- 2 weken geleden bijgewerkt.

Door middel van satellietbeelden tijdig lekken detecteren!

Vanuit de Innovatie- en onderzoeksagenda (IOA) worden er regelmatig nieuwe technieken onderzocht, waaronder ook voor het zoeken naar lekken. Vanwege Vitens’ strategie ‘Elke druppel duurzaam in 2030’ is het belangrijk om waterverspilling tegen te gaan door tijdig lekken te detecteren. Om deze reden wordt er gekeken hoe innovaties op het gebied van lekdetectie kunnen helpen.
Lek in een waterleiding
In de afgelopen periode heeft een groot aantal verschillende afdelingen (N&L, AM, W&Z en het WEC) de handen ineengeslagen om te werken aan de pilot ‘Asterra’: lekdetectie d.m.v. een speciale satelliet. Vanuit Asterra is er een satellietfoto gemaakt van ongeveer 50 bij 70 km Vitens gebied, in cluster Gelderland Noord. Via radartechnologie wordt er tot enkele meters diep gekeken of er drinkwater aanwezig is onder de grond. Dit kan namelijk duiden op een lek (maar ook bijv. op het besproeien van een nabijgelegen tuin). Op deze manier zijn ruim 200 plekken gemarkeerd als Points-of-Interest (POI’s): locaties die drinkwater in de bodem bevatten en die gecontroleerd moeten worden op lekkage.
Nu was nog de vraag: is er op deze POI’s ook echt sprake van lekkage? Kunnen er daadwerkelijk nieuwe lekken gevonden worden die aan de oppervlakte niet zichtbaar zijn? Een groot aantal collega’s van vooral Netbeheer & Levering zijn, onder begeleiding van een team lekdetectie-specialisten vanuit Aqualeak*, het veld in gegaan. Met geavanceerde apparatuur hebben zij de POI’s nagelopen en gecontroleerd op lekken.

En met resultaat!

Na bijna vier weken werk waarin de ruim 200 POI’s zijn nagelopen, zijn er 40 lekken gevonden! Dit waren kleine lekken op brandkranen, aansluitleidingen en koppelingen van een paar m³ per uur of nog minder. Dit lijkt misschien erg weinig, maar blijkt toch een behoorlijke hoeveelheid als je het bekijkt op jaarbasis. Uitgaande van gemiddeld ongeveer 1 m³/uur waterverlies per lek, praat je al snel over ruim 350.000 m³ aan waterverlies per jaar! Een behoorlijke hoeveelheid verlies die Vitens bespaard is gebleven door deze pilot!

En nu?

Nu is de vraag: wat is de volgende stap? De eerste stap zal in het najaar gezet worden, waarbij de overige POI’s nagelopen worden. Wellicht worden hier ook nog lekkages gevonden en op die manier nog meer water bespaard in Gelderland Noord. Daarnaast wordt gekeken óf en op welke manier deze technologie in de toekomst nog verder kan worden toegepast binnen Vitens. De resultaten zijn veelbelovend, maar het nalopen van de POI’s legt een groot beslag op de capaciteit van onze monteurs. Hier moet nog goed naar gekeken worden. Wordt vervolgd dus!