Herziening Wierden

Herziening Wierden

In 2013 heeft Vitens een deel van de waterwinning Wierden verplaatst naar het nieuwe waterwinveld Rectum/Ypelo. En in 2019 heeft Vitens een deel van de waterwinning Wierden verplaatst naar het nieuwe winveld Dennekamp. Als gevolg daarvan wijzigt de droogteschade rond Wierden.
De herziening Wierden is opgedeeld in drie deelgebieden:

Informatie herziening Wierden 

Over welke periode wordt een vergoeding voor droogteschade uitgekeerd?
ACSG bepaalt de droogteschaderegeling vanaf begin 2013 en adviseert hoe de jaarlijkse vergoeding bepaald moet worden. Het advies van ACSG zal dus gaan over de periode 2013 t/m 2021 en over de toekomst. 

Mogelijk ontvangt u al vergoeding van droogteschade. Het kan zijn dat u grond in gebruik heeft die ligt binnen het bestaande droogteschade gebied. De bestaande schaderegeling is gebaseerd op de onttrekkingen van Vitens aan de Nijverdalsestraat en aan de Ten Cateweg.

Door de verplaatsing naar het waterwinveld Rectum/Ypelo en naar Dennekamp is de hoogte van de droogteschade gewijzigd. Wanneer blijkt dat u in de periode vanaf 2013 te weinig vergoeding heeft ontvangen, zal Vitens dat alsnog uitkeren. De verwachting is dat ACSG in 2023 een ontwerpadvies stuurt.

Wie ontvangt de vergoeding voor droogteschade?

Diegene die een perceel in gebruik heeft waar droogteschade optreedt, heeft recht op vergoeding van droogteschade. Het gaat dus om de grondgebruiker en niet om de grondeigenaar. In sommige gevallen hebben grondgebruiker en grondeigenaar onderling afgesproken wie de vergoeding van droogteschade ontvangt. Wanneer dat voor u geldt, kunt u dit aan Vitens doorgeven.

Vitens adviseert in het pachtcontract afspraken te maken over de droogteschadevergoeding, zodat beschreven is wie er recht heeft op de droogteschadevergoeding.

Inventarisatie vanaf 2013 

Vitens inventariseert het grondgebruik vanaf 2013, dit geldt voor alle deelgebieden.

ACSG geeft advies over vergoeding
Na verwerking van de formulieren levert Vitens het grondgebruik aan de ACSG. Op basis hiervan stelt de ACSG een ontwerpadvies op. Op het ontwerpadvies kunt u binnen zes weken reageren en eventuele bezwaren kenbaar maken bij ACSG. De ACSG zal de bezwaren onderzoeken en vervolgens een definitief advies uitbrengen.

Overeenkomst op basis van ontwerpadvies
Van ACSG verneemt u het daadwerkelijke droogteschadebedrag volgens de nieuwe regeling. Van Vitens ontvangt u een overeenkomst met daarin de bedragen van ACSG minus de bedragen die u afgelopen jaren van Vitens heeft ontvangen volgens de huidige regeling. Heeft u niet eerder een vergoeding van Vitens gehad, dan vindt er geen verrekening plaats. Alleen wanneer u te weinig heeft ontvangen krijgt u extra uitgekeerd; heeft u te veel ontvangen wordt dat niet verrekend.

Definitief advies ACSG
Nadat de ACSG het definitieve advies uitgebracht heeft, ontvangt u binnen twee maanden van Vitens bericht over de verdere afhandeling.

Ga voor meer informatie over de procedure naar de website van de ACSG.

De werkgroep Water Wierden

De Werkgroep Water Wierden bestaat uit agrariƫrs die namens het gehele gebied (Noord, Notter en Ypelo) met de ACSG, LTO en Vitens praten over een nieuwe regeling.

Overige informatie

Vitens over drinkwaterverbruik (Oost-Nederland)
ACSG procedure
ACSG onderzoek grondwateronttrekking

Overzichtskaart droogteschadegebieden Wierden.

Mijn Droogteschade

Met een Mijn Droogteschade account heeft u inzicht in uw gegevens, kunt u de overeenkomsten en uitbetalingen inzien.

Tablet