- 3 maanden geleden bijgewerkt.

Efficiëntere en slimmere bedrijfsvoering door nieuwe kennis

We ontdekken nieuwe manieren om ons bedrijf efficiënter te maken en slimmer te werken dankzij ons onderzoek in het Distributie-thema. Hester Latenstein van Voorst, manager van Netbeheer en Levering, en Eelco Trietsch, ambassadeur van het thema, zijn hiervan overtuigd. De nieuwe kennis die we hebben ontwikkeld helpt ons om onze ambitie 'Elke druppel duurzaam in 2030' te bereiken en maakt het beheer en onderhoud van ons leidingnet efficiënter.

Slimme watermeter
"Eelco legt uit: "We proberen antwoorden te vinden op twee grote vragen. Hoe moet ons leidingnet er in de toekomst uitzien? En hoe kunnen we op een slimme en betaalbare manier de staat van onze leidingen en apparatuur controleren? Om die eerste vraag te beantwoorden zijn we begonnen met het project Smart DMA. In de wijk Westeinde in Leeuwarden hebben we huishoudens voorzien van slimme watermeters en verschillende sensoren in het distributienet geplaatst. Met de gegevens die we verzamelen, willen we meer leren over watergebruik en hoe ons distributienet werkt. En hopelijk kunnen we met deze informatie onze diensten verbeteren."

Privacy waarborgen

"In de afgelopen jaren hebben we vooral gewerkt aan het installeren van watermeters en sensoren. Daarom hebben we nog niet veel resultaten gezien. Maar we hebben al veel geleerd," zegt Eelco. "Bijvoorbeeld, bij het installeren van de slimme watermeters kwamen veel belangrijke aspecten naar voren die ook voor andere processen van Vitens van belang zijn. We hebben goed nagedacht over hoe we ervoor kunnen zorgen dat de gegevens veilig zijn en hoe we de privacy van onze klanten kunnen beschermen. We hebben ook geleerd hoe we zinvolle informatie uit grote hoeveelheden gegevens kunnen halen. Dit is belangrijk voor heel Vitens, omdat ons bedrijf steeds meer afhankelijk wordt van gegevens."

“Het snel detecteren en verhelpen van lekkages is waardevol én sluit goed aan bij onze ambitie ‘Elke druppel duurzaam in 2030’. ”

"Hester legt uit: "Doordat we in Westeinde constant meten hoeveel water de wijk binnenkomt en hoeveel onze klanten gebruiken, kunnen we lekkages in het distributienet snel vinden en repareren. Dit past goed bij onze ambitie 'Elke druppel duurzaam in 2030'. Met de slimme watermeter kunnen we ook lekken achter de meter opsporen, zoals een toilet dat blijft doorspoelen of een lekkende kraan. Door onze klanten hierop te wijzen, kunnen we ook dit soort waterverspilling verminderen."

Innovatieve technieken

"Eelco legt uit: "We richten ons niet alleen op het opsporen en repareren van lekken, maar vooral op het voorkomen ervan. Een deel van de lekken ontstaat door verkeerd gebruik van afsluiters en pompen. Om dit te voorkomen hebben we een test- en trainingsinstallatie gebouwd, waar we onze monteurs kunnen trainen. We doen ook tests met een elektrische kraansleutel die met een sensor meet hoe snel een afsluiter wordt geopend of gesloten. Op basis van het type afsluiter geeft deze aan wat de optimale bediening is en slaat hij automatisch de stand van de afsluiter op."

“We kijken naar innovatieve technieken om inzicht te krijgen in de staat van leidingen en ze zo te vervangen voordat ze breken.”

“Lekken proberen we daarnaast te voorkomen door leidingen te vervangen vlak voordat ze te zwak worden”, stelt Hester. “Zulke ‘just in time’ vervanging betekent dat we inzicht moeten hebben in de actuele staat van leidingen. Het lastige daarbij is dat de leidingen ondergronds liggen en je dus niet eenvoudig kunt zien of ze zijn aangetast. Om toch de gewenste informatie te krijgen, kijken we naar diverse innovatieve technieken. We doen bijvoorbeeld proeven met een apparaat dat op een afsluiter wordt geplaatst en als het ware luistert of ergens een lek zit. Ook onderzoeken we de mogelijkheden van glasvezelkabels voor lekdetectie.”

Concluderend wordt er een hoop onderzoek gedaan binnen thema Waterlevering op het gebied van innovatie. De innovatieve technieken die gebruikt worden, zorgen ervoor dat lekken in de toekomst eerder verholpen of zelfs voorkomen kunnen worden. Ook kan met de nieuw verzamelde data ingespeeld worden op een betere dienstverlening. Op deze manier wordt gewerkt aan efficiënter beheer en onderhoud en een duurzamere toekomst voor Vitens.