Doorn-Cothen

Toekomstbestendige drinkwatervoorziening voor Doorn

De productielocatie in Doorn voldoet niet meer. De winning is kwetsbaar en de zuiveringsinstallatie is aan vervanging toe. “Om ervoor te zorgen dat er voor de inwoners van Doorn ook in de toekomst voldoende en kwalitatief goed drinkwater beschikbaar blijft, werken we aan oplossingen”, zegt Jorien Visser van Vitens. “In de komende jaren breiden de capaciteit van de nabijgelegen productielocatie in Cothen uit. En we leggen een nieuwe transportleiding aan naar Doorn. Daarmee maken we de watervoorziening in de regio toekomstbestendig en kunnen we de inwoners van Doorn garantie blijven geven op voldoende en kwalitatief goed drinkwater.”

“Onze locatie in Doorn bestaat al heel lang”, vertelt Visser. “Eerst als eigendom van een Doornse Watermaatschappij. Door de overname van Vitens werd het onderdeel van een grote watervoorziening. De locatie levert dagelijks aan 10.000 klanten water en heeft meer dan 4.100 aansluitingen. Toch is de installatie kwetsbaar, verouderd en voldoet niet meer aan de eisen, die Vitens stelt. Mede daarom is besloten de productiecapaciteit in Cothen uit te breiden, wat mogelijk is binnen de reeds bestaande winvergunning. Zo kunnen we vanuit Cothen gaan leveren aan Doorn en richten we ons op de toekomst met betrouwbaar en betaalbaar water.”

Jorien Visser
Project Management Officer Jorien Visser: “Het is mooi om te zien hoe de passie, waarmee wij iedere dag aan het werk zijn, uiteindelijk zorgt dat alle puzzelstukjes in elkaar vallen.”

Uitvoering in vier deelprojecten

Het toekomstbestendig maken van de drinkwatervoorziening in Doorn wordt uitgevoerd in vier deelprojecten. “We beginnen met de uitbreiding van de productiecapaciteit in Cothen, binnen de bestaande vergunningen. Vervolgens leggen we een dubbele transportleiding aan van Cothen naar Doorn’ blikt Jorien Visser vooruit. “Als we de eerste twee deelprojecten afronden, komt de finishlijn in zicht. Dan gaan we in Doorn aan de slag met het afbreken van de technische installaties. De monumentale gebouwen blijven behouden en worden verkocht aan een partij, die ze in stand wil houden. Het vierde deelproject is het plaatsen van een nieuwe opjager in Doorn. Dat is een kelder met pompen, waarmee het drinkwater in een deel van Doorn, via de bestaande leidingen wordt verspreid. Onze planning is dat het project in 2023 klaar is.”

Betrokken omgeving

Net als bij alle andere projecten vindt Vitens open communicatie en korte lijnen met de omgeving belangrijk. “Zo heeft onze omgevingsmanager al verschillende keren met de beide gemeenten om tafel gezeten. Ook gaan we in gesprek met de agrariërs en tuinders in verband met de uitbreiding van waterwinning in Cothen. De bewoners en grondeigenaren langs de nieuwe transportleiding tussen Cothen en Doorn worden ook tijdig betrokken en geïnformeerd. Daarnaast komt er een informatiebijeenkomst in Doorn, maken we geregeld een nieuwsbrief en informeren we de mensen in regio via de lokale media. En we zorgen ervoor dat op de plekken, waar werkzaamheden zichtbaar zijn, de directe omgeving tijdig wordt geïnformeerd. Natuurlijk doen we ons uiterste best om overlast zoveel mogelijk te voorkomen”, vertelt Jorien, die zelf ook een rol speelt in de communicatie. “Wie vragen heeft en daarover een mailtje stuurt, krijgt van mij een antwoord. Korte lijnen dus.”

Bijzonder project met een blik op de toekomst

“Het voelt heel speciaal om betrokken te zijn bij een project dat bijdraagt aan een toekomst met betrouwbaar drinkwater. Een toekomst waarin we nog steeds water uit de kraan halen en dit voor de komende 60 jaar kunnen blijven doen. Water is een natuurproduct, wat betekent dat we hier duurzaam en bewust mee om moeten gaan. Door Cothen op een efficiënte manier uit te breiden, garanderen we dit naar onze klanten.” Voor Visser is dit haar eerste project sinds het afronden van haar traineeship: “Ik vind het bijzonder dat we met een heel team betrokken zijn bij dit project, waarin iedereen zijn eigen expertise heeft. Het is mooi om te zien hoe de passie waarmee wij iedere dag aan het werk zijn, uiteindelijk zorgt dat alle puzzelstukjes in elkaar vallen.”

Hebt u vragen of wilt u meer informatie over de veranderingen rondom de drinkwaterwinning Doorn-Cothen, mail dan naar: CothenDoorn@vitens.nl.