Het beschermen van leidingen

Het beschermen van leidingen

Wat kunt u doen?

Bescherm waterleidingen door te weten waar ze liggen en door deze leidingen te beschermen. Met name transport- en hoofdleidingen zijn belangrijk. De locaties van waterleidingen kunt u bij Vitens opvragen via telefoonnummer: 088-8846476 (bereikbaar tijdens kantooruren) of stuur een e-mail naar klic@vitens.nl

Wat zijn transport- en hoofdleidingen?

Transportleidingen lopen van onze productielocaties naar andere drinkwaterinfrastructuur. Bijvoorbeeld een reinwaterkelder of een ander productiebedrijf. Grote transportleidingen liggen bijna nooit in gemeente- of provinciegrond.

Hoofdleidingen zijn aftakkingen van een transportleiding. Deze waterleidingen lopen wel in gemeente- en provinciegrond, op doorgaande wegen. Hoofdleidingen lopen de woonwijken en straten in.

Beide soorten leidingen staan onder grote druk. U kunt ze zien als de slagaders van ons leidingnet. Mocht er een lekkage ontstaan, dan stroomt er veel water over straat. Dat zorgt voor veel waterverlies en -overlast. In het geval van een lekkage sluit Vitens waterleidingen af. Transport- en hoofdleidingen leidingen afsluiten gaat niet zomaar. Afsluiters zitten bovendien niet overal in het leidingnet. Daardoor kan het zijn dat we grote gebieden tegelijk moeten afsluiten in het geval van een storing. En dat zorgt voor overlast bij inwoners van die gebieden.

Waarom moeten leidingen blijven liggen?

Bestaande drinkwaterleidingen moeten blijven liggen waar ze liggen. Het leggen en verleggen van leidingen wordt moeilijker, omdat de ondergrond voller wordt. Ook is het veiliger om leidingen in te grond te laten liggen. Het opgraven van leidingen is altijd een risico voor de drinkwaterkwaliteit. Bovendien brengt leidingen verleggen grote maatschappelijke kosten met zich mee. Het is daarom voordeliger om actieve waterleidingen in de bodem te laten liggen.

Graafwerkzaamheden van derden veroorzaken een derde van de lekkages in waterleidingen. Als uitvoerende partijen weten waar drinkwaterleidingen liggen, kunnen zij beschadigingen door graafwerkzaamheden voorkomen. Daarom brengt Vitens in kaart waar haar leidingen liggen. Dat voorkomt ook overlast voor bewoners. Lekkages in de waterleiding zorgen ervoor dat bewoners geen of weinig water krijgen. Daarnaast brengen lekkages veiligheidsrisico’s met zich mee. Bijvoorbeeld wanneer er een zinkgat in de weg ontstaat.

Wie doet wat?

Vitens investeert jaarlijks zo'n tweehonderd miljoen euro in haar leidingnet. Ook houden we bij waar onze leidingen liggen. Die informatie kunnen we met u delen. Zo kunt u het verplaatsen van bestaande leidingen voorkomen tijdens de realisering van nieuwe projecten, zoals de aanleg van een woonwijk of weg. Ook in de planningsfase van zulke projecten helpt Vitens graag mee. We kunnen bijvoorbeeld aangeven of bepaalde locaties voldoende water beschikbaar hebben om toekomstige wijken van drinkwater te voorzien. De locaties van waterleidingen kunt u bij Vitens opvragen via telefoonnummer: 088-8846476 (bereikbaar tijdens kantooruren) of stuur een e-mail naar klic@vitens.nl