Droogteschaderegeling 

Weerafhankelijk 

Gemiddelde regeling wordt weersafhankelijke regeling 

Sinds 2018 zijn er meerdere extreem droge jaren opgetreden. Vitens en de Waterwerkgroepen kregen steeds vaker te horen dat de droogteschadevergoeding in deze droge jaren niet toereikend is. Daarom is Vitens aan de slag gegaan met LTO en ACSG om een regeling op te zetten die beter past bij de behoefte van agrariërs. Een regeling waarbij agrariërs de droogteschadevergoeding ontvangen op het moment dat de schade optreedt.

Bij een weersafhankelijke regeling wordt in een droog jaar meer uitbetaald en in een nat jaar minder. In een nat jaar is de schade als gevolg van de waterwinning lager waardoor een hoge uitkering minder noodzakelijk is, terwijl in een droog jaar meer kosten gedekt moeten worden. De weersafhankelijke regeling sluit beter aan bij de bedrijfsvoering van de meeste agrariërs. Daarom wordt de regeling met terugwerkende kracht ingevoerd vanaf 2018 in de droogteschadegebieden van Vitens.

Hoe berekent Vitens de weersafhankelijke regeling?
Om de jaarlijkse vergoeding te berekenen kijken we naar de weersomstandigheden tijdens het groeiseizoen. De neerslag en verdamping van het betreffende jaar tussen 1 april en 1 oktober worden vertaald in een droogtegraad per gebied. Deze factor bepaalt de hoogte van de schadevergoeding voor dat jaar. Voor deze berekening gebruiken we de gegevens het meest dichtbij zijnde KNMI-station. 

Bekijk zelf de grondwaterstand in uw gebied
De grondwaterstand wordt gemeten met peilbuizen. Deze gegevens kunt u bekijken via Lizard (alleen peilbuizen van Vitens)

Correctie vanaf 2018
Vitens voert de weersafhankelijke regeling met terugwerkende kracht tot 2018 in. U krijgt over deze jaren dan ook het verschil met de droogteschadevergoeding uitbetaald. De verwachting is dat u in de loop van 2024 de aanvullende overeenkomst ontvangt.