Enschede

Leidingen vervangen in 17 fasen

Project ‘Park de Kotten’ in Enschede ging 12 op oktober 2020 van start. Verdeeld over 17 fasen vervangen we oude hoofdleidingen en huisaansluitingen. Het gaat hierbij om leidingen die soms al langer dan 60 jaar onder de grond zitten. Vanwege lekkages zijn die toe aan vervanging. In oktober 2020 begonnen we met de eerste drie fasen: de Haydenlaan, Bolhaarslaan en Beethovenlaan. Medior Engineer Aldo Veneman: “In twee woonwijken vernieuwen we de leidingen. Om zo een goede drinkwaterlevering in de toekomst te kunnen waarborgen. We doen dit in samenwerking met aannemer BAM.”

Het project startte aan de Bolhaarslaan. Daar is het zo goed als klaar. Bij de Haydnlaan is er een noodleiding gelegd. Hierop worden alle woningen aangesloten. Veneman: “Aannemer BAM graaft één doorgang, waarin zowel de aanleg van de noodleiding als het vervangen van de oude leidingen plaatsvindt. Dit maakt de werktijd van de bouwvakkers korter. En we zorgen voor minder overlast. Als de Haydnlaan afgerond is, gaan we door naar de Beethovenlaan.”

Aldom Veneman vervangt leidingen
"In twee woonwijken vervangen we leidingen om zo een goede drinkwaterlevering te waarborgen. Ook in de toekomst."

Speciale aandacht voor natuur

“Tijdens de werkzaamheden houden we veel rekening met de omliggende natuur. Zo zijn er veel bomen aanwezig, waarbij we rekening houden met de wortels”, aldus Veneman. Daarnaast gaat de gemeente aan de slag met de aanleg van een waterstructuurpark. De gemeente legt een beek en wadi’s aan. Op deze manier wordt overlast van grondwater voorkomen. Veneman: “Voor ons betekent dit dat we de waterleiding dieper in de grond plaatsen. Zodat deze niet bloot komt te liggen bij de aanleg van de beek.”

Overleggen met de omgeving

Om de overlast voor de omgeving zo klein mogelijk te houden, zorgen we voor een goede planning. Een aantal werkzaamheden vinden plaats in de buurt van een school en een zwembad. Een zwembad heeft logischerwijs meer water nodig dan bijvoorbeeld een woning. Veneman: “Daarom spreken we van te voren af wanneer we daar aan het werk gaan. We overleggen met het zwembad op welke dagen er weinig tot geen bezoekers zijn. En bij de school houden we rekening met de halve schooldagen. Bijvoorbeeld als de kinderen vrij zijn op de woensdagmiddag. Dit zijn dan geschikte momenten om de leiding te vervangen. We leggen zelf contact met deze instanties zodat de lijntjes kort blijven en we samen het project goed afronden.”

Goed informeren is het halve werk

Werkzaamheden in de openbare omgeving brengen soms hinder met zich mee. “We vinden het belangrijk om onze klanten en weggebruikers goed te informeren over de planning van het werk. En wat men ervan kan merken”, vertelt Veneman. Bewoners en andere belanghebbenden in de wijk worden daarom geïnformeerd via infosheets en brieven die aan huis worden bezorgd. “In de hele wijk werd begin september 2020 de eerste brief bezorgd, gevolgd door een infosheet. Omdat een werkplanning kan wijzigen, bijvoorbeeld door weersomstandigheden, sturen we eens in de twee weken per e-mail een update met informatie over de voortgang en impact van het werk. Belanghebbenden kunnen zich hiervoor aanmelden en met eventuele vragen kunnen ze terecht bij de omgevingsmanager.”