- 2 weken geleden bijgewerkt.

Pilot lekdetectie met behulp van glasvezeltechologie

Vitens heeft een pilot gedaan waarbij glasvezelkabel is ingezet voor lekdetectie in een transportleiding die in gebruik was. De pilot is goed verlopen en levert ons waardevolle nieuwe inzichten op.

Twee personen bij een glasvezelkabel op een groenstrook

Aanleiding

Vitens heeft momenteel relatief lage (fysieke) lekverliezen. De verliezen zijn in de ordegrootte van 4 tot 5%. Een groot deel van deze lekverliezen wordt veroorzaakt door lekkages die onzichtbaar blijven en daardoor moeilijk gevonden kunnen worden. Dit noemen we zogenaamde ‘sluimerende lekken’. We verwachten dat belang van het reduceren van lekverliezen de komende jaren groter wordt door veranderingen, zoals:

  • Een grotere druk op de waterbeschikbaarheid in het algemeen;
  • Een verouderend leidingnet dat (daardoor) vaker zal falen;
  • Klimaatverandering en meer extreme weersomstandigheden;
  • Toenemende van drukte in de ondergrond;
  • Toenemend bewustzijn omtrent waterbesparing.

In deze pilot is gekeken naar het gebruik van glasvezeltechnologie voor lekdetectie en -lokalisatie in afgelegen gebieden, waar reguliere technologieën niet toepasbaar zijn. Vitens heeft nu al diverse technieken in haar lekdetectie en -lokalisatie ‘tool box’. Een mooi voorbeeld daarvan is de drone met warmtebeeldcamera’s. Maar er is géén ‘magic bullet’ voor het vinden van lekken die onder alle omstandigheden kan worden gebruikt.

Gesimuleerde lekken opsporen

Vanuit het innovatieprogramma hebben N&L en het WEC samen getest of de glasvezeltechnologie in staat is om grote en kleine (gesimuleerde) lekken, correct te detecteren en te lokaliseren. Daartoe heeft de leverancier Fluves een glasvezelkabel onder druk ingebracht in een – in gebruik zijnde – transportleiding, waarbij het besmettingsrisico is geëlimineerd door de kabel door een desinfectieruimte te leiden. In deze leiding waren eerder al kunstmatige lekken gemaakt die we via dienstkranen open en dicht hebben gezet.
Het inbrengen van de glasvezelkabel verliep vlot en hygiënisch. Nagenoeg alle gesimuleerde lekken werden gedetecteerd en gelokaliseerd, met een gemiddelde positienauwkeurigheid van minder dan 5 meter. De omvang van de lekken werd in 75% van de gevallen ook nog eens correct geschat.

Hoe verder?

De geteste techniek is vooral interessant voor ad hoc (zgn. ‘lift & shift’) inspecties van leidingen waar we niet makkelijk bovengronds bij kunnen met de meer reguliere technieken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij diep gelegen leidingen.
Naast het ad hoc testen van leidingen is het plan om dit jaar, in overleg met O&A, te kijken of we glasvezelkabels over meerdere kilometers permanent kunnen meeleggen met een transportleiding; bijvoorbeeld naast en onder de leiding. Hierdoor krijgen we meer inzicht in het meeleggen van glasvezelkabels met een transportleiding in het algemeen. Daarnaast is het vooral kansrijk voor het beter monitoren van lekkages direct na aanleg en het monitoren van verkeersbelasting op de transportleiding.