Water besparen met de kleine knop

Onderzoek succesvol afgerond


Van september t/m november 2022 heeft Vitens onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van de bespaarknop van het toilet. Uit eerder onderzoek is gebleken dat 1/3 van onze klanten nog niet altijd de kleine knop gebruikt bij het doorspoelen van het toilet. Hiervoor heeft Vitens een wc-bespaarpakket ter beschikking gesteld aan een groep klanten. Naast deze onderzoeksgroep heeft Vitens een controlegroep gevraagd om watermeterstanden door te geven en enkele vragen te beantwoorden. Door de antwoorden en het waterverbruik van beide groepen te vergelijken wilden we achterhalen of het wc-bespaarpakket effect heeft gehad op het watergebruik. 

Het onderzoek heeft ons veel bruikbare inzichten opgeleverd. Ten eerste reageerden de deelnemers met interesse op het onderzoek. Een belangrijke conclusie is dat het wc-bespaarpakket en de communicatie hierover de deelnemers ertoe heeft aangezet om meer hun best te doen om de kleine knop te gebruiken én meer hun best te doen om water te besparen. Vervolgens hebben we aan het waterverbruik gezien dat mensen die zeggen meer hun best te doen om de kleine knop te gebruiken ook daadwerkelijk minder water hebben verbruikt.  

Wij zijn zeer tevreden over het onderzoek en gaan deze inzichten meenemen in nieuwe acties om onze klanten te bewegen naar duurzaam watergebruik. 

Wij willen alle deelnemers enorm bedanken voor hun bereidheid om mee te doen aan dit onderzoek. Inmiddels hebben we de winnaars van de cadeaubonnen om de hoogte gebracht.