Herziening Mander

Herziening Mander

In 2010 heeft Vitens het waterwingebied Manderheide gesloten en de onttrekking verplaatst naar het al bestaande waterwingebied Manderveen. Daardoor is de droogteschade rond de waterwinning Mander gewijzigd.

De werkgroep water Mander (namens de agrariërs) en Vitens hebben aan de Advies Commissie Schade Grondwater (ACSG) gevraagd om een nieuwe schaderegeling op te stellen.

De herziening is in het voorjaar 2022 geheel afgerond.

Droogtekaart Mander.

Over welke periode wordt een vergoeding voor droogteschade uitgekeerd?

ACSG bepaalt de nieuwe droogteschade bedragen vanaf 2010 tot en met 2017 en adviseert hoe de jaarlijkse vergoeding bepaald moet worden. Het advies van ACSG gaat dus over de periode 2010 t/m 2017 en over de toekomst.

Status herziening Mander

ACSG heeft in 2018 een ontwerp-advies uitgebracht over de hoogte van de droogteschade vergoeding. In de inspraak zijn zienswijzen ingebracht van grondgebruikers. Deze zijn door ACSG behandeld en beantwoord in een definitief advies van ACSG. Het definitieve advies is verschenen op 30 september 2021. De herziening is afgerond.

Meer informatie over de adviesprocedure vindt u op de website van ACSG.

Uit te keren vergoedingen

Vitens heeft in 2018 een voorschot uitgekeerd over de periode 2010 t/m 2017 op basis van voorlopige berekeningen. Daarin zijn eventueel eerder uitgekeerde bedragen verrekend.

In het bestaande ‘oude’ schadegebied heeft Vitens jaarlijks schadevergoeding uitgekeerd op basis van de bestaande schaderegeling.

Op basis van het definitieve advies van ACSG, zal Vitens de overeenkomsten verzenden voor de nog uit te keren bedragen. Dit betreft:

  • over de periode 2010 t/m 2017: eventuele nabetalingen plus wettelijke rente (januari 2022).
  • over de periode 2018 t/m 2020: schade vergoedingen minus eventueel eerder uitgekeerde bedragen plus wettelijke rente (eind februari 2022).
  • over de periode 2021: de vergoeding van droogteschade over het groeiseizoen 2021. (voorjaar 2022)

De Werkgroep Water Mander

De Werkgroep Water Mander bestaat uit agrariërs die namens het gebied met ACSG en Vitens hebben overlegd over de nieuwe schaderegeling.

Overige informatie

Vitens over drinkwaterverbruik (Oost-Nederland)
ACSG procedure
ACSG onderzoek grondwateronttrekking

Mijn Droogteschade

Met een Mijn Droogteschade account heeft u inzicht in uw gegevens, kunt u de overeenkomsten en uitbetalingen inzien.

Tablet