Drinkwater in Overijssel

Begin dit jaar heeft Vitens aandacht gevraagd voor een dreigend tekort aan drinkwater in de provincie Overijssel. De provincie en Vitens hebben inmiddels samen de ruimte gevonden om jaarlijks 3 miljoen kubieke meter grondwater extra te winnen in Dalfsen en Ommen. Wederom een stap in de goede richting om aan de sterk groeiende vraag naar drinkwater te kunnen voldoen.

Sommige inwoners van Overijssel zijn van deze berichten geschrokken en willen weten wat dit voor hen betekent. Terecht. Vitens beantwoordt de meest gestelde klantvragen.

 • Wat is er aan de hand?

  Vitens heeft in november 2021 een brief gestuurd aan de provincie Overijssel. Hierin delen we mee dat wij niet meer aan de sterk stijgende watervraag kunnen voldoen als er niet onmiddellijk actie wordt ondernomen. Vitens moet gebruik kunnen maken van al haar vergunningsruimte en er moeten met spoed nieuwe drinkwatergebieden worden aangewezen. De zoektochten hiervoor duren al veel te lang.

 • Kunnen jullie geen water meer leveren?

  Vitens wil geen ‘nee’ verkopen aan klanten. Toch komen wij in de situatie waarin wij uitbreidingsaanvragen van grootzakelijke klanten moeten weigeren omdat er simpelweg niet genoeg water is. Naar de toekomst wordt dit probleem alleen maar groter. De watervraag neemt enorm toe, dus Vitens heeft meer vergunningsruimte nodig en nieuwe drinkwatergebieden om aan de vraag te kunnen blijven voldoen.

 • Moet ik nu flessenwater gaan inslaan?

  Nee, het is niet zo dat er volgende week geen water meer uit de kraan komt. Maar om ervoor te zorgen dat er over tien jaar nog genoeg is voor iedereen moet er onmiddellijk actie worden genomen door provincies en gemeenten. Voor de klanten van nu is er genoeg water. Maar aangezien de industrie blijft uitbreiden en meer water nodig heeft en Overijssel veel nieuwe woningen nodig heeft is er nu actie nodig om ook aan die watervraag te kunnen voldoen.

 • Wat moeten de provincies en gemeenten doen?

  De provincie is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van vergunningen en voor het aanwijzen van drinkwatergebieden. Zowel Vitens als de provincie hebben het nodige werk te doen. Het drinkwaterbelang moet zowel bij de provincie als gemeenten op de agenda komen. We zien bijvoorbeeld nu dat we niet al onze vergunningen mogen benutten in verband met regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van natura2000.

 • Waarom legt Vitens geen voorraden aan? Dan hebben we minder last als er tekorten ontstaan.

  We hebben voorraden in onze reinwaterkelders. Die helpen ons gedurende de dag de druk constant te houden, piekverbruik goed aan te kunnen en zorgen ervoor dat we bij lekkages vaak toch nog water kunnen blijven leveren (via een omleiding). Aangezien water een dagvers product is kunnen we niet voorraden voor lange termijn aanleggen.

 • Kan Vitens niks doen tegen het vullen van zwembaden in de zomer?

  Vitens kan niet zien waar klanten het water voor gebruiken. Daarbij kunnen wij het vullen van zwembaden niet verbieden. Dat willen we ook niet. Water is er ook om van te genieten. Wel maken we mensen bewust van de hoeveelheid water die er in zwembaden gaat, geven we tips hoe je zuiniger met water om kan gaan en roepen we op tot vermindering van het watergebruik als dat nodig is. Alleen de (lokale) overheid kan uiteindelijk dingen verbieden.

 • Vitens kan toch gewoon water winnen van oppervlaktewater?

  Dat kan niet zomaar. Ook oppervlaktewater is schaars. Vooral tijdens hete zomers is er te weinig. Daarom gelden er bijvoorbeeld ook steeds vaker sproeiverboden voor boeren. Daarnaast moet oppervlaktewater aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen om drinkwater van te kunnen maken. Dit is heel vaak niet het geval.

  Lees meer over het dreigende watertekort in Overijssel