken als u de bacterie via kleine waterdruppeltjes (bijvoorbeeld vanuit een douchekop of een sproei-installatie) inademt.

  Ga voor meer vragen en antwoorden over legionella naar de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu: rijksoverheid.nl.

 • Wat is zuurgraad?

  De zuurgraad (ook wel pH-waarde genoemd) is een maat waarmee de hoeveelheid opgeloste zuur of alkalisch reagerende stoffen in het water wordt aangegeven. In neutraal water is de pH-waarde 7. Is deze waarde kleiner dan 7, dan noemen we het water zuur, is de pH-waarde groter dan 7 dan is het water basisch of ook wel alkalisch (niet zuur).

  De zuurgraad van drinkwater moet tussen de 7 en 9,5 liggen maar nog beter is tussen de 7,8 en de 8,3.

  Vissen zijn gevoelig voor de pH-waarde in het water. Als u een tuinvijver heeft dan moet de zuurgraad tussen de 7 en 8 liggen. Als de pH-waarde te laag is dan kunnen vissen en planten doodgaan en als de pH-waarde te hoog is kan het water groen worden door algen. Meer informatie hierover kunt u inwinnen bij een dierenspeciaalzaak.

  pH < 7="">
  pH is te laag
  pH 7,0 – 7,8
  pH is goed maar onder optimale waarde
  pH 7,8 – 8,3
  pH is optimaal
  pH 8,3 – 9,5 pH is goed maar boven optimale waarde
  pH > 9,5
  pH is te hoog

 • Wat zijn loden leidingen en wat is er gevaarlijk aan?

  Loden leidingen zijn gemaakt van lood. Wanneer er water door deze leidingen stroomt, lossen kleine deeltjes lood op in het water. Hierdoor raakt het water verontreinigd.

  Lood is een giftige stof die snel door het menselijk lichaam wordt opgenomen, vooral bij jonge kinderen. Als er lood door het lichaam wordt opgenomen kan dit loodvergiftiging veroorzaken.

  Het is niet precies bekend tot welk jaar loden drinkwaterleidingen werden gebruikt. In ieder geval gebeurde dit in huizen die vóór 1945 zijn gebouwd. Sinds 1960 worden er geen loden leidingen meer in gebouwen verwerkt.

  Weet u niet zeker of er in uw huis nog loden waterleidingen zijn? Neem dan contact op met uw loodgieter. Meer weten over lood in drinkwater? Kijk dan op rijksoverheid.nl en zoek op loden leidingen. Of kijk op onze servicepagina over Loden leidingen.

 • Waterhardheid: wat is het en wat merkt u ervan?

  U leest hier meer over op onze servicepagina Waterhardheid.

 • Word ik gewaarschuwd wanneer Vitens de kwaliteit van het drinkwater niet meer kan garanderen?

  Ja, uw drinkwaterbedrijf zal dit dan aan u melden.

  Dit gebeurt via een brief die huis-aan-huis wordt verspreid, via de lokale en regionale media en natuurlijk via onze eigen website.

  Lees hier meer over op onze servicepagina Kookadvies.

 • Zit er extra fluor in het drinkwater?

  Nee, in ons land niet. De fluor in ons drinkwater zit er van nature in. De hoeveelheid is minder dan 0,25 milligram per liter water (1,0 milligram per liter is toegestaan).

Dit regelt u in Mijn Vitens

Zelf uw gegevens bekijken of aanpassen? Dit kan met een Mijn Vitens account.

U ontvangt een inlogcode op uw e-mailadres waarmee u veilig kunt inloggen. In Mijn Vitens regelt u al uw waterzaken:

 • Bekijk en betaal uw rekeningen
 • Uw gegevens bekijken en aanpassen 
 • Een uitstel van betaling aanvragen