Herziening Wierden

Herziening Wierden

In 2013 heeft Vitens een deel van de waterwinning Wierden verplaatst naar het nieuwe waterwinveld Rectum/Ypelo. En in 2019 heeft Vitens een deel van de waterwinning Wierden verplaatst naar het nieuwe winveld Dennekamp. Als gevolg daarvan wijzigt de droogteschade rond Wierden. 

Water vanuit Wierden

De waterwinning Wierden bestaat uit 3 winvelden. Een deel van de waterwinning aan de Nijverdalsestraat (1) is verplaatst naar het winveld Rectum Ypelo (2) en een deel naar Wierden Huurne (3). Vitens pompt hier ieder jaar 8 miljoen kubieke meter water op voor de inwoners van Almelo, Enschede en een deel van Wierden.

We winnen het water dat zich op een diepte van 15 tot 50 meter bevindt. Met zandfilters verwijderen we hier stoffen als ijzer, kalk en mangaan. Daarna slaan we het schone water op in speciale kelders en leveren het vervolgens aan de inwoners. We zijn zuinig op onze waterbronnen. Alleen door de kwaliteit te beschermen en de voorraden zorgvuldig te beheren, kan Vitens nu en in de toekomst goed drinkwater blijven leveren.

Informatie herziening Wierden

Over welke periode wordt een vergoeding voor droogteschade uitgekeerd?
ACSG bepaalt de droogteschaderegeling vanaf begin 2013 en adviseert hoe de jaarlijkse vergoeding bepaald moet worden. Het advies van ACSG zal dus gaan over de periode 2013 t/m 2021 en over de toekomst. 

Mogelijk ontvangt u al vergoeding van droogteschade. Het kan zijn dat u grond in gebruik heeft die ligt binnen het bestaande droogteschade gebied. De bestaande schaderegeling is gebaseerd op de onttrekkingen van Vitens aan de Nijverdalsestraat en aan de Ten Cateweg.

Door de verplaatsing naar het waterwinveld Rectum/Ypelo en naar Dennekamp is de hoogte van de droogteschade gewijzigd. Wanneer blijkt dat u in de periode vanaf 2013 te weinig vergoeding heeft ontvangen, zal Vitens dat alsnog uitkeren. De verwachting is dat ACSG begin 2024 een ontwerpadvies stuurt.

ACSG geeft advies over vergoeding

Na verwerking van de formulieren levert Vitens het grondgebruik aan de ACSG. Op basis hiervan stelt de ACSG een ontwerpadvies op. Op het ontwerpadvies kunt u binnen zes weken reageren en eventuele bezwaren kenbaar maken bij ACSG. De ACSG zal de bezwaren onderzoeken en vervolgens een definitief advies uitbrengen.

Overeenkomst op basis van ontwerpadvies
Van ACSG verneemt u het daadwerkelijke droogteschadebedrag volgens de nieuwe regeling. Van Vitens ontvangt u een overeenkomst met daarin de bedragen van ACSG minus de bedragen die u afgelopen jaren van Vitens heeft ontvangen volgens de huidige regeling. Heeft u niet eerder een vergoeding van Vitens gehad, dan vindt er geen verrekening plaats.  

Definitief advies ACSG
Nadat de ACSG het definitieve advies uitgebracht heeft, ontvangt u binnen twee maanden van Vitens bericht over de verdere afhandeling.

Ga voor meer informatie over de procedure naar de website van de ACSG.

De werkgroep Water Wierden

De Werkgroep Water Wierden bestaat uit agrariƫrs die namens het gehele gebied (Noord, Notter en Ypelo) met de ACSG, LTO en Vitens praten over een nieuwe regeling.

Overzichtskaart droogteschadegebieden Wierden.

Mijn Droogteschade

Met een Mijn Droogteschade account heeft u inzicht in uw gegevens, kunt u de overeenkomsten en uitbetalingen inzien.

Tablet